Rozalia Biro, nou propusa de Ponta pentru postul de ministru al culturii – Fals de 8 milioane de euro si avere nejustificata.

Iata ce aflam din articolul ROZALIA BIRO FALS DE 8 MILIOANE DE EURO ȘI AVERE NEJUSTIFICATĂ

rozalia biro, Rozalia biro bipedVăzând tupeul nemărginit al Rozaliei-Ibolya Biro care în loc să-și retragă candidatura pentru postul de Ministru al Culturii (pe care nu-l poate ocupa cel puțin pentru că a declarat în CV ca vorbește limba română la nivel de limbă străină) ne-am întrebat ce o mână în luptă pe blonda senatoare. Poate frumusețea, că de inteligență, clar nu poate fi vorba.
Așa că am început să citim declarațiile de avere depuse de domnia sa încă de când își dădea doctoratul în copiii bipezi, cu picioarele ”imputate”, adică de când era viceprimar la Oradea. Și ce să vezi? Doamna senatoare cheltuia mult mai mult decât încasa.
Să începem așadar cu declarația depusă la ”draga de ANI” în 15.06.2009. Aici, declară doamna Ibolya printre multe proprietăți deținute(peste un hectar de intravilan pe strada Branului din Oradea, alte 44 ha prin țară, bijuterii, tablouri și mobilă antică ) și împrumuturi acordate mai multor firme în valoare totală de 439.916 lei. Nu comentăm sursa bogăției femeii pentru că achizițiile și împrumuturile sunt făcute înainte de a se depune declarațiile de avere. Noi lucrăm cu materialul clientului. Biro nu deținea conturi în bancă, numerar sau alte forme de economisire, ci doar un credit contractat în 2002 și scadent în 2012 în valoare de 32.000 EURO.
Următoarea declarație depusă este din 25.10.2010. Bogăția rămâne intactă, în sensul că aceasta nu înstrăinează nimic, achită integral creditul de 32.000 Euro și declară un descoperit de cont de 7000 la BancPost (de lei, de euro, de forinți, pentru ea nu are importanță!). Ceea ce ne-a surprins este faptul că împrumuturile acordate firmelor sale cresc cu 81.299,79 lei către SC Pro Idea.
Extraordinar cum s-a descurcat doamna Biro ca din 77.118 lei încasați între iunie 2009 și octombrie 2010 (3.548 lei încasați lunar în 2009 de întreaga familie și 5.583 în 2010), să plătească creditul de 32.000 EURO, să împrumute firma cu 81.299,79 lei și să mai și să trăiască ea, soțul și cei doi copii (ne)bipezi!
Probabil de asta a fost distinsă în 2010 de Republica Ungară cu Crucea de cavaler:pentru că deține secretul despre cum să cheltuiești cu mult mai mult decât încasezi adică pe limba străină doamnei: să faci bici și să și pocnească!
Ceea ce v-am povestit mai sus se circumscrie infracțiunii de fals în declarația de avere și avere nejustificată sau, dacă declarația este ”completă și corectă” așa cum semnează Biro, avem de-a face cu infracțiunea de spălare de bani.
Dar doamna Biro va pleda nevinovat pentru că formularul declarației de avere este în limba română și ea va spune la parchet inconfundabilul ”nem tudom romano”.

Și atunci nu e evident că nu inteligența o face să nu refuze nominalizarea la portofoliul Culturii?

Și pentru cei care încă nu sunt convinși de calitatea excepțională a orădencei vă mai povestim că în prima sa declarație de senator depusă în 19.12.2012, bipeda ne prezintă olograf că soțul său a încasat în 2011 suma de 33.743.000 RON (adică vreo 8 milioane de EURO) de la firma Top Invest SRL care, conform http://www.mfinante.ro, a declarat pentru 2011 o cifră de afaceri de 33.744 lei și cheltuieli totale de 103.279 lei. Aoleu! Ori soțul e cel mai mare evazionist din România, ori doamna nu știe nici cifrele arabe nu numai limba română!

Credem că i s-ar potrivi chiar un îndemn din partea premierului: ”fă, Rozalie, lasă-ne! Pleacă și din Senat! Du-te fă acasă!”.

Cine se aseamana se aduna, cititi va rog si:

Publicitate

Smerenia, leacul pentru toate bolile sufleteşti

Există un leac pentru toate bolile sufleteşti. Unii nu ştiu despre el, iar alţii îl cunosc, dar nu-l folosesc şi rămân netămăduiţi.

Există un leac pentru toate bolile sufleteşti. Unii nu ştiu despre el, iar alţii îl cunosc, dar nu-l folosesc şi rămân netămăduiţi. Cei ce-l iau nu numai că se vindecă, dar devin şi sfinţi. Acest leac este smerenia. Prin leacul acesta proorocii au profeţit viitorul. Prin acest leac Sfinţii Apostoli, din pescari ce erau, au devenit propovăduitori şi dascăli înflăcăraţi ai lumii. Prin acest leac Sfântul Spiridon, din păstor de oi cum era, a devenit episcop sfânt al creştinilor. Acest leac a fost luat de Preasfânta Fecioară şi s-a învrednicit să devină Maica lui Hristos, care este Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit şi lipsit de păcat. Domnul ne îndeamnă ca toţi să luăm acest leac, pentru a afla odihnă aici pe pământ şi în ceruri!Smerenia adevărată nu-l lasă pe om să cadă în păcat; dar chiar dacă n-ar izbuti şi ar cădea, îl ridică imediat. Acest leac vă sfătuiesc să-l luaţi pentru a vindeca de orice patimă. Dacă nu-l aveţi, cereţi-l de la Preabunul Dumnezeu şi o să vi-l dea.

Aşadar, prin smerenie şi prin răbdarea pe care aceasta o aduce, vă veţi mântui. Domnul a spus: „Cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat de Dumnezeu. Cel ce are răbdare până la sfârşit, se va mântui. Prin răbdare vă veţi câştiga sufletele”. De câte ori valurile repetate şi înfuriate ale ispitelor şi suferinţelor vor veni asupra noastră şi ne vom afla în primejdie de a pieri, să strigăm precum Petru: „Izbăveşte-mă, Doamne, că pier!, şi în clipa aceea El îşi va întinde sfânta şi milostiva Sa mână şi ne va izbăvi.

(Arhim. Filothei Zervakos, Ne vorbește părintele Filothei Zervakos, Editura Egumenița, p. 323-333)

Sursa: doxologia.ro

Cititi va rog si alte subiecte despre frumusetea ortodoxiei la categoria: Ortodoxie

6 August. Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În aceasta lună, în ziua a şasea, Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

transfiguration.jpgLa şase zile după ce a spus ucenicilor Săi : „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere” (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şi Ioan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt – muntele Taborului în Galileea – ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeirea Sa ; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos ; şi Ioan care mărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca „fiu al tunetului” teologia Cuvântului întrupat.

El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării spirituale care, din virtute în virtute, duce la dragoste, virtute supremă care deschide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era de fapt esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind îveşmântat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul către Tatăl, învăţându-ne că isihia (liniştirea) este mama rugăciunii, iar rugăciunea este cea care arată către noi slava lui Dumnezeu.

„Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimba şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul” (Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a slavei dumnezeieşti, pe care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase după Întruparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub acoperământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr, dumnezeirea S-a unit cu natura trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic, slava trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta Apostolilor Săi în vârful muntelui nu era deci o privelişte nouă, ci manifestarea strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti – inclusiv trupul – şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.

Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă venită din afara după revelaţia din Muntele Sinai (cf. Exod 34, 29), faţa lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesibilă omului şi care se răspândea şi pe „veşmintele” Sale, adică asupra lumii din afară dar şi pe lucrurile făcute de activitatea şi civilizaţia omenească.

„El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era ci arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i văzători” (Sfântul Ioan Damaschin, Predică la Schimbarea la Faţă, 12 – PG 96, 564). Hristos deschise ochii Apostolilor Săi iar aceştia, cu o privire transfigurată de puterea Duhului Sfânt, văzură lumina dumnezeiască indisociabil unită cu trupul Sau. Fură deci ei înşişi schimbaţi la faţă şi primiră prin rugăciune puterea de a vedea şi cunoaste schimbarea survenită în natura noastră datorate unirii sale cu Cuvântul (Sf. Grigore Palama).

„Precum soarele pentru cele ale simţurilor, aşa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului” (Sf. Grigore Teologul), de aceea autorii Evangheliilor spun că faţa Dumnezeului-Om, care este „lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9), sclipea ca soarele. Dar această lumină era în fapt incomparabil superioară oricărei lumini a simţurilor şi, incapabili să îi mai suporte strălucirea inaccesibilă, Apostolii căzură la pământ.

Lumina nematerială, necreată şi situată în afara timpului, aceasta era Împărăţia lui Dumnezeu venit întru puterea Duhului Sfânt, după cum Domnul promisese Apostolilor Săi. Întrevăzută atunci pentru o clipă, această lumină va deveni moştenirea veşnică a aleşilor în Împărăţie, când Hristos va veni din nou, strălucind în toata scânteierea slavei Sale. Va reveni învăluit în lumina, în această lumină care a strălucit în Tabor şi care a ţâşnit din mormânt în ziua Învierii Sale, şi care, răspândindu-se asupra sufletului şi trupului celor aleşi, îi va face să strălucească şi pe ei „precum soarele” (cf. Matei 13:43).

„Dumnezeu este lumină, iar vederea Sa este lumină” (Sfântul Simeon Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni Apostolilor în vârful Taborului, numeroşi Sfinţi au fost martorii acestei revelări a lui Dumnezeu în lumină. Totuşi lumina nu este pentru ei doar un subiect de contemplaţie, ci şi harul îndumnezeitor care le permite sa „vadă” pe Dumnezeu, astfel încât se confirmă cuvintele Psalmistului : „întru lumina Ta vom vedea lumină” (Psalmii 35:10).

În mijlocul acestei slăvite privelişti se arătară – alături de Domnul – Moise şi Ilie, doi mari profeţi din Vechiul Testament, reprezentând respectiv Legea şi Proorocii, care îl mărturiseau ca stăpân al celor vii şi al celor morţi (Moise a murit înainte de a intra în Pământul Făgăduinţei iar Ilie a fost dus într-un loc tainic fără să cunoască moartea). Şi vorbeau cu El, în lumina, despre Exodul pe care avea să îl înfăptuiască la Ierusalim, adică Patimile Sale, căci prin Patimi şi prin Cruce această slăvire trebuia să fie dată oamenilor.

Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în contemplarea luminii dumnezeieşti, Apostolii erau copleşiţi ca de un somn şi „neştiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus : Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici; dacă vrei vom face trei corturi : unul pentru tine, unul pentru Moise si unul pentru Ilie”. Întorcându-şi apostolul de la aceasta dorinţa prea omenească, ce consta în a se mulţumi de bucuria pământească a luminii, Domnul le arată atunci un „cort” mai bun şi un lăcaş cu mult mai înalt pentru a sălăşlui în el slava Sa. Un nor luminos veni să îi acopere cu umbra Sa, iar glasul Tatălui Se făcu auzit în mijlocul acestui nor, mărturisind pe Domnul : „Acesta este Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-plăcut; ascultaţi de El”. Acest nor era harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Botezul Său în Iordan, glasul Tatălui mărturisea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale Sfintei Treimi, întotdeauna unite, participă la Mântuirea omului.

Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai întâi Apostolilor să îl „vadă” pe Hristos, îi ridică la o stare superioară viziunii şi cunoştinţei omeneşti cînd ea străluci mai puternic. Ieşiţi în afară de tot ce este vizibil şi chiar din ei înşişi, ei pătrunseră atunci în întunericul supra-luminos, în care Dumnezeu petrece (Psalmii 17:12) şi „închizând uşa simţurilor lor”, ei primiră revelaţia Tainei Treimii, care este mai presus de orice afirmaţie şi de orice tăgăduire (Teologia mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul a fost aplicată Tainei Schimbării la Faţă în principal de către Sf. Grigore Palama).

Încă insuficient pregătiţi revelaţiei unor asemenea taine, căci nu trecuseră încă prin încercarea Crucii, Apostolii se înspăimântară cumplit. Dar când îşi ridicară capetele, îl vazură pe Iisus, singur, redevenit ca mai înainte, Care se apropie de ei şi îi linişti. Apoi, coborând din munte, El le ceru să nu vorbească nimănui de cele ce văzuseră, până când Fiul Omului nu se va scula din morţi.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti şi a participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice, care sunt mai presus de fire. Înainte chiar de a îndeplini Mântuirea noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul arată atunci căscopul venirii Sale în lume era tocmai să aducă pe tot omul la contemplaţia slavei Sale dumnezeieşti. Din acest motiv sărbătoarea Schimbării la Faţă i-a atras în mod deosebit pe călugări, care şi-au închinat întreaga viaţă căutării acestei lumini.

Numeroase Mănăstiri au fost închinate acestei Sărbători, mai ales după controversa isihastă din secolul XIV, despre natura luminii din Tabor şi despre contemplaţie. De notat de asemenea că, după o tradiţie care circula pe vremea iconoclasmului, prima Icoană, scrisă de înşişi Apostolii, a fost aceea a Schimbării la Faţă. E vorba desigur mai puţin de un fapt istoric cât de o interpretare simbolică, prezentând legătura intimă întreţinută de tradiţia Bisericii între arta Icoanei şi această Sărbătoare a vederii lui Hristos întru slavă.

A Căruia este slava şi puterea în veci. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/august/august06.htm

Imi cer scuze pentru o postare anterioara cu un video care se pare ca e un fals.

Unii dintre cititorii blogului mi-au semnalat ca video-ul de la postul Incredibil!!! Raspunsul dat de Netanyahu Secretarului de Stat American Hillary Clinton in 2012 in privinta atacurilor asupra Palestinei!!!, ar fi un fals.  Imi cer scuze ca informatia furnizata a fost gresita si gresala e a mea ca nu am verificat inainte si alta sursa, lucru pe care il fac mereu de obicei. Cu toate ca in sptele usilor inchise cum bine remarca un cititor cam asa se deruleaza lucrurile.

Aveti mai jos inregistrarea originala:

Va multumesc si inca odata scuze!

Vreau doar sa mai remarc atacul violent si suburban a multora dintre cei care mi-au semnalat gresala. Va rog pe viitor, daca se mai intampla, cu toate ca voi fi mult mai atent, comentati va rog in limita bunului simt.

Americanii in pragul saraciei

Oficial vorbind, unul din sase americani este sărac si foarte sarac. Nivelul de sărăcie din Statele Unite ale Americii se apropie de nivelul anilor 1960. Astfel, în cifre absolute, numărul americanilor care trăiesc la limita sărăciei ajungea în 2009 la 45 de milioane, relateaza capital.ro.

homless

Iar in 2011 cifra a atins 46 de milioane de săraci americani. Este cea mai mare cifră a săracilor din SUA din ultimii 52 de ani. Potrivit recensământului din 2011, 46,2 milioane de americani trăiesc sub limita sărăciei. Dintr-un total de 312 milioane de oameni. Sau 1 din 6 americani este sărac, informeaza ziare.com.

Peste vestea rea mai vine una şi mai rea. Venitul mediu al gospodăriilor din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din 1997 şi până acum. Potrivit profesorului Lawrence Katz, de la Harvard, cifra are o componentă chiar şi mai urâtă: în ultimii 14 ani, după ajustarea cu inflaţia, venitul mediu nu a crescut deloc (sau a fost doar o creştere nominală). Vreţi o perioadă comparabilă când s-a mai întâmplat asta, pentru o perioadă atât de lungă? Căutaţi în Marea Depresiune

15,1% dintre americani trăiesc sub limita sărăciei.

Este cea mai mare cifră din ultimii aproape 20 de ani. Limita sărăciei este reprezentată de un câştig anual mai mic sau egal cu 22.314 dolari pentru o familie de patru persoane. Venitul mediu al unei gospodării în SUA a fost de 49.445 de dolari.

Spre exemplu, în 2006, rata sărăciei era de 12,3%, iar numărul americanilor săraci era de 37 de milioane. Există o impresionantă creştere de peste 9 milioane de americani care au intrat în rândul săracilor în ultimii 5 ani. Rămân însă la venitul de 22.314 dolari pe familie, sub care o familie de 4 în SUA este considerată sub limita sărăciei. Şi la încă o cifră preluata tot din statisticile americane: un cuplu care câştigă mai puţin de 13.500 de dolari pe an este considerat un cuplu foarte, foarte sărac, avand in vedere doar faptul ca o chirie cu o camera in SUA este in jur de 1000 $/ luna, iar cheltuielile de intretinere si asigurarile de santate au crescut de asemenea alarmant in ultimi ani.

Astazi in 2014 veniturile au scazut si mai mult, iar numarul americanilor foarte saraci depaseste 50 de milioane si este in continua crestere. 

Pentru a intelege mai bine toate aspectele descrise mai sus urmariti si postarile de mai jos:

Sfarsitul lumii sau sfarsitul Statelor Unite ale Americii ?

Sfarsitul dolarului si caderea Americii

Coincidente sau scenarii bine pregatite?

Colapsul visului american

Rusia. Manevre militare fara precedent, cu 100 de avioane de lupta

Rusia a anuntat, luni, ca va desfasura manevre militare de amploare, la care vor participa peste 100 de elicoptere si avioane de lupta, la granita cu Ucraina, anunta buciumul.ro.

suv

Purtatorul de cuvant al fortelor aeriene din Rusia, Igor Klimov, a declarat, citat de agentia Interfax, ca peste 100 de aparate de zbor, plus alte echipamente militare, vor lua parte la exercitiile care se vor desfasura de luni pana vineri, in centrul si vestul tarii, relateaza Reuters.

Oficialul rus a afirmat ca sunt primele exercitii dintr-o seria mai ampla, care are ca scop imbunatatirea coordonarii in cadrul armatei, fara sa faca referire la Ucraina, unde separatistii prorusi se lupta cu fortele guvernamentale de la Kiev de cateva luni.

Miscarea i-ar putea alarma pe liderii puterilor vestice, care au acuzat in repetate randuri Rusia ca a mobilizat un numar impresionant de soldati la granita cu Ucraina si ca ii sprijina militar si financiar pe insurgentii din estul Ucrainei, fapt negat vehement de Moscova.

Printre avioanele ce vor lua parte la eveniment se numara modelele Su-27 si MiG-31, cel mai nou bombardier al Rusiei, Su-34, precum si elicoptere Mi-8, Mi-24 si Mi-28N.

Klimov a mentionat ca avioanele vor testa arme pe tinte aeriene, dar si de la sol, folosind noi raze de actiune. Totodata, vor fi lansate rachete anti-aeronava in regiunea Astrahan din sudul Rusiei. Exercitiile vor contribui “la imbunatatirea coordonarii dintre aviatie si apararea antiracheta”.

Alte lucruri interesante despre situatia din Ucraina la rubrica: Ucraina