Monahul Timotei, despre mitingul de mâine, 10 Septembrie 2016 impotriva ereziilor acceptate de Episcopi prin semnarea documentelor de la Sinodul din Creta

Monahul Timotei despre mitingul de mâine, 10 Septembrie 2016
Miting – Protest autorizat de primăria capitalei Bucureşti pe 10.09.2016 lângă patriarhie.
Vino şi tu şi distribuie!
Evenimentul aici, detalii pe link şi participă :https://www.facebook.com/events/1646671475643965/?ti=cl

Organizatorii sunt monahul Ioan de la Athos şi rasoforul Timotei de la Petru Vodă.

Protest, miting autorizat de Primăria Capitalei Bucureşti, Sâmbătă 10 septembrie 2016
între orele 9:00 -18:00, în dealul Patriarhiei (la mitropolie la Sfântul Dimitrie Basarabov) pentru Salvarea Ortodoxiei.
Este chemat tot poporul Ortodox!
Dați mai departe urgent în toată România şi în străinătate.
Dumnezeu să ne ajute!!!

Rugăciune

Prea Sfântă Treime, miluieşte, tămăduieşte şi mântuieşte toți oamenii, adu-i pe ce rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i pe adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte, tămăduieşte şi mântuieşte toți oamenii, adu-i pe cei rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i pe cei adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

Doamne, Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu, miluieşte, tămăduieşte şi mântuieşte toți oamenii, adu-i pe cei rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i pe cei adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

Participă şi tu, căci Nu eşti mort, ci eşti viu şi mădular al Bisericii.
Fii parte a Trupului Bisericii şi vino să semnezi Scrisoarea către cei care au Semnat apostazia, afurisirea, caterisirea şi Anatematizarea lor ca episcopi şi patriarhi.

Să faci ce simți, Nu ce gândeşti şi niciodată Nu greşeşti!
E greu dar Nu imposibil!

Ori ne apărăm de aceştia (care Nu mai fac parte din BOR şi singuri s-au scos afară), ori ne ducem după iei în iad precum au făcut îngerii ascultare de Lucifer şi acum sunt draci?

Ce alegi cu Hristos sau cu Mamona? – facebook.com

Urmariti va rog si:

Video. „PS” Varlaam Ploieşteanu nu îşi retrage semnătura din Creta si nu e de acord cu ANATEMIZAREA ECUMENISMULUI

„PS” Varlaam Ploieşteanu se dezice public de Ortodoxie şi Nu îşi retrage semnătura din Creta….
Anatema! Anatema! Anatema!

Atenție!
Noi cei care am fost la patriarhie, am dorit ca primul episcop care își retrage semnătura de la Sinodul Ecumenist din Creta, sa fie chiar ”PS” Varlaam de ziua numelui.
Mie îmi pare rău că NU a înțeles că Ecumenismul provine de la diavol și că este o erezie care duce la iad foarte mulți Ortodocși.
Noi suntem BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ și avem dreptul la explicații din partea slujitorilor Bisericii Ortodoxe, dar se pare că ocolesc Adevarul și vor să uităm că au semnat Apostazia lor ca și clerici.
Ei singuri au căzut sub afurisire, caterisire si Anatematizare, prin simplul fapt că au semnat acele documente ERETICE și NEORTODOXE.
Dumnezeu să îi întoarcă la Ortodoxie pe acești lepădați de Botez prin semnarea acelor documente și prin săptămânile ecumeniste (rugăciuni în comun cu sectele) oprite de Sfintele Canoane! – Stefan Stancu la Catedrala Patriarhală Sfinții Constantin și Elena.

Ca sa intelega parintele cam ce reprezinta ecumenismul, il rog sa urmaresca parerea marilor duhovnici romani:

Preot prof. Gheorghe-Radu Sălăgian – BIBLIA explicată foarte pe larg – Capitolele 1-26

Image result for biblia ortodoxa

BIBLIA
sau
SFÂNTA SCRIPTURĂ
EDIŢIE JUBILIARĂ A SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST – PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

VERSIUNE DIORTOSITĂ DUPĂ SEPTUAGINTA, REDACTATĂ ŞI ADNOTATĂ DE BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, ARHIEPISCOPUL CLUJULUI

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

REEDITATĂ CU SCRIS MARE ŞI ADAPTATĂ PE ÎNŢELESUL CITITORILOR DE PREOT PROF. GHEORGHE-RADU SĂLĂGIAN – PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BERCU NOU ŞI ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’ SATU-MARE

CUVÂNT LĂMURITOR
ASUPRA SFINTEI SCRIPTURI ŞI
NOTE EXPLICATIVE

Prefaţă scurtă.
Mă numesc Gheorghe-Radu Sălăgian şi sunt preot ortodox, paroh al unei parohii nou-înfiinţate, cu un număr mic de credincioşi (sub 140), cu mulţi sectari, Bercu Nou, jud. Satu-Mare, Protoieria Satu-Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului şi profesor titular de Religie Ortodoxă cu gradul didactic I la Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ din Satu-Mare, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeş Bolyai.
Având în vedere faptul că Biblia sau Sfânta Scriptură, pe bună dreptate fiind numită şi Cartea Cărţilor, este foarte grea şi mai ales greu de înţeles, m-am hotărât, ca folosindu-mă de Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, redactată şi adnotată de Î.P.S. părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, mai târziu, Mitropolit al Clujului, Albei, Maramureşului şi Sălajului – din 25 martie 2006, să public pe internet şi când voi avea ocazia şi de tipărit BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ EXPLICATĂ – care să conţină mai multe explicaţii şi care să cuprindă în explicarea ei şi cunoaşterea altor discipline teologice şi cercetări ştiinţifice ulterioare la care cititorul de rând nu prea are acces, care vor fi trecute la Bibliografia de la sfârşit, iar pentru a fi mai uşor de citit, am folosit şi caracterele literelor mai mari.
Este mare nevoie de studiu biblic şi de cunoaşterea cât mai aprofundată a Bibliei. Sectele ,,creştine’’ sunt un semn apocaliptic şi o dovadă a slăbirii credinţei în Dumnezeu. Atât în lume, cât şi la noi se înmulţesc şi se vor înmulţi, din cauza nebăgării noastre de seamă şi din cauza necunoaşterii Sfintelor Scripturi de către cei mulţi din poporul nostru. Pe un bun creştin orientat în Sfânta Scriptură şi în dumnezeieştile dogme ale credinţei ortodoxe, nici un fle de sectă nu-l poate converti şi amăgi. Cei mai mulţi care cad pradă sectelor sunt oamenii nelămuriţi în credinţa ortodoxă şi care nu cunosc Sfânta Scriptură, Dogmele, Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi. De aceea, preoţii de la oraşe şi sate ar trebui să le facă cunoscute cele de mai sus, în predicile din biserici, spre a-i lumina în această privinţă şi spre a-i avea buni apărători ai credinţei creştine ortodoxe în Biserica lui Hristos cea dreptslăvitoare. În această privinţă, Sfântul Maxim Mărturisitorul zice: ,,Viaţa minţii este lumina cunoştinţei, iar neştiinţa este orbirea sufletului’’ [FILOCALIA, vol. II].
Foarte uşor sunt înşelaţi de sectanţi cei ce nu citesc Sfânta Scriptură şi nu cunosc învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Răspândirea sectelor din ţara noastră este cauzată şi de lipsa de preoţi devotaţi şi nu numai de slăbirea credinţei ortodoxe.
Sectele crează şi o mare primejdie pentru etnic-naţională a poporului român, deoarece toate sectele din ţara noastră au venit din alte ţări şi au mare simpatie faţă de ţările de unde s-au născut şi au venit la noi. Inima lor nu este în ţara noastră, nici nu ţin la fiinţa naţională a poporului român, ci se silesc pe cât pot să slăbească unitatea de credinţă şi unitatea naţională a românilor pentru a ne domina. Numai acela este un adevărat creştin şi cetăţean român, care ţine cu tărie la credinţa ortodoxă apostolică a neamului în care s-a născut, credinţă pe care o avem de aproape două mii de ani.
Ne trebuie mai multă catehizare ortodoxă, cărţi şi scrieri de popularizare a credinţei străbune şi slujbe misionare cu ierarhi şi preoţi mai mulţi în toate bisericile ortodoxe, dar mai ales în cele lovite de secte. Ne trebuie şi călugări misionari prin mânăstiri ca să colaboreze cu preoţii de mir şi să facă împreună misiune în parohiile cu grupări sectare. Credincioşii ascultă cu multă încredere de duhovnicii şi preoţii călugări din mânăstiri.
Nădăjduiesc, pe această cale, căci cu ajutorul lui Dumnezeu, în timp îndelungat, voi putea fi de folos cititorului biblic.
Dumnezeu să ne ajute!

BIBLIA sau SFÂNTA
SCRIPTURĂ – explicată
foarte pe larg – de Preot prof. Gheorghe-Radu Sălăgian

Prolog. Biblia e Cartea care cuprinde cărţile. Biblia, aşadar, e Biblioteca prin excelenţă, singură şi singulară în dumnezeiasca ei omenitate. Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu; Biblia e însăşi rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni şi prin oameni. Inspirată [1] de Duhul Sfânt, ea e Cartea devenită cărţi [2].
[1] Întreaga Scriptură este o operă inspirată de Duhul Sfânt. Inspiraţia sau insuflarea Duhului Sfânt este acţiunea dumnezeiască asupra unui autor sfânt, prin care Dumnezeu îi luminează mintea acestuia spre a înţelege cele descoperite, îl îndeamnă să scrie şi îl fereşte de greşeli în decursul scrisului. Această acţiune nu trebuie înţeleasă ca o inspiraţie verbală, în sensul că Duhul Sfânt i-a dictat autorului sfânt cuvânt de cuvânt cele pe care acesta le-a scris – aşa cum au crezut Filon, Iustin Martirul, Atenagora, Teofil din Antiohia, Ipolit, sau cum cred astăzi în general neoprotestanţii – ci numai că acesta a primit de la Dumnezeu conţinutul de idei al Revelaţiei (Descoperirii) dumnezeieşti, dar nu i-a fost anulată voinţa ori felul în care el a redat cele descoperite.
[2] Ea e Cartea devenită cărţi, deoarece cuprinde în total 80 de cărţi.
Cu omul adamic, Creatorul vorbea într-un singur limbaj; omul căzut n-a mai înţeles graiul îngerilor, şi-ntru târziu s-a pomenit Moise că tocmai pe el, bâlbâitul, îl trimite Dumnezeu să le grăiască oamenilor cuvintele Sale, astfel: ,,Atunci Moise a zis către Domnul: ,,Iartă-mă Doamne, dar eu nu-s făcut pentru vorbă – şi asta nu de ieri sau de-alaltăieri, nici de când ai prins Tu să grăieşti cu robul Tău –; gura mi-i gângavă, limba mi-i încâlcită…’’. Dumnezeu însă a zis către Moise: ,,Cine i-a dat omului gură? Şi cine-l face mut sau surd, văzător sau nevăzător? Oare nu Eu, Dumnezeu? Şi acum, du-te: Eu sunt Cel ce-ţi voi deschide gura şi te voi învăţa ce să grăieşti’’. Zis-a Moise: ,,Rogu-mă, Doamne: alege pe un altul, care să poată şi pe care să-l trimiţi!’’ Atunci s-a aprins mânia Domnului asupra lui Moise; şi i-a zis: ,,Oare nu-i pe lume Aaron, fratele tău, levitul? Eu ştiu că el cu grai va grăi în locul tău. Iată el va ieşi în întâmpinare; şi când te va vedea, bucura-se-va el în inima sa; iar tu vei grăi către el şi-i vei pune în gură cuvintele Mele, iar Eu voi deschide gura ta şi voi deschide gura lui şi vă voi învăţa ce să faceţi. El e cel ce va grăi către popor în locul tău, aşa că el va fi gura ta, iar tu vei fi pentru el ceea ce e pentru tine Dumnezeu. Cât despre toiagul acesta care se prefăcuse-n şarpe [3], ia-l în mână; prin el se vor face semnele’’ ’’ [4].
[3] Precizarea ,,care se prefăcuse-n şarpe’’, lipseşte din Textul Ebraic. După o tradiţie rabinică (rabinii fiind învăţătorii poporului ales), n-ar fi vorba de toiagul de la IEŞIRE 4,2, ci de un alt toiag dat anume de Dumnezeu lui Moise, ca să-i scoată pe evrei din robia egipteană.

Continuă lectura

Biserica Ortodoxă Română va redeschide Spitalul Orășenesc Negrești, închis de guvernul Boc în 2011

Închis în anul 2011 de către guvernul condus de Emil Boc, Spitalul Orășenesc Negrești va fi cedat spre administrare cu titlu gratuit, Bisericii Ortodoxe Române, au anunțat autoritățile locale.

Biserica Ortodoxă Română va deschide Spitalul Orășenesc Negrești, închis de politicieni în 2011

Primarul Vasile Voicu a anunțat că primăria nu are fonduri pentru redeschiderea spitalului, purtând în acest sens discuții cu reprezentanții BOR.

Spitalul Orășenesc Negrești a fost închis în anul 2011 de guvernul Boc alături de alte unități din țară. Clădirea are patru etaje, iar pavilionul principal se află în stare de degradare

„Reprezentanții Protoieriei Vaslui și ai Episcopiei Hușilor au fost de acord, urmând ca discuțiile să fie definitivate la nivelul Patriarhiei. Le-am explicat în ce condiții se prezintă clădirea, că trebuie renovată, fiind, practic, o casă părăsită de ani de zile. Noi le dăm imobilul în administrare cu titlu gratuit pe o perioadă lungă de timp, de câteva zeci de ani, însă vor trebui făcute investiții”, a declarat primarul orașului Negrești, Vasile Voicu, pentru News.ro

Autoritățile locale își doresc ca reprezentanții bisericii să redeschidă acele secții care existau la momentul încetării activității spitalului în 2011, respectiv Pediatrie, Interne, Ginecologie și Chirurgie.

Odată cu redeschiderea unității medicale din Negrești, vor fi create 30 de locuri de muncă.

Spitalul Orășenesc Negrești are arondați peste 10.000 de pacienți din Negrești și localitățile limitrofe. – activenews.ro

Voi astia de tot atacati Biserica incontinu, ONG-urile lui Soros, ASUR, Ellie Wiesel si alte organizatii de genul, cand o sa faceti si voi ce face Biserica? Niciodata mascaricilor! Singurul vostru scop este de a discredita si a distruge sfanta credinta ortodoxa a romanilor, va arde Hristos. Dar s-au cam prins romanii de jocurile voastre murdare miseilor, curand buboiul o sa explodeze si o sa fie vai si amar de voi.

Urmariti va rog si:

Bisericile ortodoxe grecesti sub asediu! – Icoane arse în foc, clopote îndepartate…

În Grecia, migranții folosesc icoanele din bisericile ortodoxe, pentru a se incalzi și manifesta impotriva clopotelor.

article_17799

Mitropolitul Ambrozie de Kalavria a lansat un apel de urgență, în legătură cu situația care exista in prezent in Grecia, informeaza in exclusivitate Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®. Apelul sau nu este unul unic, Agentia de stiri Lacasuri ortodoxe avertizand asupra altor manifestari asemanatoare, ale altor arhierei care tratau aceeasi tema, de pe o aceeasi pozitie categorica. Va prezentam mai jos, in exclusivitate, traducerea cuvintelor pe care Mitropolitul Ambrozie le-a folosit in cadrul acestui apel disperat:

„Cu fiecare zi ce trece, devine tot mai evident că ‘imigranțiI’, ‘refugiatii’ ilegali sunt cuceritori ai Greciei!
La rândul său, sistemul politic îi adoptă, ii protejeaza și le ofera condiții favorabile! Nimeni nu-si face griji pentru nimic!

Un ministru din partidul de guvernământ SYRIZA a declarat chiar, cu o zi înainte, in prostia lui, pur și simplu: ‘cu ajutorul imigrantilor, se rezolva problema demografica a Greciei!!!’.

După cum se poate vedea, Guvernul ii protejează pe invadatorii țării noastre! Între timp, invadatorii imigranți au demarat deja activitatea lor distructivă! Ei indeparteaza icoanele de pe pereții lacasurilor si altarelor, și le ard in focuri de tabără, pentru a se incalzi!….

Mitropolitului Serafim din Pireu i s-a cerut sa renunte la crucea ortodoxa (vezi ARHIVA Lăcaşuri Ortodoxe®)!

Imigrantii musulmani ilegali din localitatea Kavala au indepartat de pe zidurile unei scoli Icoana Maicii Domnului si au solicitat sa nu mai fie trase clopotele bisericii!…

Ieri, în districtul Evkarpii al Salonicului au aparut manifeste in limba greaca, cu textul: ‘Grecii trebuie sa creada in cuvintele profetului Mahomed, ca sa fie salvati. Războiul a ajuns in tara voastra. Sângele de păgân va curge in râuri. Semnătură: Razboinicii lui Allah’.

La televiziunea de stat din Grecia, a fost prezentat un comunicat de presă… în limba arabă!

Treziti-va! Ridicați-vă din letargie! Uitati-va ce se întâmplă în jurul vostru! Grecia este pe moarte!
Noi murim încet: moartea Ortodoxiei noastre și a identitatii grecesti! Vreti sa renunțati, fără sa luptati? Gândiți-vă la asta!”. – ganduridinierusalim.com

Urmariti va rog si:

Mitropolitul Antim al Tesalonicului: Venirea islamiștilor poate duce la sfârșitul nostru ca nație

Dar nu doar musulmanii ataca Biserica Ortodox din Grecia, ci si satanele de la conducerea Greciei, dupa cum puteti vedea mai jos:

Povestea impresionanta a unor tineri foarte saraci, care au fost ajutati de doi preoti din Iasi

În general, posturile de televiziune fac reclamă nunţilor faraonice, în care mirii sunt preocupaţi doar de alegerea unor haine cât mai luxoase sau unor feluri de mâncare cât mai exotice. Accentul se pune pe potenţa financiară a organizatorilor, sugerându-se că o „nuntă ca-n poveşti” înseamnă neapărat opulenţă financiară şi dezmăţ mediatic.

Un cuplu sărac i-a cerut unui preot din Iaşi să-i dea 1 leu pentru mâncare. Ce s-a întâmplat ulterior pare de necrezut 

Cu toate acestea, iată că zilele acestea a ieşit la iveală un caz dintre acelea care nu se promovează în mass-media. Este vorba de Cătălin şi Mihaela, doi tineri foarte săraci, a căror viaţă s-a schimbat în decembrie anul trecut. Atunci, cei doi, aflaţi într-o situaţie extremă, fără bani de mâncare,  s-au dus să ceară bani de la doi preoţi pe care i-au întâlnit pe stradă, în Iaşi.

„Puteţi să mă ajutaţi cu un leu, vă rog?“, a sunat întrebarea lui Cătălin care le-a schimbat viaţa. Cei doi preoţi i-au întrebat pe tineri de ce au ajuns în această situaţie şi astfel au aflat povestea lor.

Cătălin Pompierescu, 32 de ani, a avut un trai dur şi multe de înfruntat: a crescut pe străzi, a dormit în gări, sub poduri, a privit sărăcia în faţă şi a gustat din plin suferinţa. Mihaela Isaura, 25 de ani, a fost dată la un centru de plasament, împreună cu fraţii ei, părinţii neavând posibilitatea să-i crească. S-au întâlnit tot pe stradă, sub un pod, acum 6 ani, informează Doxologia.ro.

Locuiesc într-o cameră din casa unui bătrân, care i-a primit gratuit în gazdă. Aflând că nu sunt căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu, unul din preoţi le-a propus să se cunune în Biserică. Cei tineri au fost reticenţi, la început, din cauza lipsurilor financiare, dar până la urmă au acceptat.

Preotul le-a găsit doi naşi, familia Bulgariu. Aceştia au mobilizat organizaţiile tinerilor creştin-ortodocşi din ţară şi le-au făcut rost mirilor de haine, flori, mâncare şi tot ce era nevoie pentru o nuntă adevărată.

nunta-catalin-mihaela-doxologia1

Cei doi s-au unit în faţa Altarului pe 7 februarie în Biserica „Sfântul Sava cel Sfinţit” din Iaşi. „Nu ştiam ce-o să fie, dar a fost superb“, a mărturisit Cătălin.

Acum cei doi tineri îşi doresc un petec de pământ pentru a-şi putea construi o locuinţă a lor şi întregirea familiei cu câţiva copii. Este greu, dar sunt convinşi că vor reuşi. – activenews.ro

Urmariti va rog si:

Imagini. Complexul din judeţul Sălaj realizat de Biserica Ortodoxa Romana pentru săraci, bătrâni şi copii

IPS Serafim de Pireu: Există pericolul unei noi schisme în Biserică?

Din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, cea mai însemnată cauză a crizei globale prin care trece astăzi omenirea rezidă mai ales în îndepărtarea omului de Sfântul Dumnezeu Treimic și în lipsa pocăinței, care duce la exploatare și înrobire, la panerezia ecumenismuui inter-creștin și inter-religios sincretist. Ecumenismul demonic și pus în mișcare de satana – un instrument în mâinile masoneriei și ale abominabilului sionism internațional, care urmărește instalarea lui Antihrist ca rege mondial unic – vatămă conștiințele și pervertește aproape tot și toate.
IPS Serafim de Pireu: Există pericolul unei noi schisme în Biserică?

O dovadă în favoarea celor de mai sus – pentru a ne limita numai la ultimele evenimente ecumeniste – este întâlnirea inter-religioasă care a abordat așa-zisa conviețuirea pașnică a creștinilor și musulmanilor, fără însă a denunța Coranul criminal al așa-zisului cuvânt veșnic al lui Dumnezeu, care poruncește ”masacrarea necredincioșilor” – întâlnire care s-a realizat la un hotel din Atena, pe 2-3 septembrie 2015, apoi Simpozionul Teologic Internațional prilejuit de a 75-a aniversare a înființării comunității papistașe ecumeniste de la Taize, care a avut loc între 30.08 și 6.9.2015, de asemenea, întâlnirea interreligioasă organizată de comunitatea ecumenistă Sant’Egidio de la Tirana, din Albania, care a avut loc pe 6 septembrie 2015[3], Congresul Internațional ”de spiritualitate ortodoxă”, organizat de comunitatea monahală ecumenistă mixtă și biconfesională de la Boze, din Italia, între 9 și 12 septembrie 2015, și Congresul Internațional al Societății de Drept a Bisericilor Răsăritene, care a avut loc la Tesalonic, pe 10 septembrie 2015.

Indicând către Vatican II

Din păcate, însă, la Adunarea Ierarhilor Tronului și Mitropoliților așa-numitelor Țări Synaxis Ierarxias Thronou5 Noi ale Bisericii Greciei, care a avut loc la Fanar, în intervalul 29 august – 2 septembrie 2015, Preafericitul Patriarh Ecumenic, kir Bartolomeu, și-a menținut viziunea ecumenistă. Acest lucru este confirmat și decomunicarea sa, străină de eclesiologia ortodoxă, pe care a rostit-o pe 29 august 2015 în fața ierarhilor Tronului și prin care a dat liniile directoare pentru relațiile pe care trebuie să le dezvolte aceștia cu ereticii, cu eterodocșii și cei de alte religii, sprijinindu-se mai mult pe hotărârile Pseudo-Conciliului II Vatican și pe noua eclesiologie a papismului, decât pe teologia și tradiția ortodoxă.

Despre cum se va deschide Facultatea Teologică de la Halki

Comentând unele puncte fundamentale ale comunicării Preafericitului, dorim să subliniem următoarele: realitatea dureroasă și tragică, care este întru totul contrară ideilor Preafericitului, demonstrează căMișcarea Ecumenică (Ecumenistă) este ineficace, și asta exclusiv din cauza responsabilității proprii, nu a siturilor, ziarelor și altor media antiecumeniste și luptătoare, ci datorită propriilor mijloace ale ereticilor și eterodocșilor, pe de o parte, dar și datorită ecumeniștilor, pe de altă parte. Pe de o parte ereticii și eterodocșii se remarcă prin lipsa sincerității și a pocăinței, stăruind în mod satanic în erezie. Pe de altă parte, ecumeniștii se remarcă prin lipsa mărturisii credinței ortodoxe, prin supralicitarea dragostei și desconsiderarea adevărului, prin practica uzuală de a nu discuta subiectele care dezbină, ci numai pe cele care unesc, prin atenuarea criteriilor ortodoxe, prin recunoașterea reciprocă a caracterului bisericesc fără intercomuniune, fapt care reprezintă o situație schizofrenică, de asemenea, se remarcă prin dialogul în termeni de egalitate, semnarea și adoptarea unor texte comune antiortodoxe, rugăciunile în comun antiortodoxe și ecumenismul populist. Singurul lucru care se realizează cu succes prin Mișcarea Ecumenică (Ecumenistă) este crearea confuziei și promovarea sincretismului. În timp ce, dacă Biserica Ortodoxă ar fi urmat calea patristică a unei reevanghelizări mărturisitoare a lumii și ar fi pulverizat ereziile la nivel mondial prin cuvânt și îndrăzneală patristică, L-ar fi slăvit pe Dumnezeu și ar fi asigurat integritatea persoanei umane. Domnul Kampourakis, Profesor de Științele Comunicării la Universitatea Harvard, după cum însuși mi-a făcut cunoscut, a propus crearea unei platforme prin satelit pentru mărturisirea ortodoxă în 17 limbi, dar a întâlnit peste tot porți închise. Dacă acest lucru s-ar fi realizat, prin harul pururea viu al Dumnezeului Celui în trei Ipostasuri și prin recunoașterea mondială, și Patriarhia noastră Ecumenică ar fi avut atunci posibilitatea să deschidă Facultatea de Teologie de la Halkis și să i se recunoască statutul internațional de către Statul Turc, iar celebrele biserici ale Constantinopolului nu ar mai fi fost transformate în geamii, ci i-ar fi fost redate ca spații de cult.

Eșecul Dialogurilor Ecumenice      

”Hirotoniile” femeilor pe treapta preoțească și episcopală și legiferarea homosexualității în lumea protestantă, așa cum au recunoscut în comunicările lor prezentate la această sinaxă Mitropoliții Sasimelor, kir Ghennadios, și al Austriei, kir Arsenios,fenomene care constituie o abatere de la antropologia și fiziologia omenească și consacră o antropologie falsă ca încununare a păcatelor, precum și recunoașterea ”căsătoriilor” dintre homosexuali, demonstrează că erezia și eterodoxia nu au fost deloc influențate de direcția ortodoxă, de teologia și viața ortodoxă. Declarația de retragere a Mitropolitului Pergamului, kir Ioannis Zizioulas, de pe poziția de copreședinte al Dialogului Teologic Oficial dintre Ortodocși și Papistași, cu toate că în cele din urmă nu a fost acceptată de Preafericitul Patriarh Ecumenic, kir Bartolomeu, ca și aceea a Preasfințitului Arhiepiscop al Australiei, kir Stylianos, care a fost însoțită de declarația sa despre ”jocul murdar”, constituie demonstrații, probabil cele mai flagrante, ale zădărniciei demersului de-un secol al Mișcării Ecumenice (Ecumeniste) și ale adeveririi cuvântului Apostolului Pavel: ”De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3: 10-11). Erezia nu este doar o particularitate în perceperea lucrurilor teologice, ci și o pervertire demonică a revelației Sfântului Dumnezeu Treimic, cu urmări cumplite dincolo de moartea spirituală.

Ar fi trebuit ca Preafericitul să evite referirea la mitul ”mărturisirii credinței ortodoxe” de către ecumeniști la evenimentele Mișcării Ecumenice (Ecumeniste) și ale dialogurilor teologice, pentru că acordurile rușinoase de la Balamand și Chambesy, adoptarea textelor antiortodoxe de la Porto Alegre, de la Ravenna și Busan, semnarea Declarațiilor Comune cu arhiereziarhul Papă al Romei, rugăciunile în comun cu ereticii și cei de alte credințe demonstrează exact contrariul.

Răsplățile ereziei

O dovadă a urmărilor tragice ale ereziilor este înflorirea Islamului demonic, cu înspăimântătoarea lui ideologie despre supunerea tuturor, care constituie o compilație de erezii ale arianismului, nestorianismului și monofizitismului, care au negat în esență întruparea lui Dumnezeu Cuvântul și au proclamat un Dumnezeu inaccesibil și neîmpărtășibil pentru persoana umană și, în consecință, supunerea (Islam) este singura legătură duhovnicească dintre Dumnezeu și om.

Populațiile creștine ale copților Egiptului, ale abisinilor Etiopiei, ale nestorienilor asirieni și ale iacobiților monofiziți din Siria sunt măcelărite chiar de progenitura lor duhovnicească, Islamul, pe care, fără minte, l-au creat chiar părinții lor prin pervertirea satanică a hristologiei ortodoxe.

Ecumenism dogmatic și popular

În urma celor spuse mai înainte, declarația Preafericitului, potrivit căreia condițiile i-ar obliga pe ortodocși să participe la rugăciuni în comun și la cult comun cu eterodoxia, reprezintă o absolută secularizare a Bisericii, constituie o încălcare flagrantă a Dumnezeieștilor și Sfintelor Canoane și a Tradiției Sfinților Părinți, care în mod explicit interzice, și anume chiar prin pedeapsa caterisirii, rugăciunile în comun și cultul comun, și este o încercare deznădăjduită de a fi menținut în viață cadavrul ecumenismului, care, așa cum se vădește din cele de mai sus, s-a împuțit și este în putrefacție, dat fiind că eterodoxia nu scuipă afară prea numeroasele ei erezii.

Pe de o parte, erezia papismului continuă să stăruie în învățătura despre primatul mondial al puterii Papei Romei, în pervertirea tainei Sfintei Treimi și în negarea îndumnezeirii persoanei umane prin harul creat. Pe de altă parte, erezia protestantismului stăruie și aceasta în iconomahie, în negarea tainei Bisericii și a tainei Pururea Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu. În plus, erezia monofiziti_2monofizitismului, în ciuda minciunilor rușinosului acord de la Chambesy, Geneva, din 1991, îl pomenește pe ereziarhul Sever și pe Dioscur și respinge hristologia ortodoxă despre cele două firi, adăugând și kakodoxiile monotelismului și ale monoenergismului, precum și ereziile despre pătimirea lui Dumnezeu (Θεοπασχητισμός) și despre satisfacerea Dumnezeieștii Dreptăți.

Cu privire la subiectul căsătoriilor mixte, la care se referă Preafericitul, acestea au devenit unul dintre mijloacele prin care este promovat ecumenismul popular, având ca scop mai înalt să falsifice și să pervertească credința creștinilor ortodocși. Potrivit acriviei canonice a Bisericii Ortodoxe Sobornicești, căsătoriile mixte sunt interzise. Prin iconomie, însă, Biserica primește și săvârșește căsătorii mixte cu premisa că membrul eretic se va lepăda de erezie și de înșelare în mod scris, și va fi de acord că copiii vor fi botezați și vor crește în credința ortodoxă. Folosirea iconomiei Bisericii ca justificare pentru rugăciuni comune și cult comun este un eșec total.

Nu eretici la Sinod

[1]În ce privește Sfântul și Marele Sinod din 2016, pe care Preafericitul Bartolomeu l-a caracterizat drept neecumenic, pentru că nu participă și ”creștinii” Apusului, ne întrebăm: Cum e cu putință să participe ”creștinii” eterodocși ai Apusului, de vreme ce sunt osândiți pentru erezie de Sinoadele Ecumenice? Ca, de pildă, de Sinodul III Ecumenic pentru negarea pururea fecioriei Născătoarei de Dumnezeu, de Sinodul VII Ecumenic pentru iconomahie și negarea tainei Bisericii, și de Sinodul VIII Ecumenic pentru Filioque? După silogistica Preafericitului, nu cumva Sinoadele Ecumenice V, VI și VII în mod greșit sunt numite ecumenice, pentru faptul că nu au participat la ele și popoarele anticalcedoniene ale armenilor, copților Egiptului, asirienilor și iacobiților Siriei și ale copților din Malabarul Indiei?

Poziția Preafericitului că Biserica Ortodoxă nu mai poate să convoace un Sinod Ecumenic, pentru că nu participă occidentalii, este absolut eronată. În esență, prin această poziție afirmă că Biserica Ortodoxă este deficitară, o Biserică neputincioasă și nedesăvârșită, și doar când ”se va uni” cu papismul și protestantismul, va fi o Biserică desăvârșită, așa că atunci, dimpreună cu occidentalii, va putea să convoace un Sinod Ecumenic. Însă, poziția aceasta este foarte departe de eclesiologia ortodoxă.

Pericolul e la uși

Subiectul sărbătoririi comune a Paștelui de către ortodocși și eterodocși, care urmează a fi abordat la Marele Sinod, este de o importanță colosală, pentru că un sinod, după cum îl definește Preafericitul, cu premise și caracteristici ecumeniste, nu poate să schimbe hotărârea unui Sinod Ecumenic, și anume a Sfântului Sinod I Ecumenic al celor 318 Sfinți Părinți Purtători de Dumnezeu. Dacă se va întâmpla aceasta, atunci să ne pregătim de o nouă schismă vechi-calendaristă, care va avea, din păcate, și întemeiere canonică.

În sfârșit, recenta sinaxă a Ierarhilor Tronului constituie o mică pregustare a celor care urmează să aibă loc la Sfântul și Marele Sinod ce va fi convocat în 2016. Subliniem însă în mod special că un Sinod care se bazează pe principiul inclusivității și al umanismului și care va legifera panerezia ecumenismului inter-creștin sincretist, va constitui o adevărată torpilă la temeliile unității panortodoxe, pentru că va crea mai multe probleme decât cele pe care, chipurile, le va soluționa, și va conduce la tulburări, confuzie și schisme. În orice caz, un asemenea sinod nu poate fi acceptat de clerul ortodox și de poporul lui Dumnezeu, și va fi consemnat în istoria bisericească ca un sinod tâlhăresc și mincinos, ca atâtea altele, iar hotărârile acestuia vor fi invalide, pentru că ecumenismul falsifică chipul lui Dumnezeu-Omul, ajunge să fie un element distrugător al Adevărului și conduce inevitabil la pierzare duhovnicească și fizică.

Orthodoxos Typos, 11 decembrie 2015, pp. 1, 7. – impantokratoros.gr

Urmariti va rog si:

Patriarhul Daniel a decorat cu medalia Sfinţii Martiri Brâncoveni 18 medici din Timişoara care au refuzat să mai facă avorturi la cerere. Video: Era exact acelaşi sentiment ca şi cum aş fi fost plătit să ucid.

Patriarhul Daniel a decorat cu medalia Sfinţii Martiri Brâncoveni 18 medici din Timişoara care au refuzat să mai facă avorturi la cerere.

VIDEO Patriarhul Daniel a decorat 18 medici pentru că au REFUZAT să mai facă avorturi. MĂRTURII CUTREMURĂTOARE: Mă simţeam ca un killer plătit să ucidă

Cei 18 medici sunt: Cristina Valea (medic primar de familie care a convins peste 700 de femei să renunţe la avort), conf. dr. Dan Păscuţ (şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie II, Universitatea de Medicină şi Farmacie), Ionel Cioată, Mariana Luca, Dănciulescu Carmen, Oana Cristina Damaschin, Gheorghe Budău, conf. dr. Ioan Sas, Gabriela Cristea, Marius Forga, Florica Al Jobory, Anca Hudiţeanu, Alexandru Moscu, Zoran Popa, Olimpia Oprea, Florina Todoruţ, Olivera Iordache şi Ionel Spătaru.

Cnferenţiarul Dan Păscuţ, şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie II din cadrul Univerităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara. Acesta vorbeşte despre motivele pentru care a decis să nu mai facă întreruperi de sarcină.

„Văzând embrionul, citind pe tema acestui subiect şi înfiinţându-mi un cabinet privat unde primeam bani pentru avorturi am început să mă simt ca un killer plătit să ucidă. Exact ca un killer. Atunci nu m-am mai putut suporta pe mine însumi. Era exact acelaşi sentiment ca şi cum aş fi fost plătit să ucid. Măcar un adult are posibilitatea să se apere. Fătul intrauterin nu are nicio posibilitate să se apere. Sunt absolut convins că există viaţă şi că prin avort se distruge o viaţă. Am şi declarat oarecum anecdotic că şi dacă ar trebui să fac puşcărie pentru asta nu voi mai face avorturi”, a declarat medicul Dan Păscuţ în cadrul unui interviu postat pe YouTube de Asociaţia Pro Vita.

Un alt ginecolog care a renunţat să mai facă întreruperi de sarcină este Ionel Cioată.  „A fost o decizie greu de luat pentru că avortul era o practică pe care am învăţat-o în cursul pregătirii mele şi mă ascundeam în spatele acestei datorii ale mele de a face acest lucru”, a spus acesta într-un interviu pentru televiziunea Alfa şi Omega TV. Ionel Cioată povesteşte că a luat decizia după ce s-a spovedit, iar un preot a refuzat să-l împărtăşească pentru că făcea avorturi. „A fost picătura care a umplut paharul”, îşi aminteşte medical.

activenews.ro

In sfarsit BOR a dat tonul pentru schimbarea Constituţiei: „căsătoria e o uniune liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie”

Am semnat pentru schimbarea Constituţiei: „căsătoria e o uniune liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie”

lansare carte ionut tene liga scriitorilor9

În sfârşit BOR a ieşit din letargia impusă de presa mainstream şi statul laic. În preajma Crăciunului s-a dat semnalul unei renaşteri creştine a României venite din partea laicatului şi mirenilor ortodocşi la apelul ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a anunţat, la sfârşitul slujbei de Crăciun de la Catedrala Mitropolitană din Timişoara, lansarea unei iniţiative civice de modificare a Constituţie, constând în strângerea de semnături cetățenești care să ducă la revizuirea legii fundamentale, adică să se prevadă expres că căsătoria e o uniune liber consimţită dintr-un bărbat şi o femeie. După ce premierul grec ateu şi neomarxist Tsipras, aliat cu presa mainstrean i-a păcălit pe grecii ortodocşi şi pe mulţi români naivi, adoptând prin lege căsătoriile gay, fără referendum, acum BOR suflă şi în iaurt.

Mai multe mitropolii ortodoxe şi mai multe ONG-uri din Coaliţia pentru Familie și-au anunțat sprijinul pentru inițiativa ierarhului Banatului, iar preoții din toată țara au început, efectiv, să strângă semnături de la cetățeni în sprijinul modificării Constituției. Însuși Patriarhul Daniel a ieșit la rampă, declarînd că “Trebuie să susţinem efortul Bisericii de a apăra familia naturală, tradiţională, universala şi de a rezista în fata unor modele noi de familie, care consideră ca uniunea fireasca barbat-femeie ar fi doar un model printre altele”. Deja a început campania de strângere a celor 500 de mii de semnături pentru modificarea Constituţiei, a Capitolului II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, Articolului 48 privind Familia: „(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”. Se doreşte schimbarea art. 48 prin introducerea sintagmei că „căsătoria se întemeiează pe uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie”.

Acţiunea mirenilor ortodocşi nu este anti-gay, ci afirmativă, adică susţinerea familiei tradiţionale formată din uniunea dintre un bărbat şi o femeie, care numai aşa poate duce la procreere şi naşterea de prunci. Dacă rămâne actualul aliniat din Constituţie, „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi” se poate risca ca un guvern şi un parlament corupt şi ateu să adope o lege că doi bărbaţi sau două femei să se poată căsătorii, că sunt „soţi”. Ambiguitatea Constituţiei României naşte controverse, aşa că propunerea Coaliţiei pentru Familie şi a BOR de modificare a Constituţiei e firească şi întăreşte familia tradiţională. Potrivit inițiativei civice de modificare a Constituției, articolul 48 ar urma să fie formulat astfel: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părintilor de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Vedem unde au dus politicile împotriva familiei în Norvegia şi în alte state occidentale, care au devenit instrumente diabolice împotriva familiei şi drepturilor omului.

Norvegia e azi un stat neo-comunist ateu diabolic pentru că la timpul potrivit nu a avut nimeni iniţiativa să oprească avalanşa reglemetărilor împotriva familiei şi a creştinismului impuse de autorităţile neo-marxiste de la Oslo. Norvegia e un stat stalinist demn de romanul „1984” al lui Orwell. Eu nu doresc ca România să se transforme într-o ţară în care statul ucide familia şi spiritul creştin în numele unui neo-bolşevism libertin. Uniunea Europeană se transformă într-un moloh ateu care zdrobeşte libertatea omului şi Biserica, fapt ce creează premisele islamizării continentului pe viitor.

sfantul-sinod-borjpg

Aşa că duminică, după Liturghie, am semnat la biserica mea parohială din cartierul muncitoresc clujean Mărăşti pentru modificarea art. 48 din Constituţia României. Trebuie să fim foarte atenţi cum semnăm, pentru că în 2008 Curtea Constituţională a respins o astfel de iniţiativă pe motive de vicii de procedură. Se semnează listele pentru referendumul schimbării art. 48 din Constituţie, numai pe raza unde aveţi domiciliu şi la persoanele autorizate de Coaliţia pentru Familie, cu sprijinul BOR. Pentru promovarea iniţiativei legislative este nevoie de cel puţin 500.000 de semnături, care vor trebui să fie strânse în următoarele şase luni. Odată validate, listele de semnături vor introduce proiectul de lege în dezbaterea Parlamentului, care apoi îl va supune la vot. Dacă proiectul de amendare a Constituţiei va trece la vot, se va organiza un referendum pentru modificarea art. 48 din Constituţie.

Slovenia a respins prin referendum căsătoriile gay, după ce parlamentul adoptase o lege favorabilă. Deci acum e momentul să se arate puterea poporului român creştin în faţa ofensivei de destructurare a familiei tradiţionale şi de demantelare a BOR de către forţe obscure care vor un popor obedient, fără conştiinţă şi fără Dumnezeu, care să muncească ascultător în slujba intereselor bancare şi corporatiste ale Bruxellului, în vederea instituirii unui stat totalitar neo-marxist ateu. Este pentru prima dată când societatea civilă creştină se impune în România propunând cu adevărat un proiect de societate conservatoare şi pentru normalitate.

Astfel, România intră în rândul ţărilor conservatoare central europene: Polonia, Cehia, Ungaria şi Slovacia, care reprezintă adevărata Europă profundă, originară, liberă şi mândră de istoria spiritualităţii creştine. Noua Europă nu vrea Bruxelles, un fel de Molenbeek sau Saint Denis islamist la pătrat, nici un Oslo care l-a ucis pe Dumnezeu şi a implementat statul stalinist „1984”, ci păstrarea caracterului şi identităţii milenare greco-romane şi creştină a bătrânului continent. Eu am semnat pentru modificarea Constituţiei în favoarea familiei tradiţionale şi pentru o Românie suverană, independentă şi creştină. Voi ce faceţi?

Ionuţ Ţene

rugaciunea_in_familie

Urmariti va rog si:

6 Ianuarie – Botezului Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos

Botezul Domnului - Boboteaza

La 6 ianuarie credinciosii ortodocsi praznuiesc Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, sarbatoare numita si Epifania sau Dumnezeiasca Aratare. Praznicul reprezinta reactualizarea momentului in care Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, la 30 de ani, vine la Iordan, se boteaza cu botezul pocaintei – a lui Ioan -, El Cel fara de pacat, asumand pacatele intregii omeniri, pe care le va rascumpara prin scump sangele Sau, pe Golgota. Botezul Domnului Iisus Hristos a fost lucrarea Sfintei Treimi: Tatal a marturisit despre El. „Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit (Mt. 3, 17; Mc. 1, 11; Lc. 3,22); Duhul Sfant S-a pogorat in chip de porumb peste El si Fiul a primit botezul lui Ioan. – crestinortodox.ro

Troparul Bobotezei

Urmariti va rog si:

%d blogeri au apreciat asta: