16 Decembrie Sfintii zilei de astazi. Viata Sfintei şi făcătoarei de minuni Teofana, împărăteasă, care a fost soţia preaînţeleptului împărat Leon.

În această lună, în ziua a şaisprezecea, pomenirea Sfântului şi Măritului Prooroc Agheu.

Sf. Prooroc AgheuSfântul şi Măritul Prooroc Agheu era din seminţia lui Levi şi s-a născut în Babilon, pe vremea robiei. Pe când era încă tânăr, a venit din Babilon în Ierusalim şi a profeţit cu Zaharia 36 de ani. A trăit cu 470 de ani înainte de întruparea lui Hristos. A proorocit lămurit despre întoarcerea poporului şi a văzut în parte zidirea templului. Când a murit, a fost îngropat alături de preoţi, cu mărire ca şi ei, că şi el era de neam preoţesc. Sfântul Prooroc Agheu era un bătrân cu barba rotunda, înalt de statura, vestit în virtute, iubit şi cinstit de toţi, ca un mare şi slăvit prooroc. Numele lui se tălmăceşte: „sărbătoare”, sau „cel ce sărbătoreşte”, ori „cel ce este sărbătorit”.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marin.

Sfântul Mucenic Marin a trăit pe vremea împăratului Carin. Era roman de neam şi încă de tânăr a făcut parte din senatul roman şi a avut dregătorii de cinste. Fiind pârât că e creştin, a fost dus la cercetare. Dar pentru că n-a vrut să jertfească idolilor, a fost supus la multe chinuri. Apoi sfântul a spus împăratului că va merge la altarul idolesc să aducă jertfă; acolo însă a doborât, cu rugăciunile lui, idolii. Şi atunci a primit sfârşitul prin sabie. Tatăl lui şi mama lui l-au însoţit până la locul de osândă, fericindu-l.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Prom şi Ilarie, care de foc s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea sfinţirii bisericii Sfântului Mucenic Hristofor, care se află alături de biserica Sfântului Polieuct.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei şi făcătoarei de minuni Teofana, împărăteasă, care a fost soţia preaînţeleptului împărat Leon.

Sfânta Teofana s-a născut şi a crescut în Constantinopol. Era de neam împărătesc, din vestiţii Martinachi, fata lui Constantin şi a Anei, amândoi de loc din Răsărit. Constantin şi Ana se mâhneau şi se întristau în fiecare zi că nu aveau copii, şi chemau în ajutor pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile lor şi le făceau în cinstita biserică a Maicii Domnului din Vascu. Şi se rugau, zicând: „Să ni se dezlege, Doamnă, stăpâna lumii, lipsa de copii, care ne topeşte pe noi, robii tăi!”. Şi pentru că s-au rugat cu credinţă au primit o fetiţă. După ce a fost înţărcată şi după ce a împlinit şase ani, a învăţat Sfintele Scripturi şi se împodobea cu tot felul de virtuţi. Părinţii vedeau toate acestea şi se bucurau; se gândeau că nu-i departe ziua când vor culege roadele unui copil atât de bun. Iar când copila a crescut şi a întrecut pe cele asemenea ei, chiar pe cele mai bune dintre ele, s-a făcut căutare de către împăraţi după o copilă frumoasă şi virtuoasă, ca să fie dată soţie fiului lor, Leon împăratul. Şi au găsit împăraţii toate aceste bunătăţi la Teofana, fiica lui Constantin şi a Anei. Atunci toate s-au umplut de bucurie şi de veselie.

Dar n-a trecut multă vreme şi vicleanul diavol a semănat zâzanie în urechile împăratului Vasile, prin limba lui Santovarin, aşa că împăratul a închis pe fiul său Leon împăratul, împreună cu soţia sa, trei ani. De sfinţirea bisericii Sfântului Prooroc Ilie s-a împăcat cu fiul său, şi au ieşit împreună la slujbă.

Când împăratul Vasile l-a lăsat singur împărat pe fiul său Leon, din pricina bolii ce venise peste el, atunci cinstita împărăteasă Teofana trăia în palatele împărăteşti, dar se îngrijea de mântuirea sufletului ei. Socotea ca nimic mărirea împărătească, iar desfătările vieţii, ca pe o pânză de păianjen şi umbră, le dispreţuia; nu înceta zi şi noapte să slujească lui Dumnezeu cu psalmi, cântări şi rugăciuni şi să-L facă îndurător prin milostenii. Purta haine înflorate de porfiră, era înveşmântată pe dinafară cu toate podoabele împărăteşti, dar pe sub podoabele acestea îşi chinuia în ascuns trupul în zdrenţe. Îi plăcea vieţuirea schimnicească şi dispreţuia mesele bogate şi scumpe; se hrănea cu pâine şi cu legume. Dădea săracilor banii ce-i cădeau în mână şi podoabele, socotite de lume de preţ pentru desfătările vieţii; dădea celor lipsiţi hainele ei scumpe; îndestula cu cele de trebuinţă pe văduve şi orfani; îmbogăţea cu bani şi cu moşii locaşurile sărace ale monahilor. Se îngrijea de slugi ca de fraţi; nu chema niciodată pe nimeni pe nume, ci tuturora le spunea: „Domnule”. Nu rostea jurământ cu limba ei şi nici minciună sau ocară nu ieşea de pe buzele ei. Niciodată nu a încetat să se întristeze şi să jelească pe ascuns, să ude aşternutul ei cu lacrimi. Cei din jurul ei vedeau patul ei acoperit cu aşternuturi ţesute cu aur; dar când se lăsa noaptea, împărăteasa părăsea patul şi se culca jos, pe podea, pe care aşternea o rogojină şi zdrenţe de păr. Se scula din ceas în ceas ca să înalte laude lui Dumnezeu. De aceea, din pricina vieţuirii sale prea aspre, s-a îmbolnăvit. Dar şi boala a fost pentru ea prilej de înfrânare; n-a încetat să împartă pâine la săraci, iar gura ei, obişnuită cu grăirea dumnezeieştilor cântări, nu contenea să grăiască graiurile sfinte ale lui David; nu trecea cu vederea să laude de şapte ori pe zi pe Domnul. Niciodată n-a dormit somn de odihnă fără lacrimi. O durea inima de suferinţele celorlalţi; se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ei; întindea mâna de ajutor celor osteniţi, sprijinea pe văduve, era bucurie şi mângâiere celor împresuraţi de necazuri şi nevoi.

De dragul lui Hristos s-a lepădat de lume şi de toate cele din lume; a luat jugul cel bun al Domnului, a ridicat pe umerii ei crucea şi n-a fost lipsită de bunătăţile cele făgăduite. Simţind că pleacă din trup şi din lume, a chemat pe toţi să o sărute cu sărutarea cea mai de pe urmă, şi aşa şi-a dat în pace lui Dumnezeu sufletul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie16.htm

Publicitate

Tobele razboiului bat tot mai tare si mai repede intre SUA si Rusia

Sâmbătă, 13 decembrie mass-media rusă a raportat că președintele SUA, Obama, abia aștepta să semneze autorizația Congresului pentru război împotriva Rusiei (care a fost deja votată în formă de proiect de catre 98% dintre guverantii SUA și 100% de senatorii SUA), și  deja se trimit transporturi in Ucraina care contin echipamente militare pentru a fi utilizate împotriva etnicilor ruși din Estul Ucrainei, etnici pe care guvernul ucrainean încearcă să-i elimine.

091014missiles

Mikhail Emelyanov, un  parlamentar rus important, a declarat sambata, Rusia „nu poate numai sa stea si sa priveasca, cum arme letale dintre cele mai moderne sunt aduse din SUA pentru a alimenta Ucraina. În acest situatia, nu e bine ca Rusia sa para ca nu are nici un cuvant de spus. Situația este foarte alarmantă. Judecând după intențile SUA, se pare ca se doreste ca Ucraina sa fie transformata într-o platformă de luptă împotriva Rusiei. ”

Popularul Site rusesc „Colonelul Cassad” a raportat că motivul pentru care aeroporturile Ucrainei în Zaporozyhe, Harkov și Kiev au fost misterios închise, este pentru  a descărca incaracturi cu arme din SUA.  Mai exact, la Zaporozyhe, „unul dintre lucrătorii aeroportului a răspuns că aeroportul trebuie să fie pregătit să primeasca avioane cu echipamente militare, la fel aeroporturile Harkov și Dnepropetrovsk. Echipamentul este așteptat sa soseasca din Statele Unite ale Americii. „Pentru moment, traficul civil la toate trei dintre aceste aeroporturi se reduce în următoarele câteva zile, pentru a descărca transportul din SUA.

Tot sâmbătă, la fortruss.blogspot s-a spus că, „Chiar acum la aeroportul Zaporozhye se descarca două avioane de transport din SUA. Incarcatura se afla in cutii. Conform informațiilor suplimentare alte doua avioane sunt așteptate să sosească.”

Doar cu o zi înainte, ziarul Foreign Policy a scris vineri, „Cine va plăti factura în Ucraina?”, Iar reporterul lor a susținut cu naivitate că, avem de a face cu „un mic ajutor pentru Ucraina in conditiile in care guvernul ucrainean se confruntă cu un deficit.”

„Ajutorul” deja vine, sub formă de echipament militar american, gratis, de la contribuabilii americani (deși producatorii acestor arme a căror activitate este în plină expansiune din această cauza, au foarte mult de castigat). Iar faptul ca in Ucraina „guvernul se confruntă cu un deficit” nu este chiar adevarat, de fapt Ucraina se gaseste intr-o situatie mult mai dificila decat un simplu deficit: Revista Forbes prin Mark Adomanis titra în 15 aprilie, „Economia Ucrainei se apropie de colaps.” El a raportat ca, „banca centrală a fost nevoita să ia măsuri disperate pentru că moneda ucraineana era în cădere liberă, pierzand în acest an mai mult de 35% din valoarea sa în raport cu dolarul. Hrivna a fost cea mai afectata moneda din lume în 2014.” Și :”Singurul motiv pentru care lucrurile nu s-au prăbușit în totalitate este din cauza pachetului de 18 miliarde dolari primit din partea FMI și 9 miliarde dolari in asistenta suplimentara promisa de catre către Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Este nevoie de această asistență financiară cu disperare, pentru ca Ucraina sa ramna pe linia de plutire. Problema este că nevoile de finanțare ale Ucrainei nu sunt o țintă statica, ci sunt influențate direct de modificările sale economice. Întrucât perspectivele economice se întuneca, nevoile de finanțare pentru Ucraina au crescut proporțional. ”

Kenneth Rapoza de la Forbes preciza pe 12 noiembrie, „moneda națiunii, hrivna, a pierdut 91,5% din valoare in acest an.”

Pe 11 Decembrie noul ministru de Dezvoltare Economică al Ucrainei  a admis, „În general, statul este în stare de faliment.”

Deci, SUA și contribuabilii europeni vor finanța toate aceste „credite”, care nu va fi plătite înapoi, ele sunt de fapt donații în loc de împrumuturi, pentru că Ucraina avea deja zeci de miliarde de dolari în datorii, chiar înainte ca Occidentul sa preia pueterea in Ucraina. Si nici una dintre aceste „datorii” suplimentare nu vor fi în măsură să fie plătite înapoi, până când nu se achita datoriile anterioare, iar acest lucru nu va fi posibil în această țară aflata intr-o spirală care merge în jos, si care „investeste” intr-un cimitir militar cu o capacitate de 250.000 de viitoare cadavre ale soldaților ucraineni, și care nu este o „investitie” productiva pentru nici o țară. „Investiția” Americii în Ucraina este o „investiție” în slodati si multi civili care vor fi ucisi in acea zona conflictuala.

Unul din împrumuturi Rusiei în Ucraina are urmatoarea clauza, dacă volumul de datorii a Ucrainei depășește 60% din PIB, atunci Rusia poate cere și Ucraina trebuie să plătească în numerar intreaga suma datorată . Volumul de datorii a fost depsit deja, dar cifra oficială va fi anunțata abia în martie 2015, și așa cum s-a arătat in ziarul Economist din Marea Britanie, „Asta ar putea declanșa un default pe toate celelalte obligațiuni internaționale ale Ucrainei (care vor valora 16  miliarde de dolari pana la 2023) .” Deci, toți banii care sunt ” împrumutati” pentru Ucraina acum sunt pur și simplu o donație, deoarece Rusia va trage cu siguranță manerul și Ucraina se va duce pe toaletă in primăvara care vine.

Obiectivul Washingtonului nu este de a ajuta poporul ucrainean, ci foloseste Ucraina ca o rampă de lansare pentru a porni al treilea razboi mondial împotriva Rusiei. Asta este clar. Iar eteapele premergatoare pregatite de Obama sunt: sa-i ucida, în primul rând pe locuitorii din părțile Ucrainei care refuză să fie condusi de regimul pe care Obama l-a pus în aplicare; și, apoi pe toți ceilalți.

Mesaj catre americani:

Dacă acest lucru pare o nebunie (și, desigur, asa pare), atunci vă rugăm adresați-vă celor doi senatori și reprezentantului din Camera, interbadu-i: „De ce au votat pentru a aproba trimiterea de arme către guvernul ucrainean?”  – infowars.com

Pentru a intelge cele descrise mai sus, urmariti va rog si:

Ucraina aproape de faliment, dupa lovitura de stat data de catre papusari in Februarie 2014!

Ucraina vrea să obţină un ajutor financiar suplimentar în valoare de minim 10 miliarde de dolari pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, în condiţiile în care economia se contractă din cauza reducerii cheltuielilor şi a războiului cu separatiştii pro-ruşi, transmite Bloomberg.

Premierul Arseni Iaţeniuk a declarat săptămâna trecută că Ucraina are nevoie de o conferinţă internaţională a donatorilor pentru a preveni default-ul şi a supravieţui într-o perioadă dificilă.

„În lipsa unor resurse suplimentare este aproape imposibil să acoperim deficitele financiare. Discuţiile se referă la suma necesară Ucrainei pentru a face reformele şi a evita default-ul, precum şi a programării acestui sprijin. Nu vă pot spune suma exactă, hai să zicem 10 miliarde de dolari. În caz contrar, va fi extrem de dificil să rezolvăm problema”, a spus Ciali.

Guvernul ucrainean se confruntă cu cea mai gravă recesiune după 2009 şi cu deprecierea cu 48% a grivnei în acest an, programul internaţional de asistenţă financiară, în valoare de 17 miliarde de dolari, dovedindu-se insuficient.

Preţul obligaţiunilor ucrainene a scăzut în urma comentariilor lui Ciali. Randamentul titlurilor cu scadenţa în 2017 a urcat cu 1,06 puncte procentuale, la un nivel record de 30,57%. Grivna este în stagnare la 15,754 unităţi pentru un dolar.

Ucraina încearcă să obţină o nouă tranşă din programul de finanţare condus de FMI, intenţionând să aprobe pe 26 decembrie bugetul pentru 2015.

O delegaţie a FMI va reveni în Ucraina la începutul anului viitor, a declarat sâmbătă directorul general adjunct al instituţiei, David Lipton. – gndul.info

Ucraina anul trecut era o tara stabila, care avea un traseu,o tara in care se traia relativ bine, o tara care si-a permis organizarea unui eveiment de anvergura cum a fost Campionatul European de Fotbal.

Acum iata unde a ajuns Ucraina dupa lovitura de stat din februarie anul acesta. O tara dezmembrata, plina de datorii, aproapte de colaps financiar, un stat care practic si-a pierdut suverantitatea in favoarea papusarilor.

Dar aceasta tara nu este decat o alta de care s-a ales praful si pulberea dupa ce neoconii au instigat-o si provocat-o, pentru a-si atinge obiectivele personale.

Principalul scop a fost de a provoca Rusia sa intre intr-un razboi cu NATO, razboi in urma careia papusarii sperau la o resetare financiara la nivel global, cat si instaurarea Noii Ordin Mondiale. Lucru pe care pe care l-au ratat cel putin pentru moment. Au incercat ei cu tot felul de diversiuni si acuzatii nefondate, ba ca soldatii rusi au intrat pe teritoriul ucrainean si sprijina revolutionarii din estul Ucrainei, ba ca au ochestrat daramarea avoinului Malayesian MH 17, ba ca au incalcat taratele internationale si au anexat Crimea fara nici un drept s.a.m.d.

Aveti detalii aici:

Spuneam mai sus ca acest prim obiectiv si cel mai importanat a fost ratat pentru moment, si asta pentru ca SUA a continuat pe baza acelorasi acuzatii false sa impuna tot felul de sanctiuni economice si sociale Rusiei, punand o presiune extraordinar de mare si pe tarile Europene pentra a participa la aceste sanctiuni. Totul culminand cu o rezolutie votata in parlamentul SUA, prin care practic americanii pornesc din nou razboiul rece, cat si premizele pentru o conflagratie de anvergura impotriva Rusiei.

Urmatorul obiectiv a fost de a pune mana pe aurul Ucrainei, lucru pe care l-au realizat imediat dupa ce papitoiul lor, Petro Poroşenko a ajuns la putere.

Aveti detalii aici: Unde a disparut tot aurul Ucrainei!

Al 3-lea obiectiv a fost de a jefui Ucraina de gazele de sist, se stie Ucraina este una dintre cele mai bogata tari in gaze de sist din Europa. Obiectiv atins si care va fi curand pus in aplicare. papusarii intetioneaza ca pe viitor sa asigure ei piata europeana cu gaz, si sa o scoata sub zona de sub infuenta ruseasca. Chiar daca pretul la gazul obtinut din sisturi este mult ma scump decat pretul gazului obtinut pe procedeul clasic. Dar prin izolarea Rusiei papusarii spera sa se poata impuna si pe aceasta piata indiferent de costuri.

Urmatorul obiectiv a fost de a  vinde noi si noi echipamente militare produse in fabricile neocolilor, catre tari ca Ucraina, Romania sau Polonia si de a introduce de asemnea oblgativitatea ca fiecare tara membra NATO sa aloce 2% din bugetul tarii pentru sustinearea NATO.

Dupa ce SUA a provocat razboiul din Ucraina, fraierii de polonezi cheltuie acum 250 de milioane pe tehnologie militara americana.

Urmariti va rog si alte stiri despre mascarada odioasa din Ucraina, pusa la cale de catre neoconi:

15 Decembrie Sfintii zilei de astazi. Viata pe scurt a Sfântului Mucenic Elefterie.

În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea Sfântului Mucenic Elefterie.

ElefterieSfântul Mucenic Elefterie era din cetatea Romei. De mic a rămas orfan de tată şi a fost crescut numai de mama sa Antia, care fusese învăţată credinţa creştină de Sfântul Apostol Pavel. Copilul a fost dus de mama lui la episcopul Anichit şi a învăţat de la el Sfintele Scripturi. Anichit l-a rânduit în ceata clericilor; când a fost în vârstă de 15 ani l-a hirotonit diacon, la 18 ani preot, iar când a ajuns de 20 de ani a fost făcut episcop al Iliricului. Pentru că învăţa şi propovăduia pe Hristos a atras pe mulţi la credinţă; de aceea împăratul Adrian a trimis de l-a adus la el. Dus înaintea lui, sfântul a mărturisit că Hristos este Dumnezeul tuturor. La porunca împăratului a fost supus la chinuri pe care le-a îndurat cu seninătate. Sfătuit de prefectul Coremon, împăratul a făcut un cuptor, care avea ţepuşe ascuţite, de o parte şi de alta. La rugăciunea sfântului către Dumnezeu, Coremon, umplându-se de Duh Sfânt a intrat el întâi în cuptor şi a mărturisit că Hristos este Dumnezeu. Din cuptor a ieşit nevătămat şi i s-a tăiat capul. A fost aruncat şi Sfântul Elefterie în cuptor; dar s-a stins focul şi a ieşit sănătos. Apoi a fost legat într-un car tras de cai sălbatici. Dezlegat de îngeri, sfântul a fost dus într-un munte înalt, unde trăia cu animalele sălbatice; aceste fiare se îmblânzeau când sfântul le vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Împăratul a trimis ostaşi ca să-l prindă; dar sfântul i-a îndrumat la Hristos şi i-a botezat. Odată cu ei au mai crezut în Hristos şi alţii ca la cinci sute. Dus la împărat a fost ucis de doi ostaşi.

Mama lui, Antia, a fost ucisă şi ea cu sabia pe când îmbrăţişa şi săruta pe fiul ei mort.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Antia, mama Sfântului Elefterie, care pe când îmbrăţişa pe fiul ei mort, de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, Sfântul Coremon prefectul, crezând în Hristos şi, botezându-se, de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea celor doi călăi, care, crezând în Hristos, de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Pavel, care a schimnicit în muntele Latro.

Tot în această zi, pătimirea Sfintei Muceniţe Suzana.

Sfânta Muceniţă Suzana a trăit pe vremea împăratului Maximian. Era de loc din Palestina. Tatăl ei era păgân şi mama evreică. Sfânta însă a fugit de necredinţa celor doi; a alergat la Hristos şi a primit botezul de la episcopul Silvan. După moartea părinţilor ei, a împărţit toată averea la săraci şi a slobozit din jugul robiei pe robii şi roabele sale. S-a îmbrăcat în haine bărbăteşti, şi-a tuns părul şi a intrat într-o mănăstire de călugări, schimbându-şi numele în Ioan. După ce a trăit acolo douăzeci de ani, a fost clevetită. Venise la mănăstire o schimnică. Socotind că e bărbat, a îndemnat-o la desfrânare. Suzana n-a vrut, aşa că schimnica a pârât-o că a încercat să o necinstească. Sfânta s-a plecat bârfelii şi a cerut să i se dea canon pentru păcatul de care era învinuită. Când episcopul Elefterupolei a aflat de aceasta, s-a dus la mănăstire şi a mustrat pe stareţ. Stareţul atunci a vrut s-o descălugărească. Fericita, găsindu-se într-o nevoie ca aceasta, a cerut să vina la ea două fecioare şi două diaconiţe. Şi lor le-a destăinuit toată taina ei. Când s-a aflat aceasta, episcopul s-a umplut de uimire; a hirotesit-o diaconiţă şi a poruncit să fie stareţă.

Multe minuni a făcut ea în numele lui Hristos. Când a venit ighemonul Alexandru în Elefterupole şi a adus jertfe idolilor, sfânta, de bunăvoie, s-a dus acolo şi numai prin rugăciunea ei a dărâmat la pământ idolii. Pârâtă ighemonului, a fost dusă înaintea lui şi a fost supusă la felurite chinuri şi la sfârşit a fost aruncată în foc. Acolo şi-a dat lui Dumnezeu duhul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Elefterie Cubiculariu.

Continuă lectura