Chemare de impotrivire la actiunea de legiferare a căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi sex!

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA

Str. Zmeica nr. 12, sector 4, Bucuresti
Tel. 0741.103.025 Fax 0318.153.082
www.alianta-familiilor.ro
23 aprilie 2015
rp_slovacia-interzice-casatoriile-homosexuale.jpgCHEMARE LA ACTIUNE!
Stimați cititori: Vă invităm la o acțiue civică de apărare a familiei. Contactați-vă deputatul/deputații aleși în circumscripția voastră pentru a le solicita RESPINGEREA prin vot a propunerii legislative privind reglementarea „parteneriatului civil” pentru cuplurile alcătuite din persoane de același sex sau de sexe diferite.
Sub această denumire se ascunde de fapt legalizarea „căsătoriei” între persoane de același sex. Propunerea a fost respinsă cu mare majoritate la Senat, iar acum este dezbătută la Camera Deputaților (decizională). Iată aici detalii despre propunerea legislativă:  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14867
Propunerea va fi dezbătută la Comisia Juridică și apoi în plenul Camerei. La Comisia de Drepturile Omului a primit aviz negativ.
Ce trebuie să spuneți la discuția cu deputatul dvs.? Vă dam mai jos câteva idei și motive de respingere, pentru a vă GHIDA în discuția cu deputatul vostru. Pentru cei care doresc să știe mai mult, Memoriul detaliat adresat Parlamentului pe acest subiect de câteva zeci de ONG-uri profamilie, inclusiv AFR, Pro-Vita si alte organizatii profamilie proeminente si credibile din Romania, poate fi găsit aici: http://www.provitabucuresti.ro/docs/lobby/part-civ/MEMORIU%20LEGAL%20PL%20part%20civ%202015.pdf 
Cum luați legătura cu deputatul? Puteți lua legătura cu deputatul sau deputații folosind datele de contact de la rubrica ACȚIONEAZĂ de pe website-ul Asociației „Părinți pentru Ora de Religie”: http://www.oradereligie.ro/actioneaza/
Când trebuie să o faceți? Preferabil la finalul acestei săptămâni. În general vineri și sâmbătă deputații au program la cabinetele parlamentare, dar vă încurajăm să îi contactați și telefonic, înainte, ori de câte ori acest lucru este posibil. Vă rugăm să ne scrieți despre cum a decurs întâlnirea! Mulțumim și spor la treabă!
ARGUMENTE PENTRU DISCUȚIA CU DEPUTATUL DIN CIRCUMSCRIPȚIA VOASTRĂ: Domnule deputat / doamnă deputată,
Vă contactez pentru a vă solicita să respingeți prin votul dvs. Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil (înregistrată ca Pl-x 340/2015) și având ca inițiator pe deputatul neafiliat Remus Cernea. Propunerea a fost deja respinsă de Senat. Iată câteva dintre motivele pentru care vă solicit acest vot:
1. Cel mai grav dintre viciile proiectului de lege privind „parteneriatul civil” este pretinsa nevoie de a recunoaște „o formă alternativă de familie” întemeiată pe parteneriatul civil. Inițiatorul forțează adoptarea unor prevederi aflate în contradicție flagrantă cu Codul Civil și Constituția. Prin acestea, statul se obligă să ofere protecție specială familiei întemeiată pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea acestora precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor.Nu există familie formată în afara căsătoriei! Crearea de reglementări paralele cu cele ale instituției căsătoriei ar fi nu doar un viciu legislativ, ci ar duce la subminarea unor valori esențiale în societate, prin echivalarea familiei cu o relație lipsită de obligații și bazată doar pe interesul obținerii de facilități fiscale și locative. Sub acest aspect, vă rog să cercetați în ce măsură propunerea legislativă amintită este constituțională.
2. Legea este scrisă „cu dedicație” pentru homosexuali, întrucât, practic, pentru cuplurile heterosexuale parteneriatul este inutil, drepturile stipulate aici găsindu-se între cele conferite de căsătorie în Codul Civil.
3. Privind la experiența altor țări, apare clar că parteneriatele civile nu sunt un scop în sine, ele având rostul de a face încetul cu încetul acceptabilă ideea de „căsătorie” între persoane de același sex. Propunerea de lege trebuie deci privită în acest context: în nicio țară unde acestea au fost instituite, legislativul nu s-a putut opri aici, el fiind supus unei presiuni imense pentru a răspunde tuturor revendicărilor de reglementarea „căsătoriei” și adopției de copii pentru homosexuali.
4. Interesul copilului, primordial în legislația privind familia, este complet neglijat prin ignorarea situației juridice a copiilor născuți în timpul parteneriatului și prin aceea că, descurajând o formă mult mai stabilă de conviețuire (căsătoria) în favoarea uneia volatile și confuze (parteneriatul), adoptarea unei atare legi ar expune copiii la riscul monoparentalității. Mediul optim pentru creșterea și educarea copiilor este cel familial, cu părinți căsătoriți. Într-o societate în care deja ponderea nașterilor în afara căsătoriei a ajuns la 31%, ar fi o gravă eroare stimularea acestei situații, în loc să se facă eforturi pentru corectarea ei.
5. Nu există nicio nevoie obiectivă pentru această lege, întrucât în România dreptul la căsătorie nu este unul discriminatoriu. Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea, invocată ca temei al acestui tip de „familie în afara sferei căsătoriei” nu poate presupune şi egalitatea de statut familial. Definiţiile sociologice, antropologice, biologice şi psihologice ale familiei pleacă de la premisa diferenţeiesenţiale între bărbat şi femeie, fără de care familia nu se poate fundamenta. Rolurile de bărbat şi femeie – respectiv de tată şi mamă – şi statutele asociate presupun capacităţi, atribuţiuni, sarcini, domenii diferite în cadrul spaţiului familial. Cu alte cuvinte, femininul şi masculinul sunt categorii exclusiviste, care îmbracă forme deosebite de existenţă, nu numai din punct de vedere biologic sau psihologic (atestate în planul naturii umane, supraevaluat astăzi), ci şi social, cultural şi religios.
6. În contradicție cu afirmațiile din expunerea de motive a propunerii legislative,NU există nicio obligație a statului românde a oferi cuplurilor coabitante (hetero sau homo) protecție egală în fața legii cu cea oferită familiei.Dimpotrivă, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului menționează bărbatul și femeia uniți prin căsătorie ca temei pentru familie. Întreaga legislație cade exclusiv în seama legiuitorului național, a cărui obligație este aceea de a respecta valorile culturale, religioase și morale ale societății. De altfel, definiția naturală a familiei în România a fost reiterată relativ recent, în 2009, prin noul Cod Civil.
Iată de ce vă solicit să respingeți propunerea legislativă privind „parteneriatul civil”, ca fiind ideologică, total ne-necesară și profund dăunătoare unei societăți și așa zbuciumate de o lipsă acută de repere.
Doresc să menționez că votul dvs. va fi monitorizat în vederea alegerilor legislative din toamna anului viitor. Vă mulțumesc! – apolgeticum.ro
Publicitate

25 Aprilie Sfintii zilei de astazi. Pomenirea sfântului apostol şi evanghelist Marcu

În această lună, în ziua a douăzeci şi cincea, pomenirea sfântului apostol şi evanghelist Marcu.

Sfantul Apostol si Evanghelist MarcuPrealăudatul apostol Marcu a propovăduit pe Hristos în tot Egiptul şi Libia şi Varvaria şi în Pentapole, în zilele lui Tiberiu Cezarul, şi a scris şi Evanghelia sa, tâlcuindu-i-o apostolul Petru, şi mergând în Cirineea Pentapolei, a făcut multe minuni. De aceea s-a dus în Alexandria cea dinspre Faros, şi de acolo la Pentapole, făcând pretutindenea minuni, şi împodobind Bisericile lui Hristos cu hirotonii de episcopi şi de ceilalţi clerici. După aceea mergând iarăşi la Alexandria, şi aflând pe oarecare fraţi de lângă mare, la Vucoli, petrecea cu dânşii binevestind şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Acolo închinătorii idolilor nesuferind a vedea sporin-du-se credinţa în Hristos, l-au legat cu ştreanguri şi l-au târât, şi carnea pe pietre se zdrelea şi sângele lui roşia pământul.

marcu evanghelistul - mozaic cu leulBăgându-l în temniţă, i s-a arătat Domnul spunându-i mai înainte mărirea ce avea să primească; la ziuă iarăşi legându-l, l-au târât pe uliţe iarăşi şi aşa zdrelindu-se şi rupându-se de pietre, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. Iar la chip arăta astfel: nici foarte plin la trup, nici preaînalt, nici scund şi mărunt; ci cuvios şi împodobit la măsura vârstei crescându-i şi cărunteţe. Nasul lungăreţ iar nu scurt, nici cu vreo lipsă ci drept, sprâncenele îi băteau jos, barba lungă, capul pleşuv; la faţă era încuviinţat, era milostiv şi lăsător, şi dulce la vorbă cu cei ce se întâlnea, atât cât era tocmit la toate, şi strălucea virtuţile sufletului cu harurile trupului său.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Macedonie, patriarhul Constantinopolului.

Tot în această zi, sfânta muceniţă Nichi.

Tot în această zi, pomenirea preacuvioşilor opt părinţi sihaştri.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie25.htm

Despre modul in care milionarul american (evreu) Paul Singer supranumit „vulturul de pe Wall-Street”, scoate bani din Romania

Unul dintre proprietarii Gabriel Resources, cu interese la Roşia Montană, milionarul american Paul Singer, a ajuns să controleze prin holdingul Elliott Associates 17,67% din acţiunile Fondului Proprietatea, dar şi 20,01% din drepturile de vot. Este de departe cel mai mare acţionar al Fondului. Într-un comunicat remis miercuri, 15 mai, Bursei de Valori Bucureşti se arată că două vehicule de investiţii, Manchester Securities şi Beresford Energy, deţinute de Elliott Associates, au ajuns la pragul de 20% nu în urma unei tranzacţii de vânzare-cumpărare de acţiuni, ci ca efect al răscumpărării de acţiuni proprii. Ce înseamnă asta? Că administratorul FP, Franklin Templeton, s-a angajat, la ordinul acţionarului cel mai puternic, Paul Singer, să transfere valoarea din conturile şi portofoliile Fondului spre cele ale acţionarilor prin aşa-numita operaţiune „vânzare pe bucăţi”. Practic, FP vinde cele mai bune acţiuni din portofoliu şi cu banii încasaţi îşi răscumpără acţiunile, le anulează apoi, reduce capitalul şi distribuie diferenţa de bani acţionarilor. Şi în felul aceasta Elliott Associates, cu Paul Singer în spate, şi celelalte fonduri de investiţii care populează acţionariatul FP pun mâna pe hălci din ce în ce mai mari din capital. Astfel că FP, creat pentru a despăgubi persoanele care au fost deposedate de proprietăţi de către regimul comunist, a ajuns să transfere bani altor personaje. Sunt voci pe piaţa de capital care spun că acţiunea aceasta de răscumpărare urmăreşte de fapt desfiinţarea FP.

În ultimul timp, Franklin Templeton a vândut pachete semnificative de acţiuni ale OMV Petrom, Transelectrica, Transgaz sau Romgaz.

Operaţiunile de transfer de avere de la FP la acţionari, cu Elliott Associates în frunte, au ajuns undeva la un miliard de euro, un sfert din banii pe care Guvernul susţinea în urmă cu zece ani că îi va da prin FP păgubiţilor.

Franklin Templeton, presat de acţionari, a schimbat politica de remunerare a acţionarilor în sensul că nu va mai distribui dividende, ci va face o returnare de capital social. Avantajele acestei mişcări sunt acelea că dividendele sunt purtătoare de impozit, 16%, în timp ce modalitatea gândită de acţionari nu este. Pentru profitul scos în 2013, acţionarii au primit 150 de milioane de euro.

Fondul Proprietatea este cel mai mare fond de investiţii închis din lume (fond care nu face emisiune continuă de titluri proprii). Capitalul social al FP a fost constituit, în principal, ca urmare a aportului unor pachete de acţiuni deţinute în portofoliul autorităţilor publice, emise de societăţi comerciale de naţionalitate română. Astfel că FP a ajuns să deţină participaţii de 10-20% la cele mai importante companii energetice din ţară.

Paul Singer, omul din spatele mişcărilor de la FP, dar şi de la Roşia Montană, este supranumit „vulturul de pe Wall Street” pentru modul cum ştie să facă bani de pe urma unor aşa-zise hoituri, companii şi naţiuni falimentare. „Financial Times” spune despre el că a ieşit în evidenţă prin creativitatea şi tenacitatea strategiilor puse în aplicare la nivel internaţional de fondurile sale folosindu-se de studiile juridice.

Singer a pus pe picioare Elliott Management, unul dintre cele mai mari fonduri speculative din lume, care administrează active de circa 25 de miliarde de dolari. Interesul său converge către achiziţia de datorii cu risc mare de rambursare.

Singer este absolvent de psihologie şi ştiinţe juridice. A plecat la drum, cu Elliott, după ce a strâns 1,3 milioane de dolari de la rude şi prieteni în 1977. De numele său se leagă restructurările de la Chrysler şi Lehman Brothers, dar şi al doilea faliment al Argentinei. În 2008, Elliott a cumpărat obligaţiuni de stat emise de Argentina pentru 48,7 milioane de dolari. Compania a cerut plata integrală, incluzând dobânzi şi penalităţi, echivalent al unei sume care se ridică la 1,44 miliarde de dolari, potrivit Huffington Post. Adică un câştig de 30 de ori mai mare decât investiţia făcută de Singer. Diferendul cu autorităţile de la Buenos Aires se dispută acum la curţile internaţionale.

Mai înainte de Argentina, Singer a scos bani din Peru şi Congo. În1996 a recuperat o datorie de 58 de milioane de dolari, pe care a cumpărat-o mai înainte cu 11,4 milioane de dolari. De la guvernul din Congo a primit 90 de milioane de dolari, pentru datorii pe care le-a cumpărat cu mai puţin de 20 de milioane de dolari. – cotideanul.ro

Sa vedem cine este acest domn Paul Singer:

Singer a crescut într-o familie de evrei, unul dintre cei trei copii ai unui farmacist din Manhattan și o casnica. El a obținut o diploma în psihologie la Universitatea din Rochester și un JD la facultatea de drept Harvard. – wikipedia.org

Nu stiu cum se face, dar mai toti sunt evrei care sunt in spate la toate aceste mizerii. Oare cum?

Urmariti va rog si:

Cum se discrediteaza singuri parintele Anitulesei si discipolul sau cand incerca sa-l denigreze pe Sfantul Parinte Arsenie Boca

Se tot vorbeste ca s-a format o secta care il idolatrizeaza pe Parintele Arsenie Boca, cand de fapt acesti oameni sunt doar crestini adevarati, care au fost atinsi de harul parintelui Arsenie, oameni care stiu ca parintele este ascultat de Hristos cand mijloceste pentru ei. Aceasta „secta” este formata doar din crestini ortodosci care fac parte din turma lui Hristos si care au inteles cuvantul Domnului care zice despre slujitorii Lui „Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte, iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis”. Luca 10:16 Deci, luati seama si bagati bine la cap aceste cuvinte cei care il denigrati incontinu pe Parintele Arsenie, caci in ziua judecatii va fi vai si amar de cei care l-au dispertuit pe Domnul.

Secta in schimb se poate numi cea care il urmeaza pe parintele Anitulesei, un parinte care s-a facut remarcat cel mai mult prin incercarea sa disperata de denigrare cu orice ocazie a parinteleui Arsenie Boca.

Nu am vrut sa mai scriu pe acest subiect, dar unul dintre fratii care imi citesc blogul( artion, comentariu postat la articolul Despre campania furibunda de denigrare a Sfantului Parinte Arsenie Boca) a remarcat foarte bine un aspect din inregistrarea cu parintele Anitulesei si a discipolul sau(inregistrarea in care il ponegreste pe parintele Arsenie Boca), referitor la o marturie a unui crestin ortodox despre parintele Arsenie Boca, marturie pe care cei doi o iau in deradere si foarte viclean se fac ca nu stiu cine este acest om care vorbeste despre parintele Arsenie Boca.

Cand acest om este foarte cunoscutul Dan Lucinescu, fost detinut politic in centrele de tortura de la Pitesti, Gherla, Aiud si Jilava, un foarte mare crestin ortodox, un om de o tinuta si o moralitate aparte.

Dan Lucinescu a fost inchis mai intai in penitenciarul din Targu Neamt, iar mai apoi in cele din Iasi si Suceava; cata vreme a fost inchis in Suceava, el a fost coleg de celula cu parintele Iustin Parvu. Fiind scos din inchisoarea suceveana, el va fi adus la inchisoarea Jilava, iar mai apoi la cea din Pitesti, unde avea loc pe atunci renumita „reeducare”. Dupa crunta „reeducare” din Pitesti, studentul isi va continua pelerinajul de martir, prin inchisorile din Gherla si Aiud.” extract din crestinortodox.ro

Nu vroiam sa postez acest clip denigrator, dar e sugestiv in ceea ce urmeaza. Va rog ascultati doar de la minutul 26:53 si doar partea referitoare la Dan Lucinescu, restul ignorati total pentru ca sunt doar minciuni crase ale unor oameni rau intentionati care au ca scop stoparea canonizarii parintelui Arsenie Boca.

Si acum urmatiti va rog in detaliu cine este Dan Lucinescu:

Lupta si jertfa lui Dan Lucinescu

Dan Lucinescu si Parintele Justin Parvu la Manastirea Petru Voda

Parintele Paulin de Manastirea Petru Voda si Dan Lucinescu

Despre Parintele Arsenie Boca – Dan Lucinescu – fost detinut politic

Deci parinte Anitulesei, mai documentati-va cand faceti anumite remarci despre unii si despre altii, daca chiar nu stiati cine este acest Dan. Si nu va dau eu sfaturi ca nu imi permit, aveti de doua ori poate varsta mea si mai sunteti si preot, dar nu cred ca e onest si cinstit sa denigrati un om care nu se mai poate apara si sa umblati cu barfe, ca astea sunt barfe. Din cate stiu eu barfele sunt pacate si nu e un exemplu bun pentru credinciosi.

Sa vedem ce ne spun parintii si evanghelia despre barfe: 

„Sa fugim de bârfire, dragii mei! Nici o greseala nu-i mai mare ca ea – si nici mai usor de savârsit.” – cugetari ortodoxe, cuvinte de folos

„Cine-si pazeste limba sa, are mare liniste sufleteasca. Limba [ca si celelalte lucruri] este facuta de Dumnezeu sa vorbeasca numai cele bune si cele spre slavoslovia [preamarirea] lui Dumnezeu si cele de trebuinta. Ca nu ne-a facut Dumnezeu sa fim muti. Te-a intrebat cineva, ti-a cerut un lucru, ti-a cerut un sfat, trebuie sa vorbesti cu sotia, cu copii, (…) insa cand vin cele rele opreste-te.
Omul drept totdeauna vorbeste si totdeauna tace: vorbeste numai cele spre zidire si spre intemeiere, dar tace dinspre cele rele.
Daca si pacatele cu gandul sunt mari, apoi cu limba sunt mai mari.
Sfantul Isaac Sirianul: „limba omului drept este scaunul Imparatului Hristos, iar limba celui rau este caruta dracilor.”
In Evanghelie scrie: „din prisosinta inimii graieste gura. Omul cel bun din comoara inimii sale scoate cele bune, si omul cel rau,iarasi din comoara cea rea, scoate cele rele… si cele rele se manifesta intai prin gand si al doi-lea prin cuvant. – ( „Ne vorbeste Parintele Cleopa”, vol 14).

Deci cand faceti aceste fapte, parca vi se sterg toate lucrurile bune, pentru ca aveti multe si dintre acestea parinte Anitulesei, de aici si confuzia multora cand vine vorba de Parintele Arsenie Boca.

O alta marturisire despre sfintenia parintelui Arsenie Boca vine din partea altei persoane care a fost detinut politic si la fel cu o inalta conduita morala, este vorba despre Doamna Apastazia Otel Petrescu:

Doamna Apastazia Otel Petrescu: O intalnire binecuvantata cu parintele Arsenie Boca

Doamna Apastazia Otel Petrescu despre parintele Arsenie Boca

Iar in documentarul de mai jos, pe langa marturiile despre sfintenia parintelui Arsenie Boca facute de Doamna Apastazia, sunt marturii care dovedesc sfintenia parintelui venite si de la alti preoti si credinciosi,

Arsenie Boca omul lui Dumnezeu.

Si tineti minte, aceste inregistrari sunt video, nu numai audio, iar aceste persoane sunt inca in viata si pot confirma oricand aceste marturii, spre deosebire de facatura aia cu parintele Arsenie Papacioc.

Oare toti acesti marturisitori onesti, la care li se adauga miile de pelerini care merg zilnic la mormant la Parintele Arsenie Boca sunt toti in inselare si numai preotul Anitulesei cu adeptii lui au dreptate?

Ganditi cu mintea oameni buni care va indoiti, daca nu puteti cu inima.

Iar cu acest articol am terminat orice subiect pe tema Sfintenia Parintelui Arsenie Boca. Cei care se roaga deschis si cu multa credinta parintelui Arsenie Boca e imposibil sa nu primeasca si ei binecuvantarea parintelui si sa simta harul sfantului peste ei.

Doamne ajuta si Domnul sa ne lumineze pe noi toti!

Urmariti va rog si:

Despre campania furibunda de denigrare a Sfantului Parinte Arsenie Boca

Iar o multime de alte marturii care dovedesc sfintenia parintelui Arsenie Boca, puteti gasi la categoria: Sfantul Arsenie Boca