27 Februarie Sfintii zilei de astazi. Viata sfântului Rafael (Rafail), episcop de Brooklyn (+ 1915)

În această lună, ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru şi mărturisitorului Procopiu Decapolitul.

Acest sfânt a intrat de tânăr în viaţa monahicească şi deprinzându-se cu tot felul de nevoinţe, s-a curăţit pe sine în chip desăvârşit. Iar mai pe urmă, mustrând vitejeşte şi dispreţuind pe cei ce defăimau păgâneşte rânduiala întrupării Mântuitorului nostru şi nu se închinau icoanei întrupării lui Hristos, a încredinţat adevărul dreptei credinţe, nu numai prin cuvinte, ci chiar prin pătimirile sale. Pentru aceasta s-a arătat mare mărturisitor; şi făcând multe minuni, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ghelasie, căruia poruncindu-i-se de ighemon să batjocorească Botezul, s-a botezat cu adevărat şi de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Talaleu Mărturisitorul.

Acest cuvios a fost de neam din Cilicia. Dar îndrăgind viaţa sihăstrească, s-a dus în cetatea Gavalon, unde, la o depărtare de vreo douăzeci de stadii, cuviosul a aflat un loc înalt, pe care se găsea un altar închinat demonilor şi în acel loc şi-a făcut o mică colibă, îndeletnicindu-se cu ostenelile sihăstreşti şi nevoindu-se cu posturi, cu privegheri, şi cu rele pătimiri. Pentru aceasta demonii care sălăşluiau în altarul lor de acolo îl înspăimântau, cu mulţime de grozăvii. Pe aceştia însă ruşinaţi i-a alungat, bătându-şi joc de neputinţa lor. Apoi, dorind după mai mari osteneli şi-a lăsat coliba, şi făcându-şi o chilioară prea mică, care nu era pe potriva trupului său, a intrat într-însa, stând cu faţa lipită de genunchi. Odată, venind la el fericitul Teodoret, episcopul Cirului, l-a întrebat, dorind ca să ştie pricina acestui fel de petrecere a lui. Dar el a răspuns: eu, fiind supus la multe păcate şi temându-mă de chinurile cele înfricoşătoare, am aflat acest chip de vieţuire, meşteşugind osteneli pe măsura trupului, ca să uşurez greutatea celor ce mă aşteaptă. Căci acelea sunt mai cumplite, nu numai cu mărimea, ci cu însăşi lucrarea lor, fiindcă sunt fără de voie; iar ceea ce se face fără de voie este un lucru foarte amarnic; căci lucrul cel de voie, deşi plin de osteneli, mai puţină durere aduce, fiindcă osteneala este de voie, iar nu silnică. Deci, dacă cu aceste mici dureri voi uşura pe cele aşteptate, mare câştig voi culege de aici. Acestea auzind episcopul l-a lăudat foarte, pentru isteţimea minţii, că nu numai că se lupta cu luptele de faţă, ci şi pe altele de la sine adăuga. Iar locuitorii de primprejur ziceau că multe minuni se făceau prin rugăciunea acestuia, căci nu numai oamenii, ci chiar şi dobitoacele dobândeau vindecări. Dar locuitorii acelui loc, care mai înainte trăiseră în păgânătate, s-au lepădat de înşelăciunea lor cea părintească şi au primit strălucirea dumnezeieştii lumini; iar sfântul folosindu-se de ei, a surpat altarul demonilor care era acolo, şi a ridicat o sfântă şi măreaţă biserică în cinstea bunilor biruitori mucenici. Şi astfel sihăstreşte nevoindu-se fericitul Talaleu, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Ştefan, cel ce a întemeiat gherocomia Armatiului, adică bolniţa de bătrâni, care în pace s-a săvârşit.

Sfântul Ştefan, un fost curtean sub împăratul Mauricius (582-602), şi-a părăsit serviciul şi a înfiinţat un azil de bătrâni în Armatia (Constantinopol), dedicându-se în întregime ajutorării străinilor pe care îi primea în azil. S-a săvârşit în pace în anul 614.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nisiu, care, cu vine de bou fiind bătut, s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea cuvioşilor părinţilor noştri Asclipiu şi Iacob, care în pace s-au săvârşit.

Sfinţii Asclipiu şi Iacob erau asceţi sirieni care au trăit în secolul al V-lea. Informaţii despre aceştia avem de la Teodoret din Cyr. Sfântul Asclipiu a dus o viaţă de înfrânare în satul său natal şi nu-l deranjau vizitele oamenilor. Mulţi dintre ei îl imitau şi îi urmau exemplul, printre care era şi sfântul Iacob. Acesta s-a închis într-o căsuţă lângă satul Nimuza, pe care n-a părăsit-o niciodată şi vorbea cu oamenii printr-o deschizătură în perete, tăiată astfel ca nimeni să nu-l poată vedea. El n-a aprins niciodată vreo lumină sau un foc în căsuţa lui.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Timotei cel din Cezareea, care în pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Rafael (Rafail), episcop de Brooklyn (+ 1915).

RafaelSfântul nostru părinte Rafail s-a născut în Siria în anul 1860 din părinţi ortodocşi evlavioşi, Michael Hawaweeny şi cea de-a doua soţie a lui, Mariam, fiica unui preot din Damasc. Nu se ştie data exactă a naşterii sale dar este undeva în jurul zilei lui onomastice, Sinaxarul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu toate Puterile cele fără de trup ale cerului (prăznuiţi în 8 noiembrie).  Datorită persecuţiilor violente împotriva creştinilor, în care au pierit martirizaţi şi preotul de parohie, Sf. Iosif al Damascului împreună cu tovarăşii săi, familia Hawaweeny a fost obligată să fugă în Beirut ca să se salveze. Acolo a văzut viitorul sfânt lumina zilei şi nu în oraşul părinţilor săi. Într-adevăr, după cum decurgea copilăria sfântului, el nu avea să-şi găsească locul lui în lume, căutând permanent un loc ce avea să-i fie hărăzit. (Evrei 13:14).

De Bobotează, în 1861, a fost botezat cu numele de Rafla, iar mai târziu în acea primăvară familia s-a putut reîntoarce în Damasc. Copilul a făcut clasele primare şi a învăţat bine, dar în 1874 Michael Hawaweeny nu a mai putut asigura financiar educaţia sa. Din fericire situaţia a fost salvată de diaconul Atanasie Atallah (mai târziu Mitropolit al Homsului), care l-a recomandat pe Rafla Patriarhului Hieroteus (Ierotei) al Antiohiei, să fie acceptat ca student la seminar din partea Patriarhiei, ca să devină preot.

El a fost un student atât de bun încât a fost selectat ca profesor-asistent în 1877, iar în următorul an a fost numit profesor de arabă şi turcă. În 28 martie, 1879 a fost tuns călugăr de către Patriarhul Hieroteus, fiind asistentul personal al Preasfinţitului.

Deoarece Seminarul Balamand a fost închis în anul 1840, Patriarhul Ioachim al III-lea al Constantinopolului l-a invitat pe Patriarhul Antiohiei să-i propună cel puţin un student merituos pe care să-l trimită cu bursă de studiu la Şcoala de Teologie din Halki. Cel selectat a fost chiar Sf. Rafail. În 8 decembrie a fost numit diacon la capela şcolii şi în iulie 1886 tânărul diacon a primit Certificatul de Teologie, întorcându-se acasă cu speranţa că va putea sluji în biserica de-acolo.

Continuă lectura

Publicitate

Vedeniile Starețului Antonie – Vremurile de pe urmă

Vremurile de pe urmă. De cum Evanghelistul începe a povesti despre ele, dintr-odată dispare meticulozitatea expunerii. Uite cum Scriptura e plină de mici detalii, ce exactitate a expunerii, lucru de înţeles, căci ştim că scriau oameni inspiraţi de Duhul Sfânt. E cu totul altceva când vine vorba despre timpul din preajma Venirii a Doua a lui Hristos.

Indracirea oamenilor

Despre ce scriu Evangheliştii? Ei vorbesc despre sărăcirea spirituală a oamenilor. Aceasta deja nici sărăcire nu mai poate fi numită, e un fel de îndrăcire a omenirii. Pentru că ele, duhurile căzute, sunt purtătoare a tuturor viciilor: mândria, beţia, desfrânarea, iubirea de arginţi, setea de putere, ateismul. Şi de acum, ca urmare a acestora – catastrofele terestre, cutremurele de pământ, arătări cereşti înfricoşătoare, boli necunoscute, războaie şi altele. Distrugerea spiritualităţii va duce la pieirea vieţii pe pământ. Însuşi Mântuitorul spunea că ziua şi ora sfârşitului nimeni nu o ştie, doar Tatăl. Trebuie să veghezi ca să nu fii luat prin surprindere, ca gospodarul cel rău când dau buzna tâlharii. Nu e nicio aluzie în Scriptură la o dată anume, sau la un soroc lăsat, ca să poată fi făcut vreun calcul.

Dar omul întotdeauna se străduieşte să pătrundă cu mintea sa căile Domnului. Câte încercări au făcut să numească anul cu pricina – în zadar! Subit va fi acest sfârşit, adică neaşteptat. Şi aici apare senzaţia contradicţiei – Evanghelia va fi propovăduită întregii creaţii, ştim că acesta este unul dintre semnele sfârşitului lumii, iar glasul trâmbiţei Arhanghelului va fi neaşteptat. Nu e nimic de mirare aici şi nu-i nicio contradicţie. Şi iudeii au aşteptat mii de ani venirea lui Mesia, au studiat Testamentul şi proorocirile, dar a venit Mântuitorul şi nici într-o locuinţă omenească nu s-a găsit un loc pentru Dumnezeiescul Prunc!

Ei primii aveau să audă Vestea cea Bună din gura Domnului Însuşi. Şi ce? Întâi „osana”, iar peste câteva zile – „răstigneşte-L, răstigneşte-L!” Această Veste Bună le era incomodă, le strica liniştea, modul obişnuit de viaţă. Mai simplă şi mai accesibilă era învăţătura omenească, învăţăturile bătrânilor, pe care le-au şi urmat. Conform lor, aşteaptă şi acum venirea lui mesia ca împărat al împăraţilor, pe care poporul evreu îl va face rege al întregii omeniri. Şi îl vor primi. Il vor primi pe antihrist.

Aşa şi acum, toţi vor auzi cuvintele Evangheliei, mai exact, le vor asculta, dar nu le vor auzi. Nu le vor auzi. Nu vor auzi învăţăturile Bisericii, Corabia salvatoare a vremurilor din urmă, şi vor merge după învăţăturile omeneşti, vor respinge adevărul, se vor mulţumi cu poveşti, aşa cum ne avertizează Apostolul. Nu le e comodă lor, le încurcă modul de viaţă format din deprinderea de a-şi satisface poftele. Şi vor huli, şi vor batjocori peste măsură Biserica ce le-a dat Sfânta Scriptură. Păcatele slujitorilor nevrednici vor fi luate drept vicii ale Bisericii. Ea lor le încurcă. Pentru că Biserica este vasul plin de Duhul Sfânt, iar el este Duhul Adevărului! Demascatorul lumii în lume. Nu al lumii create de Dumnezeu, al neprihănitei lumi a naturii primordiale şi a duhului, ci al lumii căzute în păcat. Al lumii desfigurate de poftă, muribunde, care vrea să şi-i facă copărtaşi ai pieirii sale pe cât mai mulţi oameni, iar ca rezultat, pieirea sufletelor lor. (…)

Şi cel din urmă care va duce sufletele oamenilor la pieire nu poartă un nume al său – pentru rău, aceasta e prea mult şi pur şi simplu imposibil, de aceea antihrist înseamnă anti Hristos, duşman al lui Hristos. Toate acţiunile lui, pe de o parte, sunt îndreptate către o imitare a lui Hristos. Întâi de toate, să atragă oamenii de partea sa, astfel încât ei să-l urmeze de bunăvoie, nu forţaţi, cu toate că nici aşa nu se va lipsi de „anti”. Pe de altă parte, aceasta e o cale cu totul opusă celei a lui Hristos.

Calea lui Hristos e ducerea crucii pe pământ, şi e dulce, încununată în Cer, în lăcaşurile împăratului Slavei. Drumul puturos al antihristului nici pe pământ nu e dulce, iar sfârşitul lui e în iad! Cu aceasta totul e spus, iar fiecare alege ce vrea. Dar mulţi vor vrea să fie atraşi de amăgeala falselor lui minuni. Nu antihristul, dar înşişi oamenii care vor fi de acord să primească semnul satanei, semnul de împotrivire faţă de Dumnezeu, îi vor descoperi pe cei care nu l-au primit şi îi vor trimite pe cei drepţi la chinuri. Primii creştini primeau chinurile în faţa tuturor oamenilor. Groaznice vor fi chinurile mărturisitorilor ultimelor vremuri, chinurile le vor fi pricinuite pe ascuns de restul lumii, de către oameni învăţaţi de duhurile răutăţii, care se vor afla de faţă.

Iată încă un rău pricinuit de stăpânii televiziunii – faptul că îi deprind pe oameni cu chipurile dracilor! Această învăţătură se desfăşoară din plin: din toate părţile oamenii sunt priviţi de monştri! Îi numesc acum extraterestri sau nu mai ştiu cum, dar aceştia sunt draci. Va trece timpul şi ei se vor arăta liber oamenilor, fiind în slujba antihristului şi a slugilor lui. Cu mult mai greu va fi atunci de luptat cu ei!

Vedeniile Starețului Antonie – ganduridinierusalim.com

Urmariti va rog cu mare atentie si rubrica: Vremurile din urma

Cele 14 SEMNE care arată că majoritatea americanilor sunt falimentari și total nepregătiți pentru venirea crizei economice

Când anunatata criză economică va lovi SUA, mai mult de jumătate din țară va fi stearsa efectiv din punct de vedere financiar în termen de numai cateva săptămâni. În acest moment, mai mult de 60 la suta dintre toti americani traiesc de la salariu la salariu, și un enorm 24 la suta din țara, are mai multe datorii pe cardul de credit decât economii de urgență. Unul dintre principiile primare pe care oricare dintre acesti „experți financiari”, vă învăță la televizor, este de a avea o pernă moale la spate.

14-Signs-Americans-Are-Flat-Broke-300x300

Nu stii niciodata cand cheltuieli neprevăzute, cum ar fi reparații de autovehicule sau facturile medicale pot interveni de-a lungul timpului. Iar în cazul unui colaps economic major, dacă nu aveți nici o rezerva financiara puteti avea mari probleme. Da, știu că există milioane și milioane de familii, care traiesc doar de la lună la lună in acest moment. Aud de la oameni ca duc o luptă profunda de supravietuire. Așa că nu-i vina lor ca nu sunt capabil de face economii.

Dar dacă sunteți în poziția de a construi un fond de urgență, trebuie să faceti acest lucru. In acest momente avem parte de o perioadă prelungită de relativă stabilitate economică, dar aceasta nu va dura. De fapt, timpul pentru a va pregătit pentru următorul colaps economic se scurge rapid, iar majoritatea americanilor nu sunt pregatiti pentru asa ceva. Următoarele 14 semne ne demonstrează că majoritatea americanilor sunt faliti si total nepregătit pentru criza economică care vine …

# 1 Conform unui studiu care tocmai a fost lansat, 24 la suta dintre americani au mai multe datorii pe cardurile de credit decât economii de urgență.

# 2 Același studiu a descoperit că altii 13 la suta dintre americani, nu au nici o datorie pe cardul de credit, dar totodata nu au nici un cent, ca economii de urgență.

# 3 În acest moment, aproximativ 62 la suta dintre toti americani traiesc de la salariu la salariu.

# 4 Adulții cu vârsta de sub 35 ani în Statele Unite au în prezent o rată de economisire a banilor negativa de 2 la sută.

# 5 Mai mult de jumătate dintre toți elevii din școlile publice din SUA provin din familii care sunt destul de saraci pentru a se putea califica pentru subvențiile care sa le asigure masa de pranz la scoala.

# 6 Un studiu care a fost realizat anul trecut a constatat ca mai mult de unul din trei adulti din Statele Unite au o datorie neplătită.

# 7 Un studiu a descoperit că 52 la sută dintre americani, nici măcar nu își pot permite financiar casele in care trăiesc in acest moment.

# 8 Potrivit unui studiu realizat de Atif Mian de la Universitatea Princeton și Amir sufi de la Universitatea din Chicago Booth School of Business, 40 la suta dintre americani nu au posibiliatea de a scoate din buzunarul propriu 2000 de dolari, decat daca se imprumuta.

# 9 Același studiu a constatat ca 60 la suta dintre americani, nu au putut spune da, la următoarea întrebare …

„Aveti trei luni fonduri de urgență pentru a va acoperi cheltuielile în caz de boală, pierderea locului de muncă, încetinirea creșterii economice?”

# 10 Un alt studiu a descoperit ca mai putin de unul din patru americani, dispun de suficienți bani pentru a-si acoperi cheltuielile pe urmatoarele șase luni.

# 11 Astazi, o gospodărie medie americana are un total de datorii de 203,163 dolari.

# 12 Se estimează că mai puțin de 10 la sută din întreaga populație a SUA deține aur sau argint în scopuri investiționale.

# 13 48 la suta dintre americani nu au nici un fel de provizii de urgență în casele lor.

# 14 53 la sută dintre americani nu au nici măcar un stoc minim de 3 zile in casele lor care sa constre in alimente neperisabile și apă.

Poate că toate aceste lucruri, nu va intereseaza:

Ei bine, dacă nu conteaza cele 1200 de articole de pe siteul thedailysheeple.com care dovedesc colapsului economic spre care se indreapat SUA, poate asccultati de fostul președinte al Bancii Federale, Alan Greenspan care a vorbit recent despre ce ne asteapta. detalii in link-ul de mai jos:

Alan Greenspan fostul presedinte al Federal Reserve” Va exista un “EVENIMENT semnificativ pe piața monetară … ceva mare se va întâmpla”

Și, după cum am subliniat atât de des, semnele care deovedesc ca urmatoarea mare criza este tot mai aproape sunt peste tot în jurul nostru.

De exemplu, Indicele Baltic Dry tocmai a scazut la un nivel record, iar lucrurile au ajuns intr-un punct atat de dificil, încât multi exepeditori globali se decalara falimentari.

Articol edifiactor: Un grafic șocant ne arata ca economia globală este gata de implozie

Poate că totusi realizati ce va asteapta

Poate că vreti totusi să va pregătiti.

Dar dacă doar acum aflati despre aceste lucruri, și nu prea știti cum să începeți pregătirea, vă rugăm să consultați articolul intitulat „89 de sfaturi care vă vor ajuta să vă pregătiți pentru venirea colapsului economic„. Acesta vă va oferi câteva sfaturi de bază, pe care le puteți pune în aplicare imediat.

Și, desigur, unul dintre cele mai importante lucruri, este acela despre care v-am vorbit in partea de sus a acestui articol.

Daca este posibil, formati-va un fond de urgență. Când furtuna economică va veni, familia ta va avea nevoie de ceva moale cand va cadea pe spate.

Dacă veti avea încredere în guvern pentru a vă salva, atunci cand lucrurile vor scapa de sub control, veti avea parte de o mare dezamagire. – thedailysheeple.com

Urmariti va rog cu mare atentie si celelate articole de la categoria: Criza economica, articole mai mult decat edificatorii, care prezinta falimentul de care se apropie SUA cat si marile probleme financiare din zona EURO.

Totodata in cadrul aceleiasi rubrici, puteti afla ce a dus la criza economica in care ne gasim, precum si felul in care se schimba polii de putere la nivel global din punct de vedere financiar.

De asemenea puteti afla si solutii despre cum sa va pregatiti pentru ce urmeaza.