Distrugerea Neamului Romanesc de catre MAFIA IUDEO-MASONICA

                        În fond, ce este mișcarea masonică din România?...

În fond, ce este mișcarea masonică din România?

O spun chiar evreii: este o organizaţie compusă din ROMÂNI (în sens general de băştinaşi, în fiecare ţară din etnici locali) care funcţionează CONFORM REGULILOR Etniei Evreieşti în SCOPUL INTERESELOR Etniei Evreieşti.

Identitatea „masonică” provine de la breasla constructorilor preluată clandestin cu scopul ca organizaţia prezentă să exploateze reputaţia tradiţională de seriozitate a acestei bresle întru înşelarea publicului.

Organizarea şi funcţionarea Masoneriei a fost concepută de „Elita” Etniei Evreieşti în secolul 17 e.n. pentru a îşi spori numărul şi a se ascunde în spatele ei în lupta desfăşurată împotriva popoarele desemnate pentru a fi înrobite, întru exploatare, în favoarea exclusivă a Neamului Evreiesc. Toate încercările anterioare de înrobire completă a popoarelor pe lungimea a peste 1.700 de ani au eşuat în primul rând pentru că membrii Etniei Evreieşti au fost numeric prea puţini, chiar după ce şi-au sporit numărul prin înglobarea Khazarilor de rea credinţă în rândurile Neamului Evreiesc în secolul 8 e.n.. Abia după ce „Elita” Etniei Evreieşti a conceput ideea de a îşi spori numărul armatei clandestine de atac neprovocat cu oameni de vocaţie infracţională din rândul popoarelor atacate, au început să realizeze succese notabile in preluarea patrimoniilor popoarelor atacate şi să implementeze sistemele de exploatare prin insclavizare a acestora şi extinderea sistemului la state şi continente întregi.

Poporul Român este înşelat prin mass-media să perceapă că masonii plasaţi în funcţii de Stat sunt decidenţi şi beneficiari finali ai exploatării Poporului Român.

În fapt, Statul este atacat şi condus de „Elita” Etniei Evreieşti prin masoni care oferă şi o ţintă falsă pentru nemulţumirea celor exploataţi, în efect oferă protecţie adevăraţilor exploatatori ai Poporului Român.

Membrii masoneriei sunt selectaţi dintre băştinaşi cu diverse dezechilibrări mentale, de inteligenţă variabilă, dar de regulă mai degrabă inteligenţi. Sunt supuşi unor proceduri de selecţie care testează în primul rând disponibilitatea candidatului de a permite a fi umilit, lipsa capacităţii de a sesiza ridicolul, opacitate faţă de noţiunile de cert şi incert, să aibă dificultăţi de a face distincţia între fantastic şi realitate. Candidatului îi lipseşte „organul” necesar pentru aprecierea  echității şi echilibrului în raporturile dintre persoane, el vede firesc ceea ce, pentru o persoană cu gândire nepoluată, ar fi inimaginabil: să facă o tranzacţie irevocabilă pe seama propriei persoane în a da ceva cert, respectiv viaţa lor, unor străini despre care nu cunosc absolut nimic în schimbul a ceva incert, între care: mirajul abundenței materiale, faima, glorie, popularitate, confort, bunuri diverse, bani, privilegii, siguranţă materială şi, cel mai important, imunitate juridică pentru a putea comite infracțiuni fără limită! Aceste avantaje sunt promise nelimitat de respectivii străini. Pe scurt, sunt români cu caracter genetic de prădător, care cunosc doar luatul nu şi datul, nicidecum schimbul echitabil, infractori disperaţi care sunt perfect conştienţi că dacă nu se înrolează sub protecţia unor străini ce li se par experţi în realizarea imunităţii juridice, ar sfârşi în puşcarii sau la periferia societăţii.

În orice etnie se nasc oameni cu vocaţie infracţională care sunt în număr foarte mic faţa de restul populaţiei care nicidecum nu caracterizează etnia respectivă. Aceşti infractori, promovaţi de mass-media drept conducători, NU sunt un eşantion caracteristic al Etniei Române, ci dimpotrivă. Probabil nu depăşesc 50.000 din care 25.000 în puşcarii, 10.000 în diverse etape de cercetare şi 15.000, din cei mai vicleni şi talentaţi, sunt adunaţi în masonerie şi folosiţi să ocupe funcţii în stat.

Sunt însă foarte vizibili şi foarte stridenţi deoarece mass-media îi promovează doar pe aceştia şi pe evreii, sub falsă identitate de români, care comit fapte reprobabile sub respectiva falsă identitate românească, pe care ulterior le atribuie românilor pentru compromitere. Asta este ceea ce vede Poporul şi nici o altă informaţie nu poate ajunge la el.

Masoneria nu este nimic altceva decât un mare grup de crimă foarte bine organizată compusă din infractori băştinaşi cu scop de a prăda pe termen lung patrimoniul Poporului Român în favoarea Etniei Evreieşti.

Crima dezorganizata este la puşcărie, crima organizată de „Elita” Etniei Evreieşti ocupă funcţiile de conducere în Statul Român, numiţi în funcţii de cei care deja au ajuns în funcţii şi aleşi pe listele de vot. Listele de vot sunt populate exclusiv cu masoni sau evrei cu falsa identitate de români, unguri, germani etc.. Plasaţi în funcţii în Stat, ei nu conduc nimic, nici nu ar putea, doar executa ordinele date în lojă de stăpânii lor. La fel găsim situaţia şi în firme mai ales cele private, unde au funcţii importante de acţionari sau administratori şi execută ordinele date în lojă de stăpânii lor.

Nici o singură persoană ce a ocupat vreo funcţie în stat în ultimii 25 ani nu a emis vreun enunţ inteligent şi original în același timp. Ca să fi conducător politic sau economic, trebuie să poţi produce idei şi gânduri noi, adaptate la realitatea dinamică şi competențe.

soros marionete

Mass-media, fiind aproape în întregime deţinută de „Elita” Etniei Evreieşti, induce şi menţine Poporului Român în eroarea de percepţie ca Statul Roman este condus de o Elită provenită din rândurile Poporului Român, în interesul Poporului Român şi distruge adevărul ca Statul Roman este condus de „Elita” Etniei Evreieşti, în interesul Etniei Evreieşti. Aceasta se  folosește de masoni, care sunt  –  de fapt  – „elita” infracţională a Poporului Român! Legătura dintre Pârghiile Statului Român şi „Elita” Etniei Evreieşti se face prin jurământul masonic.

Citate. Scriitorul Eduard Drumont despre francmasonerie: „Pentru cel care nu se pătrunde de ideea că francmasoneria nu este decât o luptă inventată de evrei pentru a cuceri lumea şi a-şi realiza vechiul lor vis de dominaţie universală, francmasoneria rămâne o enigmă de neînţeles”. Rabinul Dr. Isaac M. Wise, un conducător de vază al evreilor, declară: „Francmasoneria este o organizaţie iudaică, a cărei istorie, misiune, semne şi interpretări sunt de la un capăt la altul iudaice, cu excepţia numelui unui singur grad şi a unor cuvinte din formula jurământului.” Evreul Dr. G. Karpeles spune: „Ideea Francmasoneriei a izvorât ca necesitate internă din iudaism. Ca întemeietor al ei e considerat Solomon, care a văzut cea mai înaltă înflorire a lui Israil. Cuvinte şi semne sunt în cea mai mare parte luate din limba ebraică.” În revista Francmasonică „Symbolisme”, din iulie 1928 se spune: „Misiunea cea mai importantă a Francmasoneriei este să glorifice rasa iudaică care a păstrat nealterat conţinutul dumnezeiesc al cunoaşterii. Apoi ea trebuie să sprijine rasa iudaică, pentru a şterge graniţele naţionale.”

În masonerie se găsesc următoarele categorii:

1) În orice lojă se găsesc unul sau mai mulţi evrei conspiraţi sub falsă identitate de români, desemnaţi de B’nai B’rith  –  Frăţia Legământului, o organizaţie exclusiv evreiască cu rol de curea de transmisie şi raportare între „Elita” Etniei Evreieşti, condusă de Kahal, cu misiunea de a controla şi dirija misiunile masonilor şi a aplică sancţiunile definitive asupra celor indisciplinaţi;

2) Români de vocaţie infracţională care cunosc scopul masoneriei şi se lasă folosiţi pentru beneficii personale;

3) Naivi care din orice motive nu pot percepe scopurile masoneriei şi care promovează legendele false promovate de mass-media. Pentru a indica această categorie s-a inventat termenul peiorativ „Idioţi Utili”.

4) Patrioţi Români cu adevărat rătăciţi care au căzut pradă proverbului otrăvit „Te faci frate cu Dracul până treci puntea!” cu ignorarea faptului că Dracul NU ARE FRAŢI ci doar sclavi. Se trezesc acolo „legaţi de mâini şi de picioare” întrucât sunt anihilaţi dacă sunt observaţi că fac orice din proprie iniţiativă pentru Neamul Românesc.

„Elita” Etniei Evreieşti a devenit expertă în diversiuni şi pentru a amplifica confuzia popoarelor atacate au conceput diverse alte forme de organizaţii masonice, care  –  în fapt  –  funcţionează în acelaşi regim dar sunt numite diferit şi înșelător, precum Lions’ Club, Rotary etc..

În cazul unui război declarat, în conformitate cu regulile stabilite prin Convenţiile de la Geneva, constituie crimă de război atacarea unui popor cu forţe care îşi iau identitate forţelor de apărare ale poporului atacat şi făptuitorii sunt executaţi sumar. De asemenea, localnicii care colaborează cu agresorul comit trădare în timp de conflict declarat, faptă pentru care, la fel, sunt executaţi sumar.

„Elita” Etniei Evreieşti a adus în viaţa Umanităţii o inovaţie, cu adevărat genială, în ceea ce privește actul de agresiune, preluare şi exploatare a popoarelor, poate cea mai importantă contribuţie a lor la viaţa Umanităţii, ce constă în comiterea de crime de război, fără a declara un război.

Pentru a nu declara război este de esenţă ca forţa agresoare să nu existe oficial, ceea ce a necesitat şi continuă să necesite conspirarea acesteia. De acest aspect se ocupă multe milioane de oameni de sute de ani, cu precădere în prezent, când în integralitate sursele şi căile de distribuţie a informaţiilor, care public sunt deţinute prin straturi de interpuşi de „Elita” Etniei Evreieşti, au ca unic scop distrugerea adevărului, mult mai mult decât încercarea de a-l ascunde. Este vorba despre adevărul existenţei forţei agresoare, a agresiunii şi a mijloacelor de agresiune.

Pe scurt, în situaţia unei agresiuni nedeclarate, perfecţionata pe lungime de secole, de către o forţă despre a cărei existenţă publicul nu poate afla, compusă din străini cu falsa identitate de localnici şi de localnici înrolaţi în trupele de agresiune, se pot comite orice crime şi abuzuri fără ca poporul să ştie cine este agresorul, fără să înţeleagă cine este beneficiarul final, iar când i se aduce informaţia nu o va primi întrucât o astfel de operaţiune criminală depăşeşte puterea de cuprindere a unei minţi normale.

În cazul apariţiei unor lideri care să organizeze vreo opoziţie la agresiune, aceştia sunt asasinaţi pentru a lăsa apărarea fără conducere, așa cum s-a întâmplat cu toţi patrioţii din ultimii 300 de ani.

După ce poporului îi este indusă percepţia că ceea ce, în realitate, sunt acte de agresiune, ar fi acte favorabile lor, românii cu vocaţie infracţională, înrolaţi clandestin în trupele de agresiune conspirate în calitate de masoni, vor confuza şi dirija poporul cu scopul de a susţine agresiunea, fără ca poporul să poată pricepe rolul real al acestor români. Astfel, agresorul şi-a creat şi continuă să îşi creeze condiţiile de a nu avea nici o opoziţie din partea poporului agresat.

Conducerea forţelor de apărare este preluată de evrei cu falsa identitate de români sau de români înrolaţi în masonerie, sclavi de casă la evrei. De fiecare dată când un patriot a preluat conducerea apărării, a fost asasinat, chiar dacă le-a luat „Elitei” evreieşti şi zeci de ani precum a fost în cazul lui Ceauşescu, la îndepărtarea căruia au lucrat 25 de ani.

JURĂMÂNTUL MASONIC

Jurământul masonic obligă masonul să se dedice pe lungimea întregii vieţi şi să pună chezăşie chiar viaţa sa însăşi pentru a contribui la realizarea supremaţiei Neamului Evreiesc asupra propriului Neam Românesc, în timp ce jurământul militar sau oricare alt jurământ făcut faţă de Statul Român şi sau faţă de Poporul Român, obliga apărarea propriului neam faţă de atacul unor străini.

Mai jos vedeţi o versiune sumară a jurământului:

„Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor, să nu descopăr niciodată secretele, semnele, cuvintele, învăţăturile sau practicile francmasoneriei şi să păstrez tăcere veşnică asupra lor. Făgăduiesc şi jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici să pun pe altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în viitor. Dacă nu mă voi ţine de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă: să mi se ardă buzele cu fier înroşit, să mi se taie o mână, să mi se smulgă limba din gură, să mi se reteze gâtul, cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars şi cenuşa aruncată în vânt.”

Jurământul masonic asigură şi secretizarea calităţii reale a persoanei şi a tuturor acestor conflicte între obligaţiile pe care masonul jura că şi le ia.

Gigantica viclenie a „Elitei” Etniei Evreieşti şi-a „băgat degetuţele” cam peste tot prin Constituţia României, iar în ce priveşte subiectul nostru aici, a introdus art. 40, Dreptul de Asociere alin (4): „Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise”, dar nicăieri în Constituţie sau Codul Penal nu au lăsat vreo prevedere care să interzică depunerea unui jurământ faţă de masonerie şi stăpânii săi sau față de orice alta entitate, juramânt cu clauze aflate în contradicţie cu jurământul făcut faţă de Stat sau Popor şi, cu atât mai mult, să îl ascunzi.

Mai „simpatic”, nu de mult, la presiunea Uniunii Europene, s-a instituit definitiv imunitate juridică pentru infractorul mason astfel: Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat, o hotărâre care presupune că magistraţii care fac parte din organizaţiile masonice trebuie să îşi declare apartenenţa. Sigur, toţi se vor înghesui să se declare dar …. Nasol, e interzis de jurământul masonic să divulgi apartenenţa la masonerie. Mai mult, CSM a hotărât, conform directivei UE, că judecătorii masoni pot judeca alţi masoni.

Întrebam şi noi aici: O să condamne un mason pe alt mason dacă primeşte ordin să îl favorizeze, ştiind că dacă nu o face, va fi mutilat şi omorât? Întrebarea are doar un răspuns. http://gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/magistratii-pot-fi-masoni-dar-sa-stim-si-noi/

MIJLOCUL PRACTIC PRIN CARE SE REALIZEAZĂ DISCIPLINA MASONICĂ

Posibilitatea de succes, în a controla sistemul de exploatare a Poporului Român, este a acţiona fără a fi observat. Acţiunea şi secretul, ambele trebuiesc realizate cu exactitate şi promptitudine.

Secretizarea si actiunea promptă la ordinul superiorului ierarhic sunt obtinute prin instrumentul ameninţarii şi certitudinii aplicării pedepsei cu moartea.

Poate aşa devine evident motivul pentru care prima modificare a Codului Penal, după Revoluţie, a conţinut eliminarea pedepsei cu moartea, pentru ca „Elita” Etniei Evreieşti să aibă o putere de coerciţie asupra masonului, superioară celei care ar putea fi exercitată de Stat Român. Astfel, „Elita” Etniei Evreieşti s-a plasat deasupra Statului Român, ca nivel de autoritate, în faţa celor care preţuiesc doar viaţa lor.

Poate aşa se înţelege şi faptul că „Elita” Etniei Evreieşti s-a găsit dezarmată în fața patrioţilor care au pus şi pun interesele Etniei Româneşti mai presus de viaţă proprie, întrucât aceştia sunt incoruptibili cu bani, confort sau ameninţarea cu moartea.

Cum altfel se poate păstra disciplina strictă într-un grup de infractori decât prin pedepse extreme? În majoritatea statelor a fost eliminată pedeapsa cu moartea doar cu scopul ca masoneria să aibă o forţă coercitiva mai mare ca statul. A fost păstrată numai acolo unde „Elita” Etniei Evreieşti are control cvasi total asupra sistemului juridic şi îl poate manipula şi poate opri o procedură judiciară după planurile lor.

Un sistem de a lua viaţa unor oameni, fără a fi vizibil pentru publicul larg, trebuie să aibă aparența ca fiind opusul acestui scop. Se găsesc două sisteme în cadrul cărora se poate camufla un sistem de asasinare a indisciplinaţilor: sistemul alimentar şi sistemul medical. Ambele se ocupa cu protejarea vieții… chipurile.

Vom găsi cu prioritate masoni în sistemul medical, foarte bine poziţionaţi în acele servicii în ale căror activităţi includ, ca rutină, faze terminale ale trupului: ambulanţe, terapie intensivă, secţii pentru boli terminale, cum e cancerul, dar cu prioritate absolută la morgă. De asemenea, ei domină domeniul bolilor psihice, având control total asupra clinicilor psihiatrice.

Masonii aflaţi în aceste funcţii pot lua viaţa unui om, fără să se observe, oferind şi o documentație completă şi impecabila de legală. Medicii masoni sunt promovaţi din greu mediatic, sunt „construiţi” drept mici celebrităţi locale şi, ca rezultat al aurei de somitate, sunt în afara oricărei bănuieli. Ei chiar execută 99,9 % din ce au de făcut în sensul cel mai bun şi deşi nu întotdeauna este meritul lor, le este atribuit pentru a construi şi întreţine mirajul, numai pentru a putea fi folosiţi pentru acel 0,1% util menţinerii disciplinei în masonerie. Şi, de regulă, nu sunt puşi să facă rău, ci doar să nu împiedice răul când este făcut de un „frate”.

Jurământul masonic învinge şi jurământul lui Hipocrate

În clinicile psihiatrice se omoară mintea la fel de eficace, a se vedea cazul lui Eminescu, otrăvit în clinica psihiatrică a familiei de evrei Donmeh, sub falsă identitate de greci fanarioţi, numiţi Şuțu. Şi dacă nu a murit de la otrava administrată în clinica psihiatrică, s-a aranjat ca un pretins nebun să îl lovească mortal în cap.

Aflăm că unii oameni cunoscuţi, aflati în funcţii de stat sau importanţi în firme cunoscute, au fost plecaţi în străinătate pentru a avea un tratament medical sau operaţie care s-ar fi putut efectua şi în ţară, fără nici o problemă. Este oare pentru că ar fi fost informaţi asupra pericolului mortal care îi pândeşte în cazul în care se expun sistemului medical din ţară? Rar auzi membrii organizaţiilor masonice să menţioneze orice despre situaţia lor medicală. O fi o măsura de prevedere?

Se poate constata că atunci când o persoană devine ţintă pentru grupul de crimă organizată internaţională, primul aspect care este cercetat de aceştia este situaţia sa medicală, întrucât dacă are vreo vulnerabilitate medicală vor putea elimina persoana pe calea pe care o au cel mai bine organizată. Şi dacă nu are nici o problemă medicala, atunci o vor cauza dacă este posibil.

În sistemul medical privat totul este cu mult mai ușor și mai discret. Pentru acest scop este suținută componenta privată, iar ce aparține statului este subminat și distrus.

CONSECINŢELE DEPUNERII A DOUĂ JURĂMINTE CE CONȚIN OBLIGAȚII CONTRADICTORII

A depune jurământul masonic, după depunerea unui jurământ faţă de Stat, este un act de trădare. A depune un jurământ faţă de Stat, de către un mason, este un act de sperjur, jurământ fals, jurământ pe care masonul a jurat anterior că nu îl va respecta!

Ambele situaţii sunt înşelăciune de cea mai înalt nivel, o escrocherie căreia îi cad victime popoare întregi de secole. Când sclavul de casă al „Elitei” Etniei Evreieşti (masonul) depune un jurământ în faţa Poporului Român, în condiţiile în care a depus un jurământ anterior faţă de nişte străini şi se află în contradicţie cu jurământul faţă de Statul Român, el nu comite trădare, ci comite înşelăciune la scară incomensurabilă faţă de Poporul Român.

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI MASONIC ANULEAZĂ ÎN FAPT ORICE JURĂMÂNT FAŢĂ DE STATUL ŞI POPORUL ROMÂN, CEL MAI GRAV FIIND ÎNCĂLCAREA JURĂMÂNTULUI MILITAR. Astfel, masonul afişează calitatea de funcţionar sau militar român, în condiţiile în care el este de fapt un mercenar străin care acţionează împotriva propriului neam. Această situaţie este prezentă azi, în anul 2015, la toate funcţiile de vârf din Statul Român, dar şi în toate celelalte state.

Cheia funcţionării sistemului de conducere a Statului Român prin „telecomandă” de către „Elita” Etniei Evreieşti este secretizarea relaţie de sclavie ce se găseşte întotdeauna în contradicţie cu jurământul depus de sclavul de casă faţă de Statul Român şi Poporul Român, atunci când acceptă să preia mandate în calitate de înalt de funcţionar al Statului Român.

CALITATEA DE FUNCŢIONAR AL STATULUI ROMÂN ŞI CALITATEA DE MASON SUNT ABSOLUT INCOMPATIBILE, LEGAL ŞI MORAL. CU ATÂT MAI GRAV CA MILITAR.

Calitatea de funcţionar al Statului Român, în mod special de militar, si calitatea de mason sunt absolut incompatibile întrucât jurământul masonic este în absolut conflict cu jurământul făcut faţă de Statul Român, în mod special privind jurământul militar. Românul care depune jurământul masonic şi este primit în masonerie a trecut, pe viaţă şi irevocabil, în tabăra inamicilor de moarte ai Neamului Românesc.

sri sigla sinagoga

CE A PĂŢIT ROMÂNIA RECENT…

Noi trăim în STATUL EVREIESC ROMÂN, în mod înşelător numit STATUL ROMAN. El este rezultatul evoluţiei de la statul fanariot, organizat de „Elita” Etniei Evreieşti începând cu anul 1711, la statul pretins a fi NAŢIONAL , începând cu anul 1859.

Primii noştri patrioţi eliminaţi în epoca modernă au fost Constantin Brâncoveanu şi fiii săi. Au existat 4 încercări serioase de românizare a Statului Român „Modern”, toate eşuate din acelaşi motiv. Găsiţi aici o descriere extinsă a acestor încercări: http://ioncoja.ro/textele-altora/varianta-grigoriu/.

Inamicul secular ne omoară fără ezitare tot ce se naşte mai bun între noi, cu scopul subversiv ca poporul să rămână fără apărători.

„Elita” Etniei Evreieşti a determinat cu peste 160 de ani în urmă că Etnia Românescă este obstacolul cel mai mare în calea înfăptuirii revoluţiei universale, în prezent numită Noua Ordine Mondială. În consecinţă, „Elita” Etniei Evreieşti a condamnat la moarte întreagă Etnie Românescă, nu numai conducătorii sau Elita Romanească. De peste 160 de ani Neamul Românesc este executat de călăi externi şi interni, începând cu cei mai buni români.
Ideologii desemnaţi de inamic să transmită mesaje în public au motivat şi comunicat decizia „Elitei” lor astfel: „Românii sunt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa pământului va fi un pas înainte.” Karl Marx și Friedrich Engels, OPERE COMPLETE, vol. 8, pag. 229.

Românizarea Statului Român este, în esenţă sa, procesul de oprire a punerii în aplicare a condamnării la moarte a Etniei Româneşti, în fapt salvarea Neamului Roman de la moartea decisă de „Elita” Etniei Evreieşti.

Execuţia Etniei Romaneşti este înfăptuita sub acoperire şi cu mâna membrilor masoneriei cu o lentoare necesară pentru a nu fi percepută de Români și pentru ca etapele de execuţie să intre în rutină, să pară a fi fireşti. Aceasta este singura raţiune pentru existenţa Masoneriei în România.

Masonul afişează identitate de Român – şi nu de puţin ori ca patriot extrem – dar, în ascuns, loialitatea sa este supremă faţă de inamicul de moarte al Etniei Romaneşti. Masonul ascunde caracterul său infracţional şi scopurile personale, afişând cu emfază activităţi şi comportamente de mare generozitate şi filantropie, dar totul fiind doar aparent, în scopul iluzionării plebei că „elitele” sunt solidare cu ea. Sume mari, colectate în scopuri nobile tot de la populația miloasă, rămân în buzunarele lor, ale inițiatorilor și nu ajung decât părți infime la cauzele extreme (persoane bolnave grav, victime ale calamităților naturale, orfani, bătrâni, etc.) invocate inițial.

Poporul Român este indus grav în eroare, văzând că Români ai săi mint şi comit infracţiuni mari, împotriva intereselor Etniei Romaneşti. Astfel, poporul este condus, de toate forţele conspirate și mass-media coruptă, să adopte concluzia eronată că Românii sunt de vină pentru suferinţa pe care o îndură şi nu sunt capabili să se conducă singuri şi deci trebuie să apeleze la străini. Observaţi, vă rog, cât de bine a funcţionat mecanismul acesta psihologic în mentalul colectiv de la alegerile prezidenţiale din 2014: un candidat (pretins comunist naţionalist) este depăşit de un candidat pretins german internaţionalist. În fapt ambii sunt evrei, sayanimi, adânc conspiraţi cu false identităţi stabilite în urmă de cateva generaţii.

electori

„Elita” Etniei Evreieşti a recapturat conducerea integrală a Statului Român, în decembrie 1989, pe care îl folosesc de atunci în multiple scopuri, între care, au reînceput trecerea patrimoniului Neamului Românesc în proprietatea Neamului Evreiesc cu scopul ca Neamul Românesc să îşi piardă mijloacele de subzistenţă fiind silit, pentru a supravieţui, să se înroleze în robie în slujba Neamului Evreiesc. După 25 de ani de preluare atât a funcţiilor în Stat cât şi a operaţiunilor economice, Neamul Evreiesc deţine în total control sistemul politic şi economic prin interpuşii săi masoni.

Masonii lucrează asiduu în secret atent supravegheaţi de membri Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti de câteva generaţii, unii cu nume romaneşti de peste 100 de ani, ca să se ajungă la condiţiile în care nu nu mai rămâne nici o opţiune membrilor Neamului Românesc, decât să se înroleze în muncile ce servesc exclusiv interesele Neamului Evreiesc sau să piară.

Cei ce încearcă să se sustragă acestei tiranii, bazată pe sărăcire organizată, se refugiază economic în alte state unde cad în acelaşi capcane, unele mai constrângătoare fiind mai îndelung perfecţionate sau se refugiază în interiorul ţării în agricultură sau firme mici. Acestea sunt exterminate cu mâna puzderiei de instrumente create pentru autorizare şi control si extorcate de bani prin multiplele  impozite administrate de ANAF, procedurile de falimentare frauduloasa etc. . Acest plan este în desfăşurare. Că va reuşi sau nu până la capăt, se va vedea în timp.

După 1989, în întregime pârghiile statului au ajuns în mâna „Elitei” Etniei Evreieşti prin intermediul masonilor băştinaşi şi de atunci s-a interzis complet accesul Neamului Românesc la resursele ţării.

Înainte de 1989, „Elita” Etniei Evreieşti controla prin membri Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti de câteva generaţii, unii cu nume romaneşti de peste 100 de ani, acele pârghii ale Statului necesare distrugerii legăturilor funcţionale şi emoţionale intre conducerea patriotică a Statului Român după 1965 şi Poporul Român. Astfel erau controlate:

– unele din pârghiile economice, respectiv Comitetul de Stat al Planificării care coordona activitatea economică, integral domniile de comerţ intern şi exporturi.

– pârghiile de circulaţie a informaţiei către populaţie, respectiv televiziunea, editurile.

– pârghiile de circulaţie a informaţiei către şi de la conducerea Statului la organe ale statului, respectiv o mare parte din securitate.

Controlul total asupra acelor pârghii a realizat menţinerea condiţiilor de viaţă ale populaţiei în stare precară şi au creat condiţiile de a se putea justifica preluarea tuturor pârghiilor statului pe faţă şi conspirat de către străini şi de a elimina orice patriot din instituţiile statului.

Faptul că aceasta armata compusă din membri Etniei Evreieşti, adânc conspiraţi, a fost complet invizibilă pentru Poporul Român , alături de propaganda pre şi post 1989, a creat condiţiile ca iniţiativa şi responsabilitatea pentru suferinţele Poporului să fie atribuit patrioţilor din conducerea Statului. În felul acesta ei au rămas fără apărare (susținere populară),  au fost eliminaţi şi nu a mai rămas nimeni care să se opună preluării tuturor pârghiilor Statului Român de către „Elita” Etniei Evreieşti.

Poate aşa unii îşi pot explica discrepanţa cruntă între ce spun şi ce fac persoanele aflate în funcţiile de vârf din Statul Român de 25 de ani. Jură să servească interesele Poporului Român, dar acţionează în contra intereselor Poporului Român, însă constant în favoarea străinilor care conduc masoneria în fapt.

Fără nici un dubiu este faptul că, în cazul in care nimic nu s-ar schimba în viitor, văzând ce s-a făcut împotriva Neamului Românesc în ultimii 25 de ani, tot ce e mai bun în Poporul Român va fi ucis şi vor rămâne doar un număr de redus de români, mult prea oprimaţi pentru a mai avea energia necesară pentru a înţelege ce li s-a întâmplat.

CUM SE FACE CĂ OAMENII NU VĂD CE LI SE ÎNTÂMPLĂ?

Cel mai important aspect urmărit de „Elita” Etniei Evreieşti este ca Popoarele Lumii să nu ştie că există o „Elita” a Etniei Evreieşti, dar să ştie că Etnia Evreiască este doar o victimă! Pentru oamenii de rînd nu există nici un plan de înrobire a Popoarelor Lumii, ei fiind amăgiți că cei care susțin o „aşa-zisă Conspiraţie” sunt niște nebuni care trăiesc într-o lume paralelă, departe de realitate. La discreditarea curajoșilor, care îndrăznesc să ridice capul din țărână și să încerce deșteptarea altora, o contribuție deosebită o are mass-media, aflată aproape în totalitate în mâinile „Elitei” Etniei Evreieşti! Şi, în mod real, nici nu exista o „conspiraţie” în sensul clasic. Adică nu s-au adunat ad-hoc nişte indivizi diverşi şi au încropit o gaşcă în scopuri toxice.

ponta

Dar există un plan de 2.000 de ani care este aplicat cu perseverenţă diabolică şi toate eşecurile şi reuşitele au condus la stabilirea unei tehnologii de „inginerie socială” ţinută cu grijă în secret pentru folosul exclusiv al „Elitei” a Etniei Evreieşti. Este doar o simplă tehnologie care constă într-o suită de proceduri care conduc la un rezultat planificat. În realitate este ceva simplu, rezultat din cunoaşterea bună a fiinţei umane, ştiinţa pe care ei nu o împărtăşesc cu nimeni…  în speranţa că acest monopol va conduce la un control total asupra societăţilor umane!

Până în prezent a condus la dominarea unor domenii, dar e departe de situaţia de a avea un real şi complet control mondial. Şi nici nu e vreo şansă, căci, dacă ar fi fost, în 2.000 de ani ar fi realizat-o. Ideea de a controla Omenirea prin minciună este o idee nefuncţională teoretic, dar care şi în practică s-a dovedit la fel de nefuncţională. Dar „Elita” Etniei Evreieşti s-a angajat irevocabil pe un curs fără altă alternativă pentru ei, fără întoarcere, fără oprire. Dar acesta este un cu totul alt subiect

DECI: E BINE, E RĂU, CINE HOTĂRĂŞTE?

Iată avem o situaţie dezechilibrată, care are potenţialul să explice discrepanțele vizibile între vorbă şi faptă ale funcţionarilor Statului Român, în dauna Poporului Român.

Nu există nici o posibilitate practică pentru o situaţie inversă, în care membri ai Neamului Evreiesc să se înroleze în subordinea intereselor Neamului Românesc ,întrucât conform regulilor interne ale Etniei Evreieşti străvechi, acel evreu ar fi omorât imediat!

Românii au, în masă, un caracter genetic de statornici în parametrii extremi: un caracter paşnic și tolerant, iubitori de oameni, de viaţă, sunt absolut incapabili să ucidă, nu din slăbiciune ci din tărie de caracter, ei fiind răbdători și dârji. Când li se face un rău, preferă să sufere şi să se restrângă, decât să iasă la bătaie şi să-şi ucidă adversarii.

În lupta aceasta pe viaţă şi pe moarte, la propriu, prădătorii absoluţi au găsit soluţia optimă pentru a exploata: asasinarea statornicilor care le stau în cale sau a prădătorilor care nu execută prompt crimele cerute sau divulgă planurile de exploatare. În situaţia în care ei ucid cu voluptate şi noi nu putem ucide, pe termen scurt şi mediu, în acești 300 de ani am fost în dezavantaj și efectul se vede pregnant.

Românii sunt creduli, în extrem. Credulitatea este atributul de caracter al omului pe nivelul cel mai înalt de creştere spirituală şi umană. Credulitatea este rezultata din adâncă înţelepciune care spune ca viaţa umană este cu atât mai frumoasă şi echitabilă cu cât încrederea între oameni este mai mare, întrucât încrederea conduce la consolidarea relaţiilor necondiţionale şi de aici rezultă starea de siguranţă generalizată în societate și o armonie deplină.

Societatea omului superior este aceea în care oamenii au incredere totală în toți ceilalți oameni. Opusul este valabil: societatea omului inferior este aceea în care oamenii sunt suspicioși și nu au încredere în ceilalți, ca animalele în junglă.

Neîncrederea este atributul animalelor, care sunt în continuă frică de a nu fi ţinta unor prădători. În societate, neîncrederea provine şi din starea de profundă nesiguranţă ca efect al competitivității cu concurența şi singurătatea rezultată din conflicte. Prădătorul uman e un om cu abilităţi umane şi scopuri animalice. El este omul cu vocaţie infracţională. Peste un anume nivel de inteligență va căuta să se organizeze pentru a-şi asigura imunitate juridică, pentru a eluda vigilența sistemului juridic. Este cazul evreilor și auneltelor acestora: masonii. Scopul acestora este de a paraliza sistemul juridic prin utilizarea relaţiilor condiţionale între evrei, între evrei și masoni și între masoni şi a secretizării acestor relații.
Prădătorii umani adunaţi în masonerie şi stapânii lor utilizează încrederea ca mijloc de înşelăciune la nivelul întregului Popor Roman. În fapt, atributul suprem de caracter al încrederii este utilizat împotriva noastră pentru a ne distruge şi a ne înrobi.

Un proverb strămoşesc adevărat spune: „Să te fereşti de furia celui răbdător!”. Cu certitudine Neamul Românesc va avea o reacţie, mai zdravăna decât toate celelalte Neamuri, aşa cum a arătat şi în trecut, la acest abuz la scara istorică. Dar când şi cum… rămâne încă o enigmă.

În rest, nu este nici bine nici rău. Depinde pe cine întrebi. Pentru Neamul Românesc e rău. Pentru Neamul Evreiesc este bine.

Nu există nici un judecător care să decidă ce ar trebui să fie şi nu există nici o normă legală faţă de care această situaţie să se poată judeca.

Atât timp cât jurământul masonic se face în secret şi masonii sunt sub jurământ de moarte să nu divulge jurământul făcut, informaţiile primite, precum şi să execute docil şi prompt ordinele care li se dau de către superiori, sistemul nu poate funcţiona decât exclusiv în favoarea intereselor Neamului Evreiesc.

Cine să judece cum trebuie să fie?

Dacă l-am întreba pe Mihai Eminescu, Ştefan Cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Corneliu Zelea Codreanu, Nae Ionescu, Ion Antonescu, Nicolae Ceauşescu etc., am avea un răspuns.

Dacă l-am întreba pe Titu Maiorescu, Nicolae Titulescu, Gogu Rădulescu, Atanase Stanculescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis, Elena Udrea, Emil Boc şi alţi „celebri” contemporani, în ipoteza că ar fi sinceri, am avea un răspuns opus.

În „jocul” acesta, al minciunii şi crimei, făcut cu mână conspirată, nu exista nici judecător, nici judecată, pentru că zeci de mii de masoni şi evrei conspiraţi se ocupă doar cu a acţiona fără a lăsa urme, probe. În cazul în care nu se poate altfel, atunci se trece la distrugerea probelor şi controlul sistemelor de stat care au ca scop să investigheze acţiunile antiromâneşti pentru a bloca și opri cercetările și a distruge probele.

Masonul de succes

Masonul este „sclav de casă” la Neamul Evreiesc, precum în epoca sclavagistă, era astfel denumit băştinaşul ce se aliase cu stăpânii de sclavi.

Diferenţa esenţială între sclavul de casă din trecut şi sclavul de casă din prezent, numit “mason”, este că azi sclavul de casa, care se prezintă în public drept băştinaş, pretinde că el conduce, dar de fapt doar execută ordinele stăpânilor. Conduce, desigur, „în interesul băștinasilor” şi este principalul factor de inducere în eroare al acestora, cot la cot, cu evreii adânc conspiraţi sub false identităţi româneşti, maghiare sau germane.

Sclavii de casă/masonii şi stăpânii lor forţează membrii Neamului Românesc la o poziţie de servitori, dar nu de sclav. Masonii sunt considerați inferiori românului de rând, chiar de către stăpânii lor, în raport cu Etnia Evreiască. Sclavii de casă, începând cu momentul depunerii jurământului faţă de stăpânii străini și până la moarte, sunt proprietatea stăpânilor străini!

base evrei

Viaţa e complicată pentru sclavul de casă. În viaţa socială de zi cu zi, ei se disting prin faptul că au un comportament fals, nefiresc, forţat, nu au reacţii spontane şi sincere. Se comportă aidoma unor roboți sau clone umane. „Limba de lemn” pentru ei s-a inventat. Umplu aerul cu sunete, citesc discursuri sforăitoare scrise de alții, dar nu spun nimic concret. Păi, cum să aibă un comportament firesc, când ei nu mai sunt stăpâni ai propriilor fiinţe? Ei rămân doar simple marionete, fără sentimente și fără personalitate! Şi mai grav, nu au nici un aliat, nici un ajutor, nici în faţa străinului, dar nici în fața Neamului Românesc din care provin și împotriva căruia îşi dedică toate puterile distructive.

Orice text scris de masoni este de neînţeles pentru un necunoscător al fenomenului dintr-un motiv elementar: toate textele trebuie să ocolească conflictul dintre cele două noţiuni de „frăţie” şi„obedienţă” şi să distrugă sau să ascundă adevărul.

În fapt, masoneria este forma cea mai modernă   – şi poate sigura rămasă  –  de sclavie directă, în care sclavii au relaţii de fraternitate (chipurile!) între ei, dar de obediență sau subordonare necondiţionată (certă) faţă de stăpâni.

Dar, când un sclav de casa manifestă nesupunere faţă de stăpânii străini, el abia atunci comite trădarea şi o comite faţă de Neamul Evreiesc. Şi din toate punctele de vedere, chiar moral, „Elita” Etniei Evreieşti poate dispune de el şi de viaţa sa așa cum dorește şi nimeni nu îl va ajuta, nici egalii în sclavie, nici poporul din care a provenit si impotriva căruia a luptat. Sclavul străinilor nu pot să se întoarcă la Poporul Român ca să ceară protecţie fiindcă el se înrolaseanterior, punând viaţa lui chezăşie, în slujba inamicului secular al Neamului Românesc pentru a-l ajuta să îşi asigure supremaţia asupra Neamului Românesc. Este normal să fie respins de Neam şi să fie lăsat pedepsei exemplare, aplicată de străinul pe care l-a trădat, la fel cum și-a trădat anterior și propriul Neam.

Toţi ceilalţi sclavi nu îi vor susţine în fata stăpânilor din motive clare. Ei, nu noi, au inventat proverbul „Frate, frate, da’ brânza-i pe bani!” De la masoni este şi nu are treabă cu relaţia de rudenie, ci cu subordonarea faţă de interesele Etniei Evreieşti şi dacă acestea o cer, masonul va lua gâtul fratelui mason cu conştiinciozitate, pentru un oarecare beneficiu sau gratis dacă se impune, ştiind şi că dacă nu se supune, altul o să-i aplice și lui pedeapsa.

Masonul este foarte singur, doar el/ea cu averea sa şi cu secretele şi faptele sale antiromâneşti pe care numai el le ştie şi nu se poate confesa nimănui, nici măcar familiei. Nici vorbă de Biserică, unde ar trebui să fie sincer la spovedanie. Nici o mirare că se prăbuşeşte în abisul senzorial,  îşi pierde minţile şi în final forţa vitală.

DAR PROBLEMA CEA MAI MARE PENTRU SCLAVUL DE CASĂ, PROBLEMĂ FAŢĂ DE CARE TOŢI PAR A FI OPACI, FIIND ORBIŢI DE MIRAJUL SPERANŢELOR, ESTE CĂ PENTRU „ELITA” ETNIEI EVREIEŞTI, EI TOŢI SUNT TOT GOYIMI, DE LIMITATĂ FOLOSINŢĂ ȘI DE CARE SE DEBARASEAZĂ IMEDIAT CUM ACEŞTIA AFLĂ PREA MULTE. Ca goyimi, masonii sunt complet fără nici o valoare din punctul de vedere al evreilor. Vite de exploatat, precum noi ceilalți. Nu are nici o importanţă la câte sindrofii participă împreună, câte milioane primesc în cont, cât îi laudă propaganda, ei nu au nici o valoare în ochii evreilor, dar pot deveni foarte uşor o valoare negativă, un balast inutil.

În acest tip de război, secretul despre forţele agresoare şi mijloacele acestora de luptă este mult mai important decât reacţia forţelor de apărare ale poporului agresat.

Aşadar, sclavul de casă /masonul, ori stă jos în ierarhie şi nu beneficiază de multe privilegii, fie urcă în ierarhia socială și devine un risc pentru evrei, care vor căuta să scape de el, desigur nu prin pensionare… O întrega epidemie de cancere și alte boli terminale, accidente, etc. se vor năpusti peste masonii care şi-au consumat utilitatea în serviciul Neamului Evreiesc.

Orice purtător de secrete este în pericol de moarte atât timp cât deţine secretele. A face public un secret este, pentru purtătorul secretului, o măsură de protecţie personală, întrucât prin scoaterea la lumină a secretului este eliminată motivarea de a fi anihilat deținătorul secretului. Însă în masonerie nu funcţionează acest mecanism de demotivare deoarece există jurământul, care cere ca masonul să păstreze secretul cu preţul vieţii. Masonul este într-o situaţie imposibilă: dacă deţine secretele, este un pericol pentru stăpânii evrei şi e în situaţia să fie exterminat oricând. Dacă le divulga cuiva sau le face publice, este exterminat conform jurământului făcut. Astfel, pentru ca restul masonilor să rămână executanti docili, masonul ce a divulgat un secret este anihilat cât se poate de exemplar.

Consecinta este ca masonul se poate identifica imediat în orice situaţie: nimic din ce spune nu e clar, este vizibil continuu stresat, nu e sincer şi nu e spontan, îi joacă ochii în cap mai mult decât este justificat de situaţie, când vorbeşte aparent spontan el recita mecanic texte pregătite anterior sau formule standardizate pe subiect. Tot ce îi rămâne este aspectul material care se vede în îmbrăcămintea elegantă sau pompoasă, bijuterii etc.

MASONUL REPREZINTĂ PENTRU EVREI O DUBLĂ NON VALOARE: odată ca goyim şi încă o dată ca sclav de casă care şi-a oferit viaţa evreului.

Masonii află cu nemulțumire asta, din ce din ce mai bine spre sfârşitul vieţii, conştient sau intuitiv, se vede pe faţa lor deznădejdea unei vieţi false din care nu se poate ieşi. Unii au avut remuşcări. Evreii stiu asta din experienţă. Masonii sunt cu prioritate urmăriţi spre bătrâneţe şi monitorizaţi pentru starea mentală. Preventiv, ei se întâlnesc cu moartea prematură ca nu cumva să îi lovească vreo idee să îşi spele păcatele prin destăinuiri de secrete deranjante pentru evrei sau dacă dau semne de pierdere a controlului mental.

ÎN CONCLUZIE…

NEAMUL ROMÂNESC ESTE SUPUS UNEI AGRESIUNI bazate pe minciuna şi crimă de peste 300 de ani, în care factorii activi sunt:

1. Conducerea care aparține „Elitei” Etniei Evreieşti.

2. Membri ai Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti, de câteva generaţii în interiorul ţării, strecuraţi printre români, o armată invizibila de sayanimi (în ebraică: ajutor, asistent), care fac tot felul de porcării în numele românilor şi vin apoi şi arată, pe mass-media care le aparține, ce răi, proști şi imorali sunt românii! Tot ei sunt cei care-i controlează pe masoni ca să fie buni excutanți ai jurământului și al ordinelor.

3. Români de vocaţie infracţională înregimentaţi în masonerie.

4. Membri ai Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi ale altor etnii ce acţionează atât din interior cât şi din exterior;.

5. Masoni de alte etnii.

DISCIPLINA ÎN SISTEM ESTE ASIGURATĂ PRIN CERTITUDINEA OMORÂRII CELUI INDISCIPLINAT.

NEAMUL ROMÂNESC A AVUT UN NUMĂR DE REACŢII SERIOASE la această agresiune, poate cele mai serioase dintre toate neamurile agresate în acelaşi mod, toate fiind oprite prin înşelăciune şi asasinarea conducătorilor, după cum am arătat în articolele din linkul postat aici, ca urmare a aplicării procedurii interne standardizate a Etniei evreieşti „Tob shebe Goyim Harog!” (Omoară-l pe cel mai bun dintre neevrei), ordin impus de regulamentul interior stabilit în Talmud.
http://ioncoja.ro/textele-altora/varianta-grigoriu/

poporul roman

SĂ NE SUPUNEM, NU PUTEM pentru că nu e natura noastră. În actualul sistem de exploatare, nu sunt decât 2 posibilităţi de funcţionare: ca exploatator sau ca exploatat. Românii, în masă, sunt iubitori de oameni, demni şi purtători ai spiritului de echitate şi cooperare, NU SUNT COMPATIBILI CU NICI UNA DINTRE POZIŢIILE DE EXPLOATATORI SAU EXPLOATAŢI cu consecinţa că SUNTEM NEFUNCŢIONALI ÎN SISTEMUL CURENT. Cine acuză Poporul Român de insucces în sistemul de exploatare evreiesc în prezent în funcţionare, ce include sistemul politic şi economic, medical, juridic etc. în Statul Român, este fie grav dezinformat fie agent de diversiune antiromânesc.

SĂ NU MĂ ÎNTREBAŢI „CE E DE FĂCUT?” pentru că încă nimeni nu a aflat. Dacă s-ar fi aflat, s-ar fi vazut nişte rezultate concrete. Se vede că forţe ample patriotice împiedică avansul sistemului de exploatare şi destrămare teritorială, dar nu le poate opri, asta e treaba altor forţe din interiorul Neamului Românesc.

ACEASTA ESTE ÎNCĂ O INVAZIE pe lângă alte zeci pe care le-am suferit de mii de ani. E drept că e mai originală fiindcă:
– nu e pe faţă,
– e perfida,
– e vicleană,
– e criminală,
– e făcută cu armate conspirate sub identitate de români,
– străinii sunt mediatizaţi drept salvatori, dar ei sunt adevăraţi criminali în masă
– infractorii români, sclavi la străini, sunt prezentaţi drept „elită” de mare calitate umană, dar ei sunt complici şi executanţi ai distrugerilor împotriva propriului Neam Românesc
– politicienii sunt prezentaţi drept decidenţi, dar ei sunt doar nişte executanţi docili
– sistemul este prezentat drept democratic (poporul are puterea) dar, în fapt, poporul nu a decis niciodată ceva
– poporul este acuzat că ar fi vinovat pentru suferinţa sa dar, în fapt, străinii şi infractorii locali poarta întreaga vină
– mass-media este prezentată drept sursă de adevăr dar ea este ucigaşa adevărului şi îl substituie cu minciună ţesută cu fire de adevăr şi petice de fals
– inflaţia este impusă de forţe misterioase intern şi externe, însă, de fapt, este decisă şi este dirijată să sărăceasca societatea
– economia este liberă, de fapt, este monopolizata de acelaşi grup de persoane în întreaga Lume
– Românii nu sunt atacaţi, nu există un agresor, conspiraţia este o teorie din filme etc., etc., etc…

„Elita” Etniei Evreieşti a făcut o mare inovaţie în tehnicile de cucerire a altor popoare: nedeclararea războiului, care a făcut toate cele de mai sus să fie posibile de a fi executate fără consecinţe pentru făptuitor, imposibil de pedepsit. Războiul nu e declarat, oficial nu există şi nu are acele aspecte manifeste după pe care Poporul este antrenat de mass-media să identifice un război. Scopul filmelor cu războaie şi lupte armate este să condiţioneze poporul cu ideea ca luptele se dau fizic cu arme, etc. şi să nu aibă noţiunile necesare să poată identifica acest nou tip de război de agresiune.

POPORUL ROMÂN NU ÎNŢELEGE NIMIC DIN CE SE ÎNTÂMPLĂ pentru că singurele sale surse de informaţie au mai rămas numai cele ale inamicului de moarte al Poporului Român, de la care putem aştepta orice, dar nu adevărul.

NEAMUL ROMÂNESC AŞTEAPTĂ să fie condus spre o viaţă bazată pe valorile strămoşeşti, creştine, paşnice, iubitoare de viaţă, cooperare şi relaţii de deplină înţelegere între români.

MĂRIA SĂ NEAMUL ROMÂNESC VA PRIMI CE AŞTEPTA. Când, cum, de la cine… încă nu se ştie, dar şi această invazie va fi răsturnată. În privinţa aceasta nu este nici un dubiu!

În condițiile în care Biserica este singura instituție care servește drept sprijin pentru Neamul Românesc, în lupta împotriva invaziei perverse, ea este penetrată de Conducerea Etniei Evreiești prin Masonerie și alte forme de infractori. Aceștia se infiltrează în sistem pentru a submina și a compromite religia ortodoxă prin fapte reprobabile, care să i se poată reproșa ulterior. Astfel, se urmărește subminarea reputației și autorității Bisericii pentru ca să se distrugă legătura cu Neamul Românesc, să se piardă suportul popular și să dispară coeziunea reciprocă. Acest pericol a fost constatat de mult timp și din acest motiv a fost emisă o Decizie a BOR în 1937: http://activenews.ro/dupa-77-de-ani-bor-reitereaza-masoneria-ramane-osandita-pozitia-sf-sinod-din-1937-ramane-neschimbata_1874269.html

Adrian GRIGORIU – justitiarul.ro

Sa urmarim si ce le spunea Maresalul Ion Antonescu liderilor evrei:

Mareșalul Ion Antonescu către liderul evreilor din România

Interesant de urmarit si:

Publicitate

31 de gânduri despre &8222;Distrugerea Neamului Romanesc de catre MAFIA IUDEO-MASONICA&8221;

  • Itic suntem ANTI-SIONISTI. Cu alte cuvinte adica „adica sa nu se zideasca” acel TEMPLU BLESTEMAT al masonilor in SION.

  • Raspuns la Bmarius:

   Am aratat cu precizie ca responsabili pentru starea prezenta NU sunt intreaga Etnie Evreiasca ci numai Conducerea Etniei Everiesti. Comentariul tau sinistru dovedeste ca nu ai citit articolul.

   Asa cum cei ce ocupa functii in Statul Roman nu sunt nici pe departe reprezentanti ai Etniei Romanesti, tot asa Conducera Etniei Evreiesti nu reprezinta in nici un fel Etnia Evreiasca.

   Conducera Etniei Evreiesti doar foloseste pe Membri Etniei Evreiesti prin procedeele stabilite prin Talmud.

   Orice etnie, fie ea malgasa, mozambicana, peruana, japoneza, tahitiana, oricare din sutele de etnii pe Pamant, daca ar fi supusa acelorlasi procedee, ar avea acelasi comportament si ar conduce la acelasi rezultat.

   Isus nu a gonit din Templu Etnia Evreiasca ci numai pe conducatorii ei financiari de la acel moment.

   Cine nu poate intelege atat de putin lucru nu are ce cauta intr-o discutie pe acest subeict.

   Sa nu uitam ca Neofit Cavsocalvitiu, Nicolae Steinhard au fost evrei de buna credinta care s-au sustras de sub teroarea Conducerii Etniei Evreiesti.

   Termenul de „antisemit” nu are nici o legatura cu subiectul acestui articol intrucat subiectul nu include Etnia Evreiasca din timpurile biblice si nici pe ceilati semiti, Arabii.

   Mai mult, nici o referire etnica nu se poate face raportat la Conducerea Etniei Evreiesti intrucat este atat de bine secretizata incat nu se stie compozitia sa etnica. Poate ca nu e nici un evreu in acel grup de conducere. Cu certitudine nici unul din cei din conducere nu are aparitii publice de nici un fel. Ei in modul cel ai simplu, folosesc Etnia Evreiasca si Masoneria ca armate de atac clandestin.

   Nimic nu este de neinteles, sunt cauze obiective pentru toate, atat pentru cresterea cat si pentru decaderea acestei miscari toxice pentru Omenire.

 1. Aceste „NAPARCI” care au adus COMUNISMUL in lume,deci din cauza lor au murit milioane de oameni,aceste „NAPARCI” care interzic oamenilor sa-si spuna parerea deschis despre ei si „activitatile „lor,spunand ca esti ANTISEMIT,deci nu le place sa auda realitatile lor murdare,le e teama ca va invia HITLER?Pentru ca ei ne-au OMORAT intelectualitatea noastra,noi ce-ar trebui sa facem ,sa stam cu mainile in san sau sa-i aplaudam asa cum fac,macovei,nespalatul ala de remus si toate jegurile care-i canta-n struna evreului de soros pentru o paine alba?,RUSINE SA VA FIE<LICHELE < VANZATORI DE NEAM SI TARA.Deci ei nu vor sa auda de vechimea si sorgintea noastra,nu,pentru ca stiu cat de bogata este aceasta tara si ce gheseft grozav este pentru ei.Si uite asa s-au infiltrat in toate posturile cheie;guvern,presa,posturi de conducere prin ministere,parlament si senat sa nu mai vorbim.Aceste NAPARCI au facut acelasi lucru in SUA si la ora actuala tot ei conduc de peste doua secole.Este strigator la cer de ce este in stare aceasta natie.

 2. Un subiect foarte bun si o analiza ce cuprinde adevarul absolut despre starea in care se afla Romania si Poporul Roman , la ora actuala , autorul , o minte luminata , inteligenta a unui ROMAN !

 3. Romanii sunt un popor tolerant,incapabil sa realizeze ca pentru evrei noi crestinii suntem goymi ,un fel de animale care trebuie supuse si manipulate …
  Romania nu este un GHESEFT! Romania este tara in care acest popor TREBUIE sa se trezeasca si sa constientizeze ce se intampla in real!

 4. excelent articol…inca il citesc, pt ca e dens si bine structurat. Desi eram familiarizat cu continutul , pt.ca ciitisem si ele ale lui radu Theodoru de pe Moartea lumii noastre. Si „Controversa Sionului” de Douglad Reed. Din articol am retinut deja , din partea introductiva;
  „Abia după ce „Elita” Etniei Evreieşti a conceput ideea de a îşi spori numărul armatei clandestine de atac neprovocat cu oameni de VOCATIE INFRACTIONALA (majusculele mele) din rândul popoarelor atacate, au început să realizeze succese notabile in preluarea patrimoniilor popoarelor atacate şi să implementeze sistemele de exploatare prin insclavizare a acestora şi extinderea sistemului la state şi continente întregi.”
  Pana acum aveam senzatia ca masoneria e doar magie de dragul magiei, ocultism de dragul ocultismului, elitism si scretomanie de dragul dominarii materiale (satanism de interes satanic, ati zice voi, crestinii). Ca e.vreii deja conduceau lumea prin sistemul bancar incipient, preluat de la vechii cavaleri ai Sf Ioan, ajunsi pe meleagurile lor natale.Dar realizez ca, istoric vorbind, dominarea financiara reala a in ceput DUPA consolidarea masoneriei

 5. „Sunt supuşi unor proceduri de selecţie care testează în primul rând disponibilitatea candidatului de a permite a fi umilit, lipsa capacităţii de a sesiza ridicolul, opacitate faţă de noţiunile de cert şi incert, să aibă dificultăţi de a face distincţia între fantastic şi realitate. Candidatului îi lipseşte „organul” necesar pentru aprecierea echității şi echilibrului în raporturile dintre persoane, el vede firesc ceea ce, pentru o persoană cu gândire nepoluată, ar fi inimaginabil: să facă o tranzacţie irevocabilă pe seama propriei persoane în a da ceva cert, respectiv viaţa lor, unor străini despre care nu cunosc absolut nimic în schimbul a ceva incert, între care: mirajul abundenței materiale, faima, glorie, popularitate, confort, bunuri diverse, bani, privilegii, siguranţă materială şi, cel mai important, imunitate juridică pentru a putea comite infracțiuni fără limită! ” Traian Bas. s-o incadra in portret???

 6. „De fiecare dată când un patriot a preluat conducerea apărării, a fost asasinat, chiar dacă le-a luat „Elitei” evreieşti şi zeci de ani precum a fost în cazul lui Ceauşescu, la îndepărtarea căruia au lucrat 25 de ani.” Ceausescu a avut pacate;le lui, dar a fost patriot. M- mirat termenulde 25 ani, credeam ca doar dupa ce a returnat imprumutul. Daaar…imi amintesc ca ascultam critica ceausismului la Europa Libera…pana am inceput sa vad ca acolo redactori erau doar evrei, ca Virgil Ierunca si monica Lovinescu.

 7. „După 25 de ani de preluare atât a funcţiilor în Stat cât şi a operaţiunilor economice, Neamul Evreiesc deţine în total control sistemul politic şi economic prin interpuşii săi masoni.” EXCAT asta a SPUS , in 1989, Brucan _Saul Bruckner- cu subiect si predicat…ca trebuie 25 de ani sa se „democratizeze”…

 8. Eu m-am prins cum sta treaba. Din pacate mai avem si HAIDUCI IN JUSTITIE pe care sar „NATIONALISTI” de la NATIONAL http://www.enational.ro/dezvaluiri/%E2%80%9Enational%E2%80%9D-a-intrat-in-posesia-documentului-oficial-care-cutremura-justitia-romana-%E2%80%9Earestati-masonii%E2%80%9D-468580.html/#ixzz3WZRGCUJQ pentru ca s-a atins o COARDA sensibila http://caplimpede.ro/generalul-masonilor-savoiu-coleg-de-gainarie-cu-judecatorul-grebla/. A avut dreptate parintele IUSTIN PARVU : 12 luni si vine … .

 9. 1)”SĂ NU MĂ ÎNTREBAŢI „CE E DE FĂCUT?” vorba lui Lenin, alt ratacit cu ceva sange iudeu…pai e simplu CE e de facut si aici, DA, crestinii, venti din e.vrei, au dreptate…e de schimbat (nu cu forta, ca nu se poate si nu ne-am deosebi de ei) mentalitatea varfurilor Lumii asteia, neintamplator, majoritar evrei…”elitele” evr.eiesti au pastrat nealterat bagajul cultural venit din niste vremuri razboinice, in care dusmanul trebuia anihilat pt. a trai tu, cand tara lui trebuia „cucerita”, cu voie de la Dumnezeul propriu, pt a avea tu o tara…

  2)in ac. ordine de idei, citatul din CHAIM MORDECHAi KATZ, zis si KARL MARX (vezi Metapedia) este cred profund grevat de dorinta e.vreilor e atunci de a isi face o patrie prin Galitia , Bucovina, si Basarabia, si Romania le statea impotriva. Probail Mordechai Katz polemiza cu alti e.vrei care sprijineau masoneria pasoptista romana pt a face un „cui” al lui Pepelea intre cele 3 Imperii.

  3) In fine, cum am mai zis, azi „si-au luat tara inapoi”…Vad acum, cu un fior rece pe sira spinarii, cartea cu Dl Presedinte Klaus Johannis pe coperta, intitulata ” Pas cu Pas”.Dl presedinte e imbracat sobru, in negru, dar cartea e in albastru si alb.
  4)u pot sa uit cum la mitingurile „partidelor” de la PSD la PNL (fostul), fruntasii politici purtau un „fular” cu insemnele si culorile partidului. Dar acesta era intins pe umeri si „piepti” exact cum se poarta tilit-ul de catre rabini….nimerni pana acum cativa ani nu purta asa fularul…acelasi stil de purtare l-am vazut la corul de pe stadion la Finala Europa League sau cum ii zice…si acolo erau coristii imbracati in albastru;si mingile si alte simboluri din Cupele Europene si mondiale de fotbal au binomul alb albastru prezent in design…cred ca si culorile steagului european, tot pe albastru sunt; e drept, cu galben, dar acolo apare steluta comunista/capitalista/ pentagrama magica

  • Citatul din Marx si Engels se refera la faptul ca noi stam calea realizarii „revolutiei universale” adica intermenii de azi. NWO

 10. Excelent acest articol , dezvaluie multe adevaruri .In proportie de 90% tot ce scrie este perfect adevarat ,am o mica curiozitate insa :
  Am am observat intr-o poza a acestui articol care promova liderii fideli natiunii romanesti pe Tudor Vladimirescu ,IC Bratianu ,Gheorghiu Dej si Nicolae Ceausescu .
  Aici cred eu ca am indentificat mica ” eroare” .
  Din cata istorie si carti conspirationiste am citit eu stiam ca T.Vladimirescu ,IC Bratianu si cei doi bolsevici atei Gheorghiu Dej si Ceausescu Nicolae au fost masoni cu acte in regula.
  Este adevarat Ceausescu Nicolae a tradat masoneria ,pentru ca a refuzat sa contribuie decisiv la exterminarea Poporului Roman .Masonii pentru asta, l-au executat in urma unui ritual demonic in ziua de Craciun.
  Asa ,si cum ramane cu Alexandru Ioan Cuza ? Domnitorul care a unit tarile Romane . Eu cred ca ar trebuii si Cuza inclus in poza !

  • Balcescu, Cuza si multi altii au fost atarsi inmasonerie in categoriiile 3 sau 4 descrise in artiucol si cand au vrut sa romanizeze statul au fost expulzati si ucisi pe nebagatealea de seama.

   „3) Naivi care din orice motive nu pot percepe scopurile masoneriei şi care promovează legendele false promovate de mass-media. Pentru a indica această categorie s-a inventat termenul peiorativ „Idioţi Utili”.

   4) Patrioţi Români cu adevărat rătăciţi care au căzut pradă proverbului otrăvit „Te faci frate cu Dracul până treci puntea!” cu ignorarea faptului că Dracul NU ARE FRAŢI ci doar sclavi. Se trezesc acolo „legaţi de mâini şi de picioare” întrucât sunt anihilaţi dacă sunt observaţi că fac orice din proprie iniţiativă pentru Neamul Românesc.”

  • NU exista nici macar indicii ca Tudor, Dej, Ceausescu ar fi fost in masonerie. NU va lasati pacaliti de viclenia imensa a propaogandistilor antiromani care stiu ca cel mia eficaced mod de a compromoite un patriot in ochii altor patrioti e sa apara zvonul ca e mason, deci, fals patriot, spion si de la 1989 incoace, la fel cu zvonul de a fi securist, ambele manevre antiromanesti de compromiteer a patriotilor.

 11. IN PRIMAVARA ASTA MARE VREAU SA DEVIN ECOLOGIST
  NU MAI VREAU SA PORT HAINE DIN PIELE DE ANIMALE
  IN SCHIMB VREAU O HAINA DIN PIELE DE EVREU SIONIST

 12. Vă rog citiţi aceste articole şi distribuiţi, trebuie să ne apăram ţara, libertatea şi viitorul copiilor noştri!

  Mulţi oameni sunt hărţuiţi, agresaţi, şantajaţi, ameninţaţi de către SRI şi MAI (la ordinele „stăpânilor” din Israel) pentru că spun un adevăr. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele, în special de mediul online, pentru a combate corupţia şi abuzurile acestor trădători, de aceea am rugămintea să răspândiţi aceste articole sau altele asemănătoare şi să vă alăturaţi luptei împotriva corupţiei, împotriva manipulării şi împotriva mafiei iudeo-masonice – cât încă mai putem schimba ceva.

  Mass-media tace ca de obicei iar cei ce luptă împotriva sistemului corupt sunt concediaţi de la locul de muncă şi distruşi pe toate planurile, supuşi unor abuzuri grave din partea SRI şi MAI. Atunci când legile dintr-un stat protejează mafia iudeo-masonică şi nu sunt în conformitate cu dorinţele cetăţenilor şi atunci când autorităţile unui stat luptă împotriva oamenilor de rând, înseamnă că legile şi autorităţile/clasa politică a acelui stat NU ne reprezintă, din contră.

  SRI-ul, Mossad și MAI: oameni hărțuiți, agresați, monitorizați 24/24 și amenințați – toate pentru „stăpânii din Israel”

  https://www.seruah.com/3nmIN

  SRI-ul, Mossad și MAI: oameni hărțuiți, agresați, monitorizați 24/24 și amenințați – toate pentru „stăpânii din Israel” – partea II

  https://www.seruah.com/6xs1I

  SRI-ul, Mossad și MAI: oameni hărțuiți, agresați, monitorizați 24/24 și amenințați – toate pentru „stăpânii din Israel” – partea III

  https://www.seruah.com/Ngjkn

  Evreii mărturisindu-și planul de islamizare a Europei și de distrugere a ne-evreilor

  https://www.seruah.com/Rnup6

  SRI sub stăpânirea CIA şi Mossad

  https://www.seruah.com/sri-sub-stapanirea-cia-si-mossad.html

  Citate din Talmudul Evreiesc:

  (*Goy înseamnă ”necurat” și este termenul peiorativ pentru ne-evrei)

  „Un băiat goy [ne-evreu] care are peste nouă ani și o zi, și o fată goy care are peste trei ani, sunt considerați spurcați.”

  – Pereferkowicz, Talmud t.v., p. 11

  „Omoară Goyim (ne-evrei) prin toate mijloacele posibile.”

  – Choshen Ha’mishpat 425:50

  „Exterminarea creștinilor [creștin = Goyim/Neamuri/ne-evrei] este un sacrificiu obligatoriu.”

  – Zohar, Shemoth

  „Un evreu are voie să facă tot ceea ce poate cu o ne-evreică. Acesta are voie să o trateze cum ar trata o bucată de carne.”

  – Hadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348

  „Oricine varsă sângele unui nelegiuit [ne-evreu] este la fel de acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și acela care a adus o jertfă Domnului.”

  – Yalkut 245c

  „Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl servească pe evreu zi și noapte.”

  – Midrasch Talpioth, p. 225-L

  „Nu salva Goyim (ne-evrei) aflați în pericol de moarte.

  Să nu arăți milă față de Goyim.”

  – Hilkkoth Akum X1

  „A dezvălui unui Goy [Goy înseamnă ”necurat” și este termenul peiorativ pentru un ne-evreu] ceva despre relațiile noastre religioase ar fi aidoma cu uciderea tuturor evreilor, căci dacă Goyim [pluralul pentru ”goy”] ar cunoaște ceea ce noi propovăduim despre ei, ne-ar ucide în drumul mare.”

  – Libbre David 37

  „Raba a spus. Asta înseamnă: Când un bărbat întreține relații sexuale cu o fetiță, nu are nimic, căci când o fată se află sub această vârstă [trei ani], e ca și cum ai băga degetul în ochi; iar când o femeie întreține relații sexuale cu un băiețel, acesta o face ca pe ‘o fată care s-a accidentat cu un lemn’ …”

  – Kethuboth 11b

  Citeşte mai mult Citate din Talmudul Evreiesc:

  https://www.seruah.com/citate-din-talmudul-evreiesc.html

 13. Rãu am ajuns! Bestiile comuniste-internationaliste ca Dej si Ceausescu care au omorit sute de mii de nationalisti romãni cu comunismul judaic, sunt aprezentati aici ca „nationalisti”!! Comunist „nationalist” e ca si cum ar exista Curve ne Dezvirginate!!! Mare rusine ati pus acesti doi criminali comunisti assassini alaturi de Goga, Codreanu, Antonescu ect!

 14. Un mesaj de o importanță extremă, în aceste zile războiul nu se va mai purta cu pietre și pistoale ci este vorba de un război psihic, conștientizarea este primul pas extrem de important iar următoarele vin de la sine și din natura umană. Educați-i pe toți și răspândiți aceste lucruri, pentru a sfărma definitiv Noua Ordine Mondială și Templul lui Solomon.

  Vă împotriviți 100% implantării microcipurilor și ne împotrivim. Un microcip are mai multe funcții, asemenea unui telefon mobil. Cei ce credeau că singurul scop este de a identifica, scrie date, localiza GPS sau deschide o ușă folosind microcipul în locul unei cartele magnetice se înșeală.

  100% împotriva implantării microcipurilor în secret sau legal.

  Oamenii nu sunt câinii unei mâini de bogătași, caini pe care îi dresează, electrocutează, localizează sau spală pe creier oricând doresc. Ce se poate face unui câine microcipat cu ajutorul unui software și hardware de câteva sute de euro (experimente, dresaj, tortură, comunicare directă cu cortexul auditiv sau vizual) se poate face și pe oameni oricând dorește o mână de bogătași.

  Vă invit să citiți o serie de articole ce expun aceste lucruri și vă invit să le răspândiți:

  MKUltra – odioasele experimente de control mental realizate de CIA (actual preluate de Servicii Secrete și organizații din mai toată lumea), tortură psihică, fizică și crearea de spioni invizibili

  Implantarea cipurilor și human-enhancement, ofensiva tehnologiei puse în slujba controlului populațional absolut

  Evreii și >elita mondială< forțează marșul spre microcipuri:

  Cum se creează terorismul și asasinatele moderne: echipele de monitorizare formate din psihologi și para-psihologi și cum sunt transformați oamenii in teroriști de către cei ce trebuiau să lupte împotriva terorismului

  Templul lui Solomon si Noua Ordine Mondiala

 15. Ce este de făcut ?Aici este o capcană logică. La baza masoneriei stă ceva demonic din domeniul duhurilor răutății și al minciunii.Lupta se dă, așadar, în domeniul spiritual.Aici avem un aluat imbatabil adică pe Domnul nostru Iisus Hristos.Însă condiția de bază este să fim prietenii Lui.Cine sunt prietenii Lui ? pentru că ,,tot omul e păcătos „.Prietenii Lui sunt cei ce au Duhul Adevărului. Cu ajutorul acestui duh ,omul va putea să deosebească capcanele și cursele ce i se întind de cel viclean. Cine nu are acest duh va fii mereu înșelat și va sluji,chiar fără voie,dusma ilir săi. Să ne rugam,așadar,zi și noapte, să ne trimită Domnul acest duh sau,dacă il avem,să-l păstram cu trezvie duho micească.Doamne ajută tuturor ce-L caută pe Domnul cu sinceritate !

 16. …ai uitat să introduci și Psalmul 2
  1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?
  2. S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând:
  3. « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ».
  4. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei!

Lasă un răspuns la anca Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s