13 Februarie Sfintii zilei de astazi. Viata preacuviosului părintelui nostru Martinian

În această lună, ziua a treisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Martinian.

Preacuviosul Martinian a fost din Cezareea Palestinei şi a început sihăstrească trăire pe când era în vârstă de optsprezece ani, petrecând prin pustii şi prin munţi. Şi plinind în sihăstrie douăzeci şi cinci de ani, printre alte multe ispite a fost supus şi la această ispită a celui viclean: o femeie desfrânată, îmbrăcându-se în haine de om sărac, a venit la muntele acela unde se găsea sfântul; şi dacă a înserat, a început a plânge, ca şi cum adică s-ar fi rătăcit şi s-ar fi temut să nu o mănânce fiarele, dacă ar rămâne afară. Deci se ruga de sfânt să o primească înăuntru în chilie şi să nu o lase să fie mâncată de fiare. Iar el văzând că nu este cu putinţă a o lăsa afară, a primit-o înăuntru, şi el se duse în chilia cea mai ascunsă a lui. Iar dimineaţa, văzând-o cuviosul schimbată la înfăţişare (căci purta acum îmbrăcăminte femeiască frumoasă, cu care se împodobise peste noapte), a întrebat-o cine este şi pentru ce a venit acolo. Dar ea, fără de ruşine, a zis: pentru tine! Şi defăimând viaţa sihăstrească, şi adăugând că toţi drepţii cei de sub Lege s-au bucurat de petrecerea laolaltă cu femeile, îl îndemna să se apropie de ea. Cuviosul puţin câte puţin îndemnându-se şi subjugat fiind, era gata să cadă în păcat; dar gândindu-se în ce chip ar putea rămâne ascunsă fapta aceasta dacă ar săvârşi-o, mai înainte de a cădea în păcat, a fost tras înapoi de la cădere, prin dumnezeiescul har. Şi, aprinzând multe găteje, a sărit în mijlocul focului, dojenindu-se şi zicându-şi: de vei putea să rabzi, Martiniane, focul gheenei, lăsându-te în voia poftei ruşinoase, supune-te femeii. Şi aşa arzându-se pe sine şi smerind sălbăticia trupului, pe femeia, care se înţelepţise văzând acestea, a trimis-o la mănăstire. Iar el, vindecându-se de rănile focului şi fiind dus cu barca de un corăbier, a ajuns la o stâncă din mare, care era depărtată de uscat cale de o zi, şi a locuit zece ani acolo, fiind hrănit de acel corăbier. Şi iarăşi a plecat şi de acolo, pentru că o fată scăpată pe o scândură dintr-un naufragiu a ajuns până la stânca pe care se găsea el. Cuviosul scoţând-o din mare, a plecat de acolo zicând că nu poate sta laolaltă iarba uscată cu focul. Şi sărind în mare, cu ajutorul unor delfini, care l-au luat pe spate, a ajuns la uscat. De acolo a trecut prin mai multe cetăţi zicând: fugi Martiniane, ca nu cumva iarăşi să te ajungă ispita (căci aşa hotărâse să-şi petreacă şi cealaltă rămăşită a vieţii), a sosit la Atena. Şi aici a adormit în Domnul, învrednicindu-se a fi îngropat cu mare cinste de episcopul locului şi de tot poporul. Iar despre cele două femei, se zice că: cea dintâi s-a dus la mănăstire şi trăind acolo în curăţie, s-a învrednicit de a face minuni; iar cea de a doua, a rămas pe acea stâncă din mare până la sfârşitul vieţii, îmbrăcată cu hainele bărbăteşti, pe care i le-a dat corăbierul.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor apostoli şi mucenici Achila şi Priscila.

Sfântul Achila era cizmar de meserie, şi auzind de sfântul apostol Pavel, s-a dus la el, împreună cu soţia sa Priscila. Şi fiind botezaţi amândoi de dânsul, au rămas pe lângă el slujindu-l şi urmându-l prin toate oraşele şi satele şi împreună primejduindu-se în toate ispitele. Şi atât i-a iubit pe ei marele apostol Pavel, pentru bunătatea lor, şi pentru credinţa cea întru Hristos, încât şi pomeneşte de ei în epistolele sale. Deci astfel bineplăcând lui Hristos şi apostolului, şi multe minuni săvârşind, mai în urmă au fost prinşi de necredincioşi şi li s-au tăiat capetele. Şi aşa mutându-se din cele de pe pământ, locuiesc în ceruri.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Evloghie, arhiepiscopul Alexandriei.

Acest sfânt a trăit pe vremea împărăţiei lui Iraclie, şi a fost arhiepiscop al Alexandriei, înainte de sfântul Ioan cel milostiv. El a făcut multe minuni, printre care şi pe aceasta: preacuviosul papă Leon, scriind pentru Sinodul din Calcedon Epistola ortodoxiei, iar cuviosul Evloghie citind-o, nu numai că a lăudat-o şi a primit-o, ci şi tuturor a propovăduit-o. Dumnezeu vrând să-i mângâie pe amândoi, a trimis înger în chipul arhidiaconului lui Leon, mulţumind sfântului Evloghie că a primit arătata epistolă. Iar Evloghie vorbea cu îngerul lui Dumnezeu, ca şi cu un om, socotindu-l că este diaconul papii. Şi după ce îngerul s-a făcut nevăzut de la el, acesta mulţumind şi mai mult lui Dumnezeu pentru minune, în mâinile Sale şi-a dat sufletul.

Tot în această zi, pomenirea a doi sfinţi: un tată şi un fiu, care, fiind răstigniţi pe cruce, s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Simeon, ctitorul Mănăstirii Hilandar din Athos, care a trăit pe la anii 1190, şi care în pace s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/februarie/februarie13.htm

Publicitate

Marturisirea colonelului care l-a arestat pe Părintele Arsenie Boca la manastirea Sâmbăta

Pr. Ghelasie Ţepeş

Îmi amintesc acum un episod interesant de la Mănăstirea Sâmbăta. Eu eram în acea vreme cu cazarea la mănăstire. Şi, la un moment dat, vine un domn din oraşul Victoria, îmbrăcat civil… Şi m-o întrebat cum mă cheamă şi de cât timp sunt aici, la mănăstire. Şi-mi zice: „Dumneata ştii cine sunt eu?” „Hăhă, de unde să ştiu?” Încă mi-o venit şi să râd! Ce să cunosc eu toată lumea, că n-am cum să-i cunosc. Şi zice: „Hai că-ţi spui eu cine-s. Uite, eu sunt colonelul care l-a arestat pe Părintele Arsenie”. Ce m-am speriat atunci! M-or trecut nişte fiori! Zic: Doar nu vei fi venit să mă tragi de limbă acum pe aici. Şi zice: Nu, Părinte, stai liniştit, că mi-am băgat demisia. Eu de atunci am plecat din Securitate. Atunci mi-am băgat demisia, văzând minunile Părintelui!

Şi eu atunci l-am tras de limbă, să-mi spuie cât mai mult: Haide, spune-mi şi mie! Spune-mi şi mie ce fel de om era, cum l-aţi văzut dumneavoastră. Şi zice: Părinte, hai să-ţi spui. Nu ştiu ce general de pe la Braşov o auzit că Părintele, la mănăstire la Sâmbăta, adună multă lume – că se adună multă lume, că spune la oameni tot felul. Şi ştiţi, pe timpul lui Ceauşescu era spaima mare să nu se adune multă lume la un loc, nu cumva să se puie de vreo revoluţie sau ceva. Deşi la biserică nu se duce lumea pentru Revoluţie, că se duce pentru rugăciune şi pentru necazurile lor… Şi, în momentul când o primit ordin, zice colonelul: N-am fost numai eu. Am fost trei – eu, un căpitan şi încă unul – ce ştiu eu ce alt grad. Ne-o trimis la mănăstire, să-l aducem, să-l arestăm pe Părintele şi să-l ducem undeva la Sâmbăta de Sus, unde este palatul brâncovenesc. Se vede şi acum castelul acela; e o clădire mare, frumoasă. Trebuiau să se ducă, să-l aresteze, să-l bage, să-l închidă acolo, până vine generalul să discute cu Părintele. S-or dus, l-au arestat… Şi-mi zice: Părinte, să vedeţi când l-am arestat! I-am zis: „Părinte, uite, ne-o trimis generalul să vă arestăm.” Părintele o zis: „Bine, mă, ştiam…”. Părintele ştia de dinainte! Şi zice: „Daţi-mi voie să zic şi eu un Tatăl nostru”. Şi asta era pe la amiază. Până o zis Părintele „Tatăl nostru”, s-o făcut sară. Am bătut în uşă, ne-am învârtit primprejurul bisericii. Ne gândeam: „Mă, o fi sărit popa! S-o băgat în altar, o fi sărit pe geamul ăla, s-o fi dus…”. Ce să se ducă, că nici nu se deschideau geamurile acelea, pe acolo…

E vorba de biserica mică de la Sâmbăta, nu?

Da, în biserică, în altar. În bisericuţa aceea micuţă, de la mijloc, de acolo; zidul gros, de 1,20 m. Geamurile acelea nu se deschid, c-aşa-s ele, vechi! Şi zice colonelul acela mai departe: La un moment dat, am dat perdeaua şi m-am uitat. Părintele era în genunchi în faţa Sfintei Mese. Se ruga. După ce s-o rugat Părintele, l-am luat, l-am dus, l-am încuiat. Trei rânduri de uşi erau! Un rând de gratii, un rând de uşi de fier şi un rând de uşi normale. O cheie era la mine, una la altul, şi a treia cheie la celălalt. Nu puteam unul fără de ceilalţi doi să intrăm! Gratii la geam, peste tot gratii! L-am dus, l-am băgat pe Părintele acolo, l-am închis. A doua zi, urma să vină generalul, să stea de vorbă cu dânsul acolo, unde l-am închis, la palatul ăla brâncovenesc.

Şi zice colonelul: Părinte, când am venit a doua zi cu generalul, no, deschidem uşa… şi nu era nimeni în cameră! Camera goală! Vai de mine! Ne venea nouă să ne facem cruce! Noi eram colonei de Securitate şi ne venea nouă să ne facem cruce! Cine-şi poate închipui că există aşa ceva?! Generalul ne întreabă: „No, cum l-aţi luat? Unde l-aţi dus? Nu-i nimeni aici. E goală camera! No, duceţi-vă şi aduce-ţi-l!” Noi eram disperaţi: De unde să-l aducem? No, ne ducem înapoi la mănăstire; unde să ne ducem altundeva? Când ne ducem la mănăstire, Părintele era în slujbă şi tocmai spunea „Pace tuturor!” Noi intram pe uşă şi numai pace nu aveam noi! Dar n-am avut voie să-l luăm, până nu o terminat. L-am lăsat, o terminat Sfânta Liturghie, frumos, şi apoi l-am dus.

Şi îmi zice colonelul: Eu de atunci i-am zis generalului: „Să ştiţi că eu îmi bag demisia din Securitate! Un om singur nu putea să facă aşa ceva! Că, uite, aici sunt colegii mei – o cheie e la unul, o cheie la celălalt, a treia era la mine. Cum de-o ieşit omul ăsta? Un om simplu nu face aşa ceva! Nu face aşa ceva!”

Sursa: Pr. Ghelasie Ţepeş – Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor. Mărturii despre părintele Arsenie Boca, ediție îngrijită de Romeo Petrașciuc, Editura Agnos, Sibiu, 2013, pp. 48-50 via Fericiti cei prigoniti – ganduridinierusalim.com

Alte lucruri minunate despre Sfantul Parinte, puteti gasi la categoria: Sfantul Arsenie Boca

Scenarii interesante pe harta startegica a dominatiei globale

Liderul german, Angela Merkel se straduieste sa faca toate lucrurile corect in încercarea de consolidare a unitatii occidentului, cu privire la criza din Ucraina. Cu toate acestea, Merkel este prinsa între ciocan si nicovala. Germania primește o parte substanțială din gazele naturale din Rusia și majoritatea gazului curge prin Ucraina. În prezent, nu există nici o națiune de pe fața planetei, in afara de Ucraina, care are nevoie de stabilitate in zona, mai mult decât Germania. Și această criză trebuie să fie rezolvată, mai devreme sau mai târziu.

Putin a făcut avansuri Germaniei, în trecut, in care ii încuraja să-si părăsească alianții occidentali (de exemplu, UE și NATO),si sa incheie un acord benefic în ceea ce privește obținerea livrărilor de gaze din Rusia la prețuri foarte mici.

O examinare atenta, ne arată că o alianta intre Germania si Rusia ar schimba în mod semnificativ echilibrul militar de putere. China a fost deja pierduta în favoarea Rusiei, iar acum se pare că si Turcia ii va urma exemplul.

putin natural gas map

Vă rugăm să rețineți cât de mult depinde Franța și Italia de gazul rusesc. Franța este un jucător major în NATO și Italia ii urmeaza indeaproape. În cazul în care Germania se aliaza cu Rusia si partenerii ei, Franța și Italia i-ar urma exemplul. Cât timp ar putea Marea Britanie rămâne un aliat apropiat al Statelor Unite în cazul în care restul Europei isi schimbă loialitatea?

Si mai multe stiri proaste pentru SUA

S.U.A. tremură în papuci. Putin a dovedit deja a fi un maestru in semnarea de acorduri energetice favorabile, pentru a bloca sfera de influență americană. În noiembrie anul trecut, Rusia a semnat cel mai mare acord din lume din punct de vedere energetic, in valoare de aproape 400 miliarde dolari cu China. Această afacere energetica semnaleaza o schimbare clara si dramatică a politici externe dusa de China, spre Rusia, o alta semnalare si mai clara este formarea blocului BRICS(Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) Un bloc atat de cooperare economica cat si militara.

La mai puțin de o lună după ce Rusia a semnat acordul de energie cu China de la 1 decembrie 2014, a avut loc al cincilea summit al Consiliului de Cooperare Turcia-Rusia la nivel înalt, care a culminat cu semnarea unui alt acord reusit de președintele rus, Vladimir Putin. Putin a declarat că proiectul conductei South Stream, care prevedea transportul de gaze naturale din Rusia spre Europa printr-o conductă care rulează pe sub Marea Neagră către Bulgaria și apoi Austria, a fost inchis, iar noul traseu va fi prin Turcia. Acest lucru face ca Turcia sa depinde la randul ei de Rusia. Turcia sa nu uitam, detine mai multe facilități militare ale NATO, inclusiv arme nucleare.

În cazul în care Rusia reuseste o alinata cu Germania și Turcia departe de NATO, America va vedea cum NATO se va destrama

brics.

BRIC Nations Conventional Military Strength

Situatia celor din BRICS care ar participa probabil la un conflict

                   Soldati   Avioane Tancuri  Mobile Sumarine  Rachete

Russia     766,000      3,082       1,550         1         62          3,781

China    2,825,000      2,788       9,150        1          69          1,770

India     1,325,000      1,785       3,569          2          17           292

Total   4,916, 000        7,655     14,261        4        148          5,843

(NOTE: Fortele Coreiei de Nord se vor uni cu China – Ucraina si Belarus au o forta militara combinata de 200,000 oameni)    

USA Allied Nations Conventional Military Strength

               Soldati   Avioane  Tancuri  Mobile Sumarine Rachete

USA     1,430,000     13,685      8,325        10          72         1,330

UK          205,330          900        400           1          11            60

FR           230,000       1,200        420           1          10            60

GRM        180,000          710        410             0          4            250

TURK       410,500          990     3,660          0          14           650

S KOR      640,000       1,400     2,350          0          14           250

JAP          250,000       1,600        770           1          16           100

Total     3,345,830    20,475    8,325         13         141       2,700

Sursa: Global Fire Power

In concluzie:

Ganditi-va ca aceste oferte energetice venite dinspre Rusia, vor face ca Turcia, Germania și Franța sa slabeasca contributiile catre NATO. Ca sa nu fac un scenariu, în care Turcia, Germania și Franța nu numai ca s-ar putea retrage de tot din NATO, dar s-ar mai si alia cu Rusia, Statele Unite, in aceste conditii, nu ar mai avea practic nici o sansa sa castige cel de al treilea razboi mondial.

Crede cineva ca Putin nu are capacitatea și motivația de a rupe NATO?

Russia Putin

„Criza ucraineana nu a fost cauzată de Federația Rusă”, a declarat Putin în discursul postat pe site-ul Kremlinului. „Ea a apărut ca răspuns la încercările SUA și a aliaților săi occidentali – care se consideră” câștigători „ai războiului rece – de a se impune peste tot in lume”. thedailysheeple.com

Ceea ce acest articol nu mentioneaza insa, este faptul ca nu Rusia isi doreste acest razboi mondial si nici macar SUA, ci papusarii care conduc SUA, cei care vor sa puna gheara pe bogatiile Rusiei, singura cale de control total asupra planetei si singura cale de instaurare a Noii Ordin Mondiale.

Sietul american thedailysheeple.com care in general are analize obiective, de data asta s-a lasat dus de val si a gandit exact cum gandesc cei din presa centrala controlata, si anume sugereaza in titlul articolului, faptul ca Rusia prin Vladmir Putin, doreste o slabire a fortelor NATO cu scopul de a invada SUA, lucru total neadevarat. Singura posibilitate ca Rusia sa fie implicata in vreun conflict cu SUA, este doar daca SUA o ataca,

Scenariul prezentat de thedailysheeple.com  este unul interesant, de asta l-am si publicat,  dar foarte putin probabil, ar fi un scenariu care intr-adevar ar inchide cu adevarat orice posiblitate a neoconilor de a crea Noua Ordine Mondiala. Dar nu se va intampla acest scenariu, tocmai din cauza faptului ca cei care conduc UE, fac parte din aceasi gasca cu neoconii care conduc America, si scopul lor nu este de a aduce pacea si normaliatea intre popoare, ci acela de a pune mana si de a controla tot ce misca pe aceasta planeta.

Asa ca scenariul prezentat mai sus nu este unul posibil, de ce trebuie in schimb sa se teama cu adevarat SUA, in eventualitatea unui razboi cu Rusia?

Faptul ca SUA se afla intr-o situatie economica dezastroasa, iar in momentul in care bursa va cadea din cauza razboiului sau a imposibilitatii de a mai sustine dolarul, luptele interne care se vor declansa cu siguranta in SUA, va slabi atat de mult America din interior, incat le va fi aproape imposibil sa ma sustina si un razboi extern de o asemnea anvergura.

Ganditi-va cand cei de culoare se vor ridica, avand in vedre ca au arme, sau mexicanii, sau chiar americanii de rand, indiferent de garzile lor nationale. care vor incerca sa-i linisteasca prin gloane. Va fi prapad, iar acest prapad va fi vazut in toata lumea, ca nu vor mai putea sa-l ascunda indiiferent cat de maestri sunt ei in arta manipularii. Iar aceste manifestatii odata pornite, vor cuprinde toata Europa si atunci haos, dragii mei.

Urmariti va rog si:

Rand Paul(fiul mai celebrului Ron Paul) spune că Hillary Clinton merita o gramada de invinuiri pentru ISIS

Intervenția lui Clinton în Libia și asasinarea lui Muammar Gaddafi a creat spațiu pentru actiunile jihadiștilor ISIS

Senatorul Rand Paul (R-Ky) a declarat miercuri dimineață că fostul secretar de stat Hillary Clinton, merită o gramada de invinuiri pentru instabilitatea din Orientul Mijlociu, precum și cresterea numarului de recruți a statului islamic (ISIS).

Paul a spus că intervenția lui Clinton în Libia și asasinarea lui Muammar Gaddafi, a creat spațiu pentru jihadiștii ISIS să înflorească și să crească.

„Dezastrul in care se gaseste Libia acum, este un teren propice pentru teroriști și totodata un teren propice pentru armament. Așa că într-adevăr o acuz pe Hillary Clinton ca razboiul provocat in Libia, a creat haosul care se răspândește acum în Orientul Mijlociu „, a adugat el.

Hillary Clinton despre Gaddafi: Am veni, am vazut, el a murit

Sa va uitati atenti la aceasta serpoaica de Hillary Clinton, ce reactie are, cat de malefica este si cum nu da doi bani pe viata oamenilor.

Se pare ca Rand Paul a inteles de la tatal sau, Ron Paul(printre putinii politiceni competenti si corecti ai SUA) foarte bine cum functioneaza sistemul corupt din SUA si continua pe aceasi linie cu tatal sau.

Rand Paul a cerut nu de mult si auditarea Fed-ului(Bancii centrale a SUA), lucru pe care nu sunt sigur ca il va reusi, atata timp cat acest FED este in mainile neoconilor, adica a celor care conduc America astazi si mi-as permite sa spun, si jumatate din glob.

DESPRE ARMISTIŢIUL DE LA MINSK

Vladimir Putin a anunţat că s-a ajuns la un acord pentru încetarea focului în estul Ucrainei, începând cu 15 februarie. Preşedinţii ucrainean Petro Poroşenko şi rus Vladimir Putin au făcut un „progres uriaş” în negocierile cu privire la criza din Ucraina care se desfăşoară la Minsk, ajungând la un acord asupra a 80% – zece puncte – din document, a declarat joi o sursă pentru agenţia rusă de stat RIA Novosti.

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin a anunţat că negocierile de la Minsk au dus la încheierea unui armistiţiu în estul Ucrainei, care intră în vigoare de duminică, 15 februarie, de la miezul nopţii. Putin spune că s-a ajuns la un acord asupra celor mai importante puncte ale negocierilor.

Conform preşedintelui rus, citat de agenţia de stat Sputnik News, negocierile ar fi durat atât de mult, peste 16 ore, pentru că Petro Poroşenko ar fi refuzat să discute şi cu reprezentanţii separatiştilor proruşi din Donbas – republiciel autoproclamate Doneţk şi Lugansk.

„Nu a fost cea mai bună noapte din viaţa mea”, a spus Putin după cele mai lungi negocieri la care a participat, conform Sputnik News. „Dar dimineaţa a fost bună, în ciuda tuturor dificultăţilor din procesul de negociere şi am reuşit să ajungem la un acord asupra unui lucru important”, a mai spus Putin.

„Asupra documentului final s-a ajuns la un acord în proporţie de 80%. Acest document are peste zece puncte. După ce va fi semnat de către «Cei patru de la Normandia» va fi trimis să fie semnat de către Grupul de contact. S-a înregistrat un progres uriaş”, a declarat sursa citată.

Conform Russia Today, o decizie de compromis a fost luată cu privire la o zonă demilitarizată pe linia frontului, care era principalul punct de blocaj în cadrul negocierilor. Putin a precizat că forţele ucrainene îşi vor retrage armamentul greu dincolo de linia de front. Separatiştii se vor retrage de asemenea dincolo de linia frontului, aşa cum a fost ea stabilită în septembrie, când a fost încheiat armistiţiul anterior.

Acordul reia punctele armistiţiului de anul trecut, inclusiv reforma politică în Ucraina pentru a asigura un statut special pentru regiunile separatiste şi reglementarea situaţiei de la frontiere, a adăugat preşedintele rus.

Zona de securitate care separă părţile aflate în conflict trebuie să fie de cel puţin 50 de kilometri lăţime pentru artilerie, de 70 de kilometri pentru lansatoarele de rachete şi de 100 de kilometri pentru armamentul greu cu rază de acţiune lungă, precum rachetele balistice Tocika-U, precizează documentul, conform Russia Today.

Retragerea armelor trebuie să înceapă duminică şi să se încheie în decurs de maxim 14 zile. OSCE se ocupă de implementarea armistiţiului pe teren şi îşi va folosi dronele şi observatorii pentru a verifica respectarea acordului.

Documentele prevăd şi o retragere a „trupelor străine, a armamentului greu şi mercenarilor” din Ucraina, sub monitorizarea OSCE. „Grupările armate ilegale” vor fi dezarmate.

Problemele umanitare şi economice sunt de asemenea menţionate în acordul încheiat la Minsk.

Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin, a fost nevoit să exercite presiuni asupra separatiştilor ucraineni pentru a accepta acordul de încetare a focului încheiat joi în urma negocierilor de la Minsk, relatează Russia Today în pagina electronică.

Merkel a precizat că mai sunt multe de făcut pentru a obţine pacea în Ucraina, dar acum există „o rază de speranţă” pentru progrese. – gandul.info

Doamne ajuta! Pacea in Europa se mai prelungeste.

Merkel ori s-a desteptat in ultimul ceas si a realizat  in sfarsit la ce poate duce un conflict global, ori face pe mai departe jocul neoconilor, acesti nefiind inca pregatiti pentru o infruntare de proportii cu Rusia.

Am citit recent ca Obama va trimite trupe terestre impotriva ISIS, o actiune foarte costisitoare care ii va costa alte cateva miliarde bune, bani din bugetul statului. E posibil ca SUA sa nu reziste deocamdata, atat din punct de vedere financiar cat mai ales ca strategie pentru a duce doua razboaie in acest moment, pe doua fronturi total diferite. Vor incerca oricum, cumva sa o mai dreaga un timp cu instabilitatea dolarului. Nu stim exact care sunt cauzele exacte pentru acest acord, dar trebuie sa ne bucuram pentru fiecare clipa de liniste.

Ce ne mai informeza insa acordul de incetare a focului: retragere a „trupelor străine, a armamentului greu şi mercenarilor” din Ucraina, sub monitorizarea OSCE. „Grupările armate ilegale” vor fi dezarmate, acest aspect este foarte importanat, dovedindu-se inca odata, de data asta oficial, implicarea mercenarior straini, si aici cu siguranta face referire la trupele americane. Despre acest aspect am postat, de altfel in trecut, cand presa centrala nega cu vehementa despre aceast aspect:

Un alt aspect insa, foarte important, desprins din aceasta discutie, este faptul ca Putin a avut un rol foarte important, pledand inca odata pentru pace in Ucraina si in restul Europei, dupa cum a subliniat chiar Merkel. Aspect pe care presa centrala nu prea il dezvolta, mai ales ca pana mai ieri il faceau pe Putin, al doilea Hitler cu intentii clare de cucerire a intregii Europe, o minciuna mai mare ca ei.

Despre aceste minciuni ale presei, chiar am scris un articol separat: Situatia din Ucraina. Mass-Media vs Realitate

Iar cel mai important aspect al aceste intruniri este lipsa unui reprezentant oficial al SUA, asta daca o excludem pe doamna Merkel, despre care spun gurile rele ca ar fi agent CIA, fiind atacata de multe ori chiar si intern, datorita politicii sale dusa in favoarea interselor americane.

De ce spun ca acesta este cel mai important aspect? Pai tocmai pentru faptul ca ei au starnit acest razboi, scretarul de stat doamna Nuland, declarand oficial ca SUA a pompat 5 mld in maidanul de anul trecut, cand a fost inlaturat Ianukovici, asta pe langa faptul ca au trimis trupe si armament in Ucraina, deci normal ar fi fost sa fie prezenti la aceste negocieri, ca pana la urma, despre ei si Rusia este mai direct sau mai indirect, acest conflict.

Vedem insa ce va urma si cat va dura aceasta asa zisa pace.

Raport: Implanturi cu microcipuri de urmariere pentru detinutii eliberati de la Guantanamo Bay

Guvernul, înainte de ai elibera, a implantat microcipuri de urmarire în deținuții de la Guantanamo Bay, folosind tehnologia nano, prima data testata pe trupele americane, dupa cum a declarat un soldat al fortelor marine, dar si din alte surse la nivel înalt. informeaza infowars.com

Report: Military Implanting Microchips in Guantanamo Bay Detainees Prior to Release

Conform Wikileaks in 2010, Regele Abdullah al Arabiei Saudite  a cerut administrației Obama să implanteze microcipuri deținuților pentru a le urmări mișcările după ce acestia sunt eliberati,  iar acum se pare ca Pentagonul a aprobat aceasta cerere.

„Este de fapt un program care a început să fie folosite pe trupele noastre cu acceptul nostru”, a spus soldatul fortelor marine, care corespunde cu ceea ce am aflat si din alte surse. „Asta se intampla cand esti tânăr și naiv, te apuci sa semnezi actele [pentru chip-urile implantabile] gândind ca faci ceva special.”

„M-am alaturat unei echipe de raspuns chimic, biologic si radiologic, iar apoi te înscri pentru aceste lucruri, crezând că o să te ajute.”

Soldatul a descris microcipurile de urmarire ca pe ceva  „foarte, foarte mic”

„[Cipul] este plasat în mod obișnuit într-o parte a corpului, în care ar fi nevoie de o intervenție chirurgicală foarte complicata pentru a se putea [elimina]”, a adăugat el. „Aceasta procedura nu este una simpla, ceva care ar putea fi scos, doar printr-o incizie facuta in braț.”

„Tu riști niște chestii serioase încercând să cauti ceva ce nu știți exact unde este plasat.”

În 2010, Agenția de Aparare pentru Proiecte de Cercetare Avansata  (DARPA) a anuntat cercetarea cipurilor implantabile, care ar putea trata „leziuni cerebrale traumatice„, iar doi ani mai târziu, agenția a extins programul pentru a monitoriza „sănătatea trupelor pe câmpul de luptă.”

„Pentru forțelor speciale militare, realizarea practică a nanosenzorilor implantabili, capabili de monitorizarea mai multor indicatori de stare fiziologică, ar putea fi o inovație cu adevărat perturbatoare”, DARPA a inceput.

Dar nu a durat mult până când DARPA a inceput sa foloseasca programul pentru a dezvolta o modalitate de a implanta soldatilor amintiri false.

„DARPA pare să meargă înainte cu mult curaj, spre aceste tipuri de tehnologii”, a declarat neurologul Joseph LeDoux pentru MIT. „Ceea ce au de gând să faca, este să implanteze cipurile în [creier].”

„Ar fi ca o proteză – în loc sa-ti miști brațul, iti repari memoria.”

Și, din păcate, nu există nici un motiv ca microcipurile de urmărire sa fie limitate doar pentru prizonieri și soldati.

„Aceste tehnologii” avansate „sunt de obicei promovate în așa fel încât este dificil pentru cetățeanul de rând să aibe vreo obiectie”, a scris Michael Snyder. „La urma urmei, cine ar putea fi împotriva mentinerii soldaților noștri sănătosi si în viață?”

„Dar, cum se spune, drumul spre iad a fost pavat cu intenții bune; se pare că cercetătotii de la Universitatea Stanford,  se ocupa si ei cu dezvoltarea unei tehnologii similare destinata de data aceasta, publicului larg.”

Planul de implanturi cu tehnologie nano are in spate o agenda intunecata p1

Planul de implanturi cu tehnologie nano are in spate o agenda intunecata p2

Urmariti va rog si: