9 Decembrie fintii zilei de astazi. Pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana.

În această lună, în ziua a noua, pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana.

ioachim si anaDomnul şi Dumnezeul nostru, vrând să-Şi gătească Luişi biserică însufleţită şi casă sfântă pentru sălăşluirea Lui, a trimis pe îngerul Său la drepţii Ioachim şi Ana – căci din aceştia avea să se nască Maica Sa după trup – şi a arătat mai dinainte că va zămisli cea stearpă şi cea care nu avea copii, pentru ca să adeverească zămislirea Lui din Sfânta Fecioară. Astfel, Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită din făgăduinţă, dar din unire şi din sămânţă bărbătească. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zămislit fără unire şi fără sămânţă bărbătească şi S-a născut din Sfânta Fecioară Maria mai presus de înţelegere, aşa cum numai El ştie; fiind Dumnezeu desăvârşit a luat trup desăvârşit, aşa precum şi la început a făcut şi a plăsmuit firea omenească.

Prăznuim dar această zi cu aducere aminte de cuvintele spuse drepţilor Ioachim şi Ana de îngerul care le-a binevestit sfânta zămislire a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Dumnezeu, Cel ce a făcut lumea din nimic, a prefăcut în fapte aceste cuvinte; a trezit pântecele cel sterp spre rodire şi a făcut în chip minunat maică născătoare de copii pe aceea ce îmbătrânise fără să nască. Dumnezeu a dat acest rod vrednic de ruga drepţilor Ioachim şi Ana, din care avea să vină însuşi Dumnezeu în trup spre naşterea din nou a lumii. Dumnezeu a binevoit ca aceşti întelepţi părinţi să nască pe Fecioara, pe cea hotărâtă mai înainte de veac, pe cea aleasă din toate neamurile să fie Născătoare de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei proorociţe Ana, mama Proorocului Samuel.

Sfânta şi fericita Ana proorociţa era din cetatea Armatem, din muntele Efraim. Era căsătorita cu un bărbat din seminţia lui Levi, numit Elcana. Pentru că era stearpă şi nu făcea copii, bărbatul ei şi-a mai luat o femeie, pe Fenana, rivala ei, cu care a făcut copii şi s-a bucurat. Ana, ca şi cum nu i-ar fi fost îndeajuns durerea pricinuită de sterpiciunea ei, mai era şi defăimată de bărbat şi de rivală, de rude şi prieteni. Şi se ruga mult lui Dumnezeu să-i dea copii, dar n-a izbutit nimic, deşi împlinea fără trândăvie poruncile Legii. Că uneori chiar sfinţilor cu anevoie şi cu încetul şi târziu li se împlinesc cererile.

Suindu-se dar Ana cu bărbatul ei în Silom, în casa atotputernicului Dumnezeu, ca să aducă Jertfe prin mâna lui Eli preotul, ea, după săvârşirea jertfelor, a primit numai o parte din jertfe, pentru că nu avea fiu sau fiică, pe când celelalte femei cu copii au primit câte două părţi. Asta a întristat-o mult, dar n-a deznădăjduit-o, nici nu i-a întunecat faţa.

A lăsat însă pe bărbatul ei să plece acasă, iar ea a rămas singură în casa Domnului. S-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a rugat aşa: „Doamne Dumnezeul părinţilor mei, căută spre roaba Ta şi spre smerenia mea! Dă-mi rod pântecelui meu şi Ţi-l voi da Ţie să-Ţi slujească toate zilele vieţii lui!”. Dumnezeu văzând că Ana nu se dezlipeşte de casa Lui, că se roagă şi că stăruie în rugăciunea ei, nu i-a făgăduit numai că va da rod pântecelui el, ci i-a spus mai dinainte şi ce nume va purta fiul ce i se va naşte.

După ce a luat aceasta încredinţare, ea a plecat de acolo săltând de bucurie. A zămislit şi a născut pe Proorocul Samuel. După ce l-a înţărcat, s-a suit cu el în Silom, a căzut înaintea Domnului Dumnezeu şi I-a mulţumit. Preotul Eli a binecuvântat-o, zicând: „Să-ţi dea ţie Dumnezeu un alt rod pântecelui în locul lui Samuel, fiul tău”. Ana şi-a luat copilul şi s-a coborât acasă, pentru că era încă mic de tot pruncul. Când a ajuns mai măricel, l-a luat de mână, l-a suit în casa Domnului Dumnezeului cel atotputernic, ca să împlinească făgăduinţa ce-o făcuse Domnului şi l-a dat în mâna lui Eli preotul. Şi i-a făcut maică-sa haine preoţeşti mici, pe măsura lui, şi copilul slujea cu ele Domnului Dumnezeu înaintea lui Eli preotul. Ana se uita la el şi se bucura. Şi a mai născut Ana trei feciori şi trei fete; şi s-a suit în casa Domnului, a căzut cu faţa la pământ şi-L lăuda pe Domnul. Pentru aceea şi zicea: „Cea stearpă a născut şapte, iar cea cu mulţi fii a slăbit. Că ea sălta de bucurie pentru cei şapte copii ai ei, iar Fenana, rivala ei, după ce a născut cinci copii, a ajuns stearpă şi n-a mai născut. Ana a trăit vreme îndelungată, a lăudat pe Domnul şi a proorocit, iar mai pe urmă s-a mutat în locaşurile cele veşnice.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ştefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa.

Această stea de curând apărută s-a născut şi a crescut în Constantinopol. Părinţii săi, Zaharia şi Teofana, oameni împodobiţi cu toate virtuţile şi plini de înţelepciune, locuiau în locul numit Zevgma, nu departe de biserica dumnezeiescului întâiului Mucenic şi arhidiacon Ştefan.

Când mama lui era îngreunată cu el, ea s-a ferit până la naştere de orice mâncare grasă, mulţumindu-se numai cu pâine, verdeţuri şi apă. La naştere i s-a arătat pe pieptul copilului o cruce luminoasă şi preafrumoasă, semn al răstignirii lui de mai târziu faţă de lume. Apoi a fost botezat şi când a crescut a fost dat să înveţe carte, şi învăţa cu multă sârguinţă, supus fiind părinţilor. După moartea împăratului Teofil, urâtorul de Dumnezeu, a fost urcat îndată pe tronul arhieresc de la Constantinopol, prin hotărârea lui Dumnezeu, Sfântul Metodie, iar cinstitul Zaharia, tatăl Sfântului Ştefan, a fost făcut preot de Sfântul Metodie şi rânduit în clerul bisericii celei mari. Atunci şi lui Ştefan i s-a tuns părul capului şi a fost rânduit şi el cleric la aceeaşi biserică. Şi pe cât de des se ducea tatăl lui la biserică, pe atât de des se ducea şi el. Când era de 18 ani i-a murit tatăl. Atunci s-a închis în biserica Sfântului Petru. Nu ieşea din biserică, se ruga necontenit şi se hrănea numai cu verdeţuri crude.

În al doisprezecelea an al domniei binecredinciosului împărat Vasile şi în al patruzecilea an al vârstei Cuviosului, a fost mare cutremur că s-a dărâmat cu totul biserica Sfântului Antipa. Cuviosul a ieşit din biserică şi a intrat într-o groapă ce semăna cu un mormânt. Acolo a stat 12 ani; şi din pricina umezelii s-a şubrezit şi de nevoie a ieşit din groapa aceea aproape mort. Apoi când a îmbrăcat schima îngerească a arătat nevoinţe călugăreşti şi mai mari, chiar mai presus de puterile omeneşti.

Aşa şi-a dus fericitul Ştefan acest drum anevoios şi aspru al nevoinţelor călugăreşti vreme de 55 de ani, iar în al şaptezecilea an al vieţii lui, şi-a dat în mâinile Domnului duhul său.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici: Sositeu, Narsu şi Isaac, care prin sabie s-au săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie09.htm

Publicitate

Priviti cate drepturi aveau romanii cand erau sub ocupatie ungureasca!

Macelul de la Belis, sursa foto: Mircea Honor Et Patria, honoretpatria.wordpress

Macelul de la Belis, sursa foto: Mircea Honor Et Patria

“Măcelul de la Beliș, in noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1918, la solicitarea contelui Ioan Urmanczy, de origine armean, proprietarul a 28.000 de iugăre de pădure din zonă (la exploatarea forestieră lucrau copiii și bătrânii din sat, precum și prizonieri de război italieni, toți aceștia fiind ținuți în înfometare și mizerie.

După încheierea armistițiului, proprietarul a fugit la Budapesta la 3 noiembrie 1918, iar prizonierii de război au cerut să fie lăsați să plece acasă, dar au fost refuzați. Prizonierii au iscat o revoltă, iar trei gărzi ungurești au fost ucise. Prizonierii italieni au distrus depozitul de cherestea și au plecat. Fratele proprietarului, Nandor Urmanczy, deputat în Parlamentul Ungariei, a publicat un apel în ziarul budapestan „Pesti Hirlap”, constituind un detașament pus sub comanda căpitanului Antal Dietrich.

Acest detașament „a fost organizat, înarmat și aprovizionat cu alimente și echipament în cazarma din strada Falk Miksa, cu știrea și consimțământul Ministerului de Război” din Ungaria. Detașamentul a sosit cu un tren special la Călățele, la 8 noiembrie 1918, apoi s-a deplasat cu căruțele și pe jos spre Beliș), un detaşament format din 60 de soldaţi şi ofiţeri maghiari condus de căpitanul Antal Dietrich s-a deplasat la Beliş. Înarmaţi cu 6 mitraliere, puşti, şi folosind cartuşe dum-dum ei au asasinat peste 45 de romani.
După incendierea satului, au jefuit şi batjocorit cadavrele, 25 dintre acestea fiind aruncate în foc. Aceste fapte abominabile au fost constatate de o comisie mixtă trimisă la Beliş de Consiliul Naţional Român şi de Consiliul Naţional Maghiar.
In acea perioadă se purtau negocieri româno-maghiare la Arad între ministrul Oskar Jaszi și o delegație a Consiliului Național Român, condusă de Ștefan Cicio Pop pentru rămânerea Transilvaniei într-o federație cu Ungaria. Delegația română a hotărât întreruperea tratativelor de la Arad
În anii 80 Sergiu Nicolaescu a realizat un reuşit film, Capcana Mercenarilor, în care a readus în opinia publică memoria măcelului de la Beliş. ”

Măcelul de la Beliș din 1918 – dr. Aurel Gociman

Macelul de la Belis, sursa foto: Mircea Honor Et Patria, honoretpatria.wordpress

Nota: Ungurii au avut ocazia sa dovedeasca ce pot face daca administrarea Transilvaniei este lasata in mainile lor. Chiar si Ungaria moderna actuala este un contraexemplu pentru modul in care se comporta cu minoritatile etnice si chiar si cu “altfel” de minoritati.

Problema cea mai mare pentru multi romani naivi si creduli din cale afara in noua propaganda platita si indrumata de catre autoritatile de la Budapesta, este aceea ca nu-si cunosc istoria adevarata, nu stiu ca pamantul romanesc este imbibat de sangele romanilor ucisi de catre jugul unguresc! Este de ajuns o singura privire la fotografia din acest articol pentru a intelege “bunastarea si beneficiile” stapanirii austro-ungare din Transilvania.

In concluzie, Sabin Gherman, este apostolul raului, iar “predicile” sale sunt adevarate versete satanice cu care vrea sa-i indobitoceasca pe cei naivi care se incred in bazaconiile pe care el le latra zilnic in asa zisa sa emisiune TV. Cand expunea cu atata patos, cu atata patima, asa zisele beneficii aduse de catre austro-ungari romanilor, de ce a uitat sa pomeneasca si de acestea expuse in articolul nostru? – glasul.info

Ca sa vedeti cate pot face acesti capcauni de ungurieni in Romania si fara sa li se atinga nici macar un fir de par, urmariti si subiectele de mai jos:

Video amuzant si foarte sugestiv! Cum America este ca un iubit rău! :)

De fapt, America este cu mult mai rea decât un iubit rău, în atât de multe feluri, incat  un film de doua minute și jumătate, nu ar putea ilustra pe deplin toate aceste aspecte.

În cazul în care un american vrea să se desparta de America, va trebui să plăteasca … oh, iar pretul expatriarii tocmai a fost ridicat cu câteva luni în urmă cu un enorm 422% de la 450 dolari la 2.350 dolari.

De ce? Probabil pentru ca acum mai mult decât oricând înainte, mulți oameni o rup cu America. Numărul de cetățeni americani care sar de pe Titanic, figuratic vorbind, și care renunța la cetățenie a crescut cu 221%, numai în 2013 .

Oh, și Departamentul de Stat desfășoară două interviuri cu cineva care încearcă să plece înainte de a putea depune jurământul de renunțare. (Urmeaza apoi apeluri telefonice deprimante de la cel mai bun prieten al Americii, in care el încearcă să o sperie, amenintand-o ca nu se va putea descurca pe cont propriu și ca nu reprezinta nimic fără el si că nu o va lua înapoi, chiar dacă se va intoarce plângând, etc etc) – mai multe pe thedailysheeple.com

Daca vreti sa stiti de ce s-au saturat atat de multi de America si vor sa plece, renuntand chiar si la cetatenie, urmariti atunci subiectele de mai jos:

Despre deficitul bugetar negociat de FMI cu Romania

Dupa cum bine stiti daca ati citit sau ascultat presa, in ultimele zile s-a dus o mare disputa cu FMI-ul in privinta deficitului bugetar. Daca pentru inceput FMI-ul a comandat ca deficitul sa scada de la 1.9% la 0.9%, dupa ce s-au purtat insa mai multe negocieri, s-a ajuns la un acord de 1.4 %. O scadere de la 1.9%l a 0.9% ar fi fost aproape crima pentru populatia Romaniei. Si asta pentru ca acest deficit nu se putea acoperi, decat prin noi taxe si impozite puse in carca populatiei, pentru guvernanti nu era o problema.

Spania-vrea-deficit-bugetar-de-peste-5-in-2012

Prin faptul ca s-a ridicat acest deficit la 1.4%, nu ii ridic vreo statuie lui Ponta, ca in primul rand nu trebuia sa avem deficit, asa ar fi fost normal, pentru ca deficit inseamna noi datorii catre creditorii straini, bani care ulterior trebuie platiti, iar acest lucru nu se poate realiza decat pe spinarea romanilor. Daca Ponta era un bun manager si facea investitii sanatoase si proiecte sustenabile, nu bani aruncati in vant pe tot felul de contracte paguboase si prin campanii mizerabile, aceste investitii ar fi adus alti si alti bani.

Insa acum vine reversul medaliei a ceea ce inseamna de fapt acest accept de reducere a deficitului de la FMI, cu siguranta ca nu au lasat papusarii asa de flori de mar de la ei, ci s-a cerut ceva in schimb, si aici ma duce automat mintea spre ce ar mai putea avea nevoie papusarii de la noi din tara, un aur de la Rosia Montana de exemplu, niste gaze de sist, poate ceva terenuri sau poate le-a promis ca nu mai baga redevente deloc la petrol si gaze, sau le reduce alte costuri in explotari sau in investitile straine propuse de FMI, cine stie?

Insa dragi romani, sa stiti ca acest fel de negocieri se duc numai cu tarile slabe, cum e Romania, pentru ca deficit bugetar au toate statele lumii aproape, Franta sau SUA au de ani de zile deficit si nu de 1.9%, ci de 4% sau chiar 5%, insa numai pe romani FMI-ul ii pune sa faca concesii. Daca am fi avut niste conducatori puternici care sa stie cum sa puna problema, niciodata nu ar fi fost posibile astfel de concesii. Dar ai nostri sunt slabi si probabil au datorii care trebuiesc platie si le platesc ca doar nu dau de la ei sau poate li s-a promis ca scapa de puscarie pentru alegerile dezastruase si pentru dosarele EADS,Miscrosoft, Intralot sau dosarul retocedarilor.

Ca sa intelegeti mai bine ceea ce inseamna deficit bugetar, va voi explica pe scurt, fiecare dintre noi avem un buget, buget care se formeaza din salarii sau afaceri personale, iar la sfarsit de luna tragem linie, ne-au ajuns toti banii care au intrat sau nu. Daca i-am consumat pe toti si am mai si imprumutat de la altii sau am luat vreun credit de la banci, inseamna ca avem deficit, daca nu i-am consumat si mai avem bani, avem exces bugetar. Cam asta e treaba si cu banii tarii, Guvernul consuma mereu si mereu, mai mult decat produce.

Din cauza acestor depasiri de bugete, s-a ajuns la criza asta groaznica, ca se cheltuie mult mai mult decat se produce. Si uite asa aici intrevin bancile private care au tiparnitele de bani. Asa ca ei vin cu imprumutul, si deficitul acesta fiind an de an, tarile acumuleaza o gramada de datorii, vezi Spania 200 mld, Italia 170 mld, SUA cea mai mare, 17 trilioane, cam 110% din PIB. Iar aceste imprumuturi continue care creaza aceste datorii imense, nu fac decat sa provoace crize, pierderi de suveranitati in favoarea bancherilor, pierderi de bogatii si asa mai departe.

De ce spun mereu ca miza principala pentru straini in legatura cu tara noastra este aurul de la Rosia Montana, tocmai pentru ca acest sistem nu mai poate sa continue la nesfarsit, iar la un moment dat, care cred ca nu este foarte departe, monezile principale vor cadea si atunci aurul va da putere si independenta. Iar papusarii nu vor sa mai fie state independente si suverane, ei vor sa controleze absolut totul, asa, ca atunci cand tiparnitele de bani vor fi inutile, tot ei prin aur sa controleze lumea, si eventual o noua moneda unica contrabalansata in aur, cum era odata.

Tocmai de asta se si doreste un al treilea razboi mondial, papusarii simt ca Rusia si China au tot mai multa putere datorita faptului ca au achizitionat aur la greu in ultima vreme, mult de la statul american pe care papusarii l-au sapat din interior, iar in timpul unui razboi se pot intampla multe. Dar pana atunci se duce un razboi economic contra Rusiei prin pretul petrolului si a sanctiunior econimice, sperand papusarii in final, ca Rusia se va destrama din interior si apoi va fi o prada mai usoara. Vom afla in curand.