Mudana Religio Adunata = Noua Religie Planetara – Daca acest document este real, antihristul este la usi

Daca acest document este real, avem de-a face cu cel mai mare complot vazut vreodata impotriva Bisericii lui Hristos, iar acest lucru ar face sa intram oficial in era lui antihrist.

Între 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la “Istanbul”(Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, „biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte.

1-d90322005bTranscriere pag 1

Între 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, Biserica Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte. SUPER-MEMORANDUMUL în discuţie urmează să intre în vigoare pe data de 1 mai 2016 şi să fie aplicat până la data de 16 august 2020.
Documentul a fost publict de site-ul ’’APOCALIPSIS’’, la data de 14 august 2014, în limba engleză, fiind ulterior tradus în limba greacă de administratorii site-ului respectiv. Deosebit de relevant, înscrisul a rămas postat pe site doar pentru câteva zile pentru ca, cu puţin înainte de 5 sept. 2014, data la care a fost …otat(poate *adoptat – lipsesc primele litere, poate fi doar una) de către Parlamentu Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 sept 2014) să fie retras şi, bineînţeles, nu a mai fost postat din nou nici în ziua de azi… După cum vor constata toţi cei care vor studioa acest SUPER-MEMORANDUM, cele prevăzute în acesta urmează să intre în vigoare în perioada 2016-2020, depăşind orice fantezie. Mai mult chiar, pe perioada cât SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist, spre onoarea sa, mai precis Isaias Konstantinidis, într-un articol al său publicat în gazeta elenă ’’TIMPUL LIBER’’, a amintit în fugă despre ‘semnarea unui supermemorandum zielele acestea de către Uniunea Europeană’’, dar nimic mai mult.


Noi, însă, am apucat şi am ‘coborât’ de pe site-ul amintit (‘APOKALIPSIS’) memorandumul în cauză. Astfel, avem azi posibilitatea de a-l da publicităţii, spre informarea dvs. şi de a vă aduce la cunoştinţă care este adevărata faţă a Guvernului Mondial, care este Noua Stare de Fapte şi ce ni se pregăteşte referitor la noua BISERICA ŞI RELIGIE MONDIALĂ, aşa cm ne este făcută cunoscută în ultima perioadă sub denumirea prescurtată de M.R.A., adică MUDANA RELIGIO ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARĂ.
Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am fost avertizaţi, în nenumărate rânduri, de neobositul arhimandrit Charalambos Vasilopoulos care, în volumele publicate, scrie despre panerezia ecumenismului. Cum era de aşteptat, un alt ‘colaborator’ al său renumitul luptător pentru apărarea Ortodoxiei, dr. Nikolaos Seikin-Giermak a publicat, de asemenea, foarte multe informaţii legate de MUDANA RELIGIO ADUNATA. Mai mult chiar, acesta din urmă, în afara faptului că a fost unul dintre întâi stătătorii luptei împotriva dictaturii militare impuse Greciei, la vremea potrivită, de americani, a fost şi un luptător şi oponent înverşunat al cunoscutului şi în activ astăzi AX AL MORŢII, mai precis al MASONERIEI, al SIONISMULUI şi al VATICANULUI. În ceea ce-l priveşte pe dr. Nik. Seikin-Giermak care, în cei peste 50 de ani de activitate în rezistenţă, antifascistă, antimasonă, antisionistă, antipapală şi antiecumenică a sa atât în Grecia, cât şi în străinătate, au vorbit şi continuă să facă referire mulţi oameni de presă mai mult sau mai puţin cunoscuţi, privitor la faptul că acest ‘colaborator’ al părintelui Charalambos Vasilopoulos a demascat, pe durata activităţii sale diversificate, majoritatea dintre aceste PROIECTE – PROGRAME implementate atât în Grecia, cât şi în întreaga Comunitate Europeană, dar şi în fost Iugoslavie (referitor la dezmembrarea acesteia), în Libia, în Turcia şi mai ales în S.U.A. Dintre cele mai important contribuţii ale acestuia amintim articolele scrise împotriva religiei SAMBALA şi a legăturii existente între aceasta şi viitoarea

2-6d2dbb078f

Pagina 2 – cred că pe această pagină 2 e punctul cheie al planului masonic , adică momentul când vor dezminţi toţi că ar fi semnat şi vor linişti clericii de rang inferior şi mirenii – exact ca sărutul lui Iuda, vor fi trădători

(…continuare de la pag.1, fraza fiind începută deja)
MUDANA RELIGIO ADUNATA, precum şi referitor la ‘AXUL MORŢII’ şi bineînţeles la activitatea subversivă şi la TRĂDARE din partea multora dintre clericii de rang înalt al Bisericii Ortodoxe Elene şi nu numai (în special al ortodocşilor din S.U.A.). Atât neobositul luptător arhim. Charalambos Vasilopoulos, cât şi ‘colaboratorii’ săi de la acea vreme, dintre aceştia cel mai de seamă fiind dr. Nik. Seiki-Giermak, au atras atenţia asupra faptului că “…peste doar câţiva ani, GRECIA VA DEVENI DOAR O AMINTIRE PLĂCUTĂ, având în vedere că, pur şi simplu, nu va mai exista …’’. Într-adevăr, dacă e să luăm în considerare toate memorandumurile impuse până astăzi Greciei de băncile sioniste din întreaga lume şi mai ales de Loja Masonică Internaţională, cu binecuvântarea VATICANULUI, vom observa că punctul culminant este atins în documentul semnat la Strasbourg, între 25-29 iunie 2014, şi intitulat SUPER-MEMORANDUM. Documentul în discuţie urmează a fi pus în aplicare în perioada 2016-2020 şi puţini îşi închipuie, probabil, că acesta a fost semnat şi de „greci”, mai precis de aşa-zişi „greci-ortodocşi“, ce ocupă ranguri înalte în societatea elenă. Astfel, visele de secole ale tuturor forţelor anticriste, care de ani buni luptă, cu turbare, împotriva Greciei şi a Bisericii Ortodoxe, par a deveni, curând, realitate, mai precis odată cu implementarea acestui SUPER-MEMORANDUM. Din păcate, însă, după cum vom constata în continuare, majoritatea dintre cei mai de seamă colaboratori ai tuturor acestor forţe întunecate, respectiv susţinători ai masoneriei, ai sionismului, ai Vaticanului, ai Uniunii Europene, ai organismelor internaţionale etc., şi repetăm expresia „din păcate“, sunt chiar unii dintre conducătorii noştri politici şi spirituali. Este vorba despre patriarhi, episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi, egumeni, profesori universitari ş.a., care, toţi la un loc, „lucrează”, de ani buni de zile, uzitând de diferite metode, sub oblăduirea unor centre ale globalizării şi ecumenismului, precum Consiliul Mondial al Bisericilor, Bousan, Boze, ESSEX, patriarhii, Sfânta Mânăstire „Kikkou”, Kolympari (Creta) sau chiar pe teritoriul Sfântului Munte Athos.
În linii mari, SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire constituie o dovadă incontestabilă a faptului că, la ora la care scriem aceste rânduri a fost deja convenită, „în secret“, organizarea a diferite forumuri intercreştine, interreligioase, politice, militare şi în special cele asupra cărora s-a căzut de acord cu ocazia celei de-a X-a Conferinţe a Consiliului Mondial al Bisericilor desfăşurate la Bousan, Coreea de Sud, la sfârşitul anului 2012 şi începutul lui 2013. Astfel, printre „acţiunile“ care mai urmează a fi puse în practică, amintim:
a. Intrarea la guvernare, în Grecia, a lui Alexis Tsipras, adică a unsului cluburilor sioniste şi masone mondiale, preferatul organismelor şi al cluburilor economico-militare internaţionale (vezi ABROSSETTI, Bilderberg, O.N.U., N.A.T.O., U.E., S.U.A. etc.) precum, după câte se pare, chiar şi al SFÂNTULUI MUNTE ATHOS! (amintim că există, în acest sens, acorduri încheiate între Alexis Tsipras, Sfântul Munte şi, bineînţeles, arhiepiscopul Ieronim. OBSERVAŢIE: Aceste acorduri urmează a fi date publicităţii, între cei pomeniţi mai sus existând, de asemenea, şi înţelegerea ca, la momentul potrivit, Sfântul Munte Athos şi arhiepiscopul Ieronim să procedeze la o „dezminţire“, totul pentru a linişti … clerul de rang inferior şi poporul).
b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de Cincizecime, la Sfânta Mânăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm în continuare.

3-b6d1921253

Pagina 3

c. Vizita, programată a avea loc la data de 30 noiembrie 2014, a papei Francisc la Patriarhia Ecumenică, ocazie cu care se va săvârşi Sfânta Liturghie comună, la care vor lua parte diferiţi clerici ortododocşi, în frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu etc. Cum este de aşteptat, înainte de aceasta se va proceda la UNIREA ORTODOCŞILOR CU ROMANO-CATOLICII.
Toate acordurile încheiate în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor şi semnate la Bousan, Coreea de Sud, în număr de peste 60, au fost deja incluse în diferite articole ale SUPER-MEMORANDUMULUI la care facem referire. OBSERVAŢIE: După câte se pare, acest lucru se pare că i-ar fi „neliniştit“ pe unii dintre factorii de răspundere însărcinaţi, de către Biserică, cu organizarea Marelui Sinod Panortodox din 2016, aceştia fiind de părere că cele cuprinse în prezentul document ar fi trebuit făcute cunoscute publicului larg (popor şi clerici laolaltă) mai târziu şi nu la momentul respectiv, adică în vara anului 2014, şi că informaţiile scuse în mod cu totul ilegal ar fi provocat deja o aşa-zisă „nelinişte“ în popor, încă din vara anului 2014!!!
Din păcate, atât la Sfântul Munte Athos, cât şi în cadrul Bisericii Ortodoxe, nu sunt deloc puţini la număr ci ce îşi fac griji privitor la cele ce ni se pregătesc, respectiv referitor la faptul că Patriarhia Ecumenică şi Patriarhul Bartolomeu personal, dar şi alţii … au programat deja crearea şi impunerea unei noi Biserici, mondiale, timpul rămas până la implementarea celor hotărâte fiind unul foarte scurt. În SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire, capitolul privitor la BISERICĂ, alcătuit din 15 articole, prevede, la articolul 10, paragraf 10d, următoarele: „Referitor la anularea avatonului la SFÂNTUL MUNTE ATHOS, urmează a fi pusă în practică începând cu data de 1 iunie 2017“.
SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg, la data de 25-29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM:European Union, the Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Instanbul, Christines Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government, adică, în traducere liberă, MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de:
a. Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROBEY(aici … se poate să fie von ROMPUY) , mandatat până la data de 31 octombrie 2014
b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
c. Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică,
e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
f. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
g. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S. Varnava de Trimythoyntos,
h. Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,
i. Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis,
j. Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.

4-d203cc0824

 

Pagina 4

INTRODUCERE
Semnat la Strasbourg, în perioada 20-25 iunie 2015, SUPER-MEMORANDUMUL urmează a fi implementat în perioada 1 mai 2016 – 16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luăm angajamentul ca, în numele celor vizaţi, pe durata aplicării Memorandumului să implementăm toate reformele prevăzute în acesta. Durata de implementare a Memorandumului poate fi prelungită. De asemenea, Memorandumul poate fi pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.

Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurări şi pensii din Grecia, Cipru şi Uniunea Europeană

TOTAL ARTICOLE: 11

Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii din Grecia şi înfiinţarea a două noi Case până la data de 18.09. 2019, după cum urmează:
1. Casa de Ajutor Social, Reciproc şi Sănătate,
2. Casa de Asigurări agricultori şi muncitorime
Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de 30.09.2020.
Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi înnoit doar de Casele de Asigurări pentru încă 365 de zile în mod repetat. Cardul urmează a fi înlocuit în data de 01.12.2017.
Articolul 4: Program al instituţiilor de stat în toate duminicile de peste an, cu program de la orele 12:00 până la orele 20:00, mai puţin în luna august. Reforma urmează a fi implementată începând cu data de 01.01.2017.
Articolul 5: Drept zi liberă pentru toate Casele de Asiguraţi şi Sănătate se stabileşte ziua de sâmbătă, pe tot parcursul anului.
Articolul 6: Pensionarii cu vârsta de 69 de ani vor fi examinaţi de medici specialişti în spaţii special amenajate în cadrul unităţilor medicale.
Articolul 7: Începând cu data de 01.09.2017, vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani
Articolul 8: Începând cu data de 01.09.2020, vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani
Articolul 9: Începând cu data de 01.09.2022, vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani
Articolul 10: Începând cu data de 15.06.2016, se elimină cărţile de muncă şi carnetele de sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.
Articolul 11: Până la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii.

5-16d7d60999

Pagina 5

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMUL referitoare la Învăţământ
TOTAL ARTICOLE: 12

ARTICOLUL 1: ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară, începând cu data de 11.09.2016
ARTICOLUL 2: ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.09.2017 SE ANULEAZĂ TOATE SĂRBĂTORILE RELIGIOASE ŞI NAŢIONALE, la toate instituţiile de învăţământ
ARTICOLUL 3: Începând cu data de 11.11.2016, SE DESFIINŢEAZĂ EDUCAŢIA RELIGIOASĂ A ELEVILOR
ARTICOLUL 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal
ARTICOLUL 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
ARTICOLUL 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
ARTICOLUL 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.
ARTICOLUL 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi paradele.
ARTICOLUL 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica sărbători dedicate mediului înconjurător
ARTICOLUL 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
ARTICOLUL 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
ARTICOLUL 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

6-38a3f9c8c7

Pagina 6:
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biserica
TOTAL ARTICOLE: 15

Articolul 1: Special.
1a. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales in ceea ce priveste orele la care vor fi savarsite. Astfel, in perioada de iarna Sfanta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminca dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reform ava fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
c. Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
1d. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
2b. Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.
Articolul 3: Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.
Articolul 4: Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.
Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.
Articolul 6: Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-Semite din intreaga Biserica crestina.
Articolul 7:
7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.
7b. Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
8a. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica la ce data).
8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
8c. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul.

7-3cb6185838

Pagina 7

8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8.e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8.f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8.g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8.h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în uniril internaţionale.

Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

8-3a8d2be59a

Pagina 8

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.
Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa treu centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.
Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Orthodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016. Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROBEY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.
15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

9-43c693de64

Pagina 9

Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la spitale şi sistemul de sănătate
TOTAL ARTICOLE: 8
Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017. vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
Articolul 3:
3a. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
Articolul 5: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
Articolul 6: Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
Articolul 7: Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
Articolul 8:
8a.Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
8.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie socială.
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativă

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2b. Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.
Articolul 2: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.

10-db2636bef6

Pagina 10

Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
4c. Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.

Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Noua Eră.
7b. Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
7c. Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
7d. Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
7e. Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.
Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8b. Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile în întreaga Uniune Europeană.

8c. Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea morţilor).
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană, înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.

11-c98bf978d2

Pagina 11

8e. Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
8f. Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi etc.
8g. Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament, instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.

Articolul 9:
9a. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea jurământului de către parlamentari.
9b. Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de învăţământ.
9c. Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.

Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.
Articolul 11:
11a. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de 01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană (începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9(nouă). În cazul în care implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
11b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în Grecia, până la finele anului 2016.

 

Pagina 12 – de la Grecia începe propriu-zis pagina 12

11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în special în

Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul stat.
11d. Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.
11f. Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
11g. Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în Dubrovnik, Croaţia.
11h. Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
11i. Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.
Semnatarii acordurilor de mai sus sunt:
-Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROBEY,
-Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, P.S. Varnavam Episcop de Trimythonytos şi Î.P.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou,
– Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron,
– Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Ilie, Arhiepiscop de Tripolis,
– Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave şi al Federaţiei Rusiei, Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
– Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper,
– Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului,
– Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan,
– Reprezentantul Bisericii Albaniei, Î.P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros.
– Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,
Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai 2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016, să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.

 Pagina 13 ~invocarea antihristului ~

Subsemnaţii ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul implementării reformelor stabilite de comun acord.
De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să vină în lume şi să rezolve toate problemele planetei(n.n. nu cumva termenul „om” face referire la diavol).

A. Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPER-MEMORANDUM ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusieişi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea Europeană.
B. Declaraţie complementară: Bisericile Creştin-Ortodoxe obligă şi statele aparţinătoare să implementeze reformele convenite.
C. Declaraţie complementară: Se anexează un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericească şi Statală cu Uniunea Europeană. Noi, semnatarii MEMORANDUMURILOR de mai sus ne angajăm, în cel mai scurt timp posibil, să implementăm reformele stabilite începând cu data de 1 mai 2016.
D. Declaraţie complementară: Procedăm la metamorfozarea statelor şi a entităţilor bisericeşti autocefale, drept pentru care ne bucurăm, având în vedere că urmează să schimbăm întreaga structură bisericească şi statală. Inaugurăm de acum Noua Eră şi, începând cu data de 01.05.2016, vom inaugura şi Noua Stare de Fapte.
E. Declaraţie complementară: Ne asumăm răspunderea referitor la reforma administrativă şi bisericească şi referitor la reînfiinţarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Forţelor Armate şi Miliţieneşti Multinaţionale, în vederea menţinerii ordinii şi a siguranţei pe drumurile, în pieţele publice şi în toate oraşele din ţările membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda şi referitor la apărarea tuturor Bisericilor, de către forţele amintite mai sus.
F. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mânăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.
Implementarea reformelor de mai sus va începe la data de 02.05.2016.
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
Urmează semnăturile (în anexă, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULUI încheiat între 25 şi 29 iunie 2014).
Responsabil privitor la publicarea şi expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI, Kereth Tanais.

P.S.

COMENTARIU: Înscrisul tradus mai are ataşate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votată şi de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se astfel în cel mai periculos înscris emis vreodată de aceste centre internaţionale. Ne rezervăm dreptul de a o publica…

Osteneala transcrierii apartine lui: valentindortodox

Citind documentul,pare ceva incredibil,senzational..dupa  prima lectura.La a doua lectura, vazand atatea termene si atatea obiective de atins,iti dai seama ca citesti un document programatic ( nici in Programul PCR  de faurire a ssmd nu erau atat de detaliate toate) pentru un obiectiv bine definit si de adus la indeplinire. Multe din cele scrise in acest „memorandum” deja se aplica sau sunt in curs. In metode si tehnici de manipulare se numeste”tehnica piciorului in usa”sau ce-a „a broastei pusa la fiert”.Adica iti pun problema invers si ajung la scopul propus sau incalizirea graduala a apei pana  cand nu mai poti face nimic.Insa,toate converg spre acelasi tel comun,instaurarea Noii Ordini Mondiale (NWO -cum o tot proclama masonii)in care sa avem:Guvern unic Mondial,Religie unica Planetara,despot unic illuminat -Lucifer.Instaurarea lui antihrist in cel de’al lll-lea  Templu reconstruit la Ierusalim par mai aproape ca niciodata. Miza,creatia lui Dumnezeu, INSASI OMUL!  Diavolul prin slugile lui incearca diverse tertipuri pentu a ne insela si pierde. Totul depinde de noi,de credinta si rugaciunile noastre. Pana la urma mai este si cum vrea Dumnezeu,nimic nu se’ntampla fara voia Lui! 

5.Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”.
6. Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: „Domnul este într-ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?”. Epistola către Evrei cap 13

Doamne ajuta-ne si, strica-le, toate planurile,acestor bolnavi dementi. Amin!!! – templierblog.wordpress.com

Urmariti va rog si:

Publicitate

30 de gânduri despre &8222;Mudana Religio Adunata = Noua Religie Planetara – Daca acest document este real, antihristul este la usi&8221;

 1. si parca desprins din acest memorandum, la cluj napoca in catedrala mitropolitana va avea loc un concert simfonic, se zvoneste ca organizatori ce ameenajeaza au zgariat si deterioorat icoane , oare andreicut asta e zdravan la cap ?!, cum sa permiti aceasta blasfemie in casa domnului ?!

 2. mai bine mort marturisind Sfanta Credinta Ortodoxa decat viu traind aceste vremuri care ne sunt expuse in aceste documente satanice

 3. Daca SATANISTI au clocit o noua religie,biserica de ce obliga copii sa viziteze SINAGOGI &MOSCHEI?BLESTEMATI SA FITI VOI TOTI CARE ATI SEMNAT ACEST DOCUMENT DIABOLIC!

  • Mama ce rai sunteti..:) Numai caractere de piatra. Si ce de credinciosi… din aia ultra. Viteji pana in maduva oaselor. Mai vedem noi! Dar repede mai pune-ti botul la orice stire servita gata calda:D V-ati pus intrebarea ca si aceste stiri va manipuleaza? Adevarul e minciuna si minciuna adevar. Simplu. Toate au un scop. Nimic nu e la voia intamplarii. Nu-i asa VT? Poate ma bann-ezi ca sa-mi dovedesti ca am dreptate:) Accept o replica dura din partea ta…sa ma lovesti din flanc cu o contra, de sa va tin minte, un an intreg:D

 4. Unele lucruri sunt adevarate, s-au intamplat deja, dar micile detalii par trase de par – gen 20.000€ penalitati, care-i frectie; celelalte biserici ortodoxe nu au semnat; din multe formulari, zici ca vizezaza numai Grecia; etc

  Oricum, daca e adevarat si a fost semnat in perioada iunie 2014, inseamna ca la asta s-a referit pr. Iustin cand a zis ca mai e un an si vine urgie.

  PS: de asta vrea Johanis moschee in Bucuresti, sa aiba elevi ce vizita, ca asa impune programa 🙂 – oricum trebuie sa fii retard tare ca in prisma atentatelor de ieri, sa anunti azi proiect de moschee in autorizare; ok, executi ordinele din afara dar macar le mai filtrezi si te orientezi asupra timmingului – demonstratie excelenta nu de sluga, ci de sluga proasta..

  • Mergem pe calea ORODOXIEI cea care a fost lasata de Mintuitorul nostru IISUS HRISTOS. Pina la moarte…Asta trebuie sa facem Gabri.

   • Avem nevoie de povatuitori….preotul de aici ,dintr-o localitate de langa Milano ,sigur nu va spune ceva…a facut déjà o slujba cu catolicii ,IAR dupa ne spune sa nu mergem la ei sa ne “impartasim”… Odata cineva a luat vorba despre CIP IAR el a incheiat imediat subiectul….sigur nu va indruma turma spre calea cea buna….IAR de cateva luni a inceput sa inverseze slujba si nu am inteles prea bine de ce,poate ma lamureste cineva,predica care o spunea la sfarsitul slujbei acum o spune cumva PE la mijloc….stiti cumva o explicatie pt mine ,pacatoasa

 5. Dictatura Satanei !!!! Noua Ordine Mondiala !!! New-Age , secta a Satanei cuprinde toate aceste articole din legea lui Antihrist impusa omenirii prin forta , batjocorirea Bisericii Crestin-Ortodoxe , fiind obiectivul principal al lui Antihrist . Apoi ,” identificarea electronica a populatiei” , ” desfiintarea statelor nationale „(care a si inceput cu UE si NATO ), „infiintarea armatei multinationale” , care va actiona la comanda impotrivirilor dictaturii , „infiintarea de centre experimentale in spitale” (ca pe timpul Nazismului )unde oamenii vor fi supusi experimentelor , batranii vor fi eliminati in spitale dupa cum spune acest memorandum , ca vor fi separati cand ii vor „consulta” , probabil si „medicii” vor fi selectionati si vor avea un rol precis in „munca” lor de „medici”.
  Ce poate fi mai infricosator decat atat ?
  Dar , sa nu uitam ca exista Dumnezeu care ingaduie toate astea si stie El pana cand , problema noastra este cat de pregatiti suntem sufleteste si spiritual ca sa intampinam noi acele vremuri ale Antihristului si daca chiar il vom vedea in carne si oase . Cum vom suporta , ce vom face , ce vor face bietii nostri copii , cei micuti si neajutorati , pentru ca situatia este clara !!! In Apocalipsa se spune ca pentru cei slabi , Dumnezeu va ingadui ca acestia sa fie luati la El inainte de aparitia Antihristului si sa nu prinda prigoana , probabil va fi un razboi , unde va muri multi dintre cei slabi , cine stie . . . . .!
  Cred ca este inutil a mai comenta actiunile care se desfasoara la nivel atat national cat si international , impotriva OMULUI , (islamizare , desfrau , legi imorale , saracirea populatiilor , otravirea prin aer , alimente si medicamente , controlul climei pe Glob , calamitati si cutremure declansate artificial , ATENTATE ,etc , etc . . .!)

 6. Cele impuse in Biserica Ortodoxa nu se vor face se intelege ca sunt lucrare a diavolului , urmand ca bisericile ortodoxe sa nu mai savarseasca Sfanta Liturghie , urmand a se inchide . De aici abia acum inteleg de ce se spune ca , atunci va veni necuratul cand in biserici nu se va mai savarsi Jertfa de Sange , adica Sfanta Liturghie !!! Cand va incepe sa se intample asta , vom fi abia atunci constienti de instalarea lui Antihrist in Templul din Ierusalim , care Memorandumul deja il are planificat a fi centrul tuturor religiilor sataniste .

  • Maria,
   Cine te crezi tu de vorbesti in numele Bisericii Ortodoxe Romane? Si tu si ceilalti. Numai aberatii?Voi stiti mai bine ce trebuie sa faca si cum o sa ajunga ea? Unde s-a ajuns cu internetul asta? Ce sunteti voi aici?

   • VT chiar daca este un fals sau nu noi trebuie sa anuntam si sa aratam ce se intimpla. Nu trebuie sa tacem sau sa nu aratam ce se intimpla in spatele scenei mondiale…

 7. Pentru papagalii soroșisti/progresiști/marxiști/atei/pro-homosexuali/pro-immigrație care intră ocazional pe acest site: sunteți trădatori ai românilor. Trădători din prostie sau din interes. O specie rară care nu trebuie protejată. Vă sfătuiesc să nu mai intrați pe acest site, pentru ca nu e locul care vi se potrivește. Eu și alți oameni care vizităm aceste pagini, simțim că avem multe în comun, chiar dacă nu o spunem răspicat. Așa că marș pe forumurile soroșisto-sioniste de la gândul, adevărul, etc. Scuză-mă, VT.

  • Nu ai de ce sa te scuzi, din pacate asa este, plin de papagali. Nici nu-i de mirare pana la urma, ca a ajuns Romania in situatia asta desastroasa. La bascalie suntem cei mai tari.

 8. M-am tot gandit la acest „document”,poate au vrut sa vada reactia noastra,sau poate chiar nu este adevarat ,dar si- ntr-un caz si in altul noi ar trebui sa le aratam ca nu suntem de accord cu idea lor.Facand comentarii care mai de care mai naprasnice-in speta al meu-,nu rezolvam nimic.

  • Nu anca, este ft adevarat, trebuie sa fim prea orbi ca sa nu observam si amintim doar cateva care deja se desfasoara sub privirile noastre si care coincid ce scrie in acel memorandum si anume: iata un bun exemplu ce sa intampla la cluj cum andreicut sia dat acceptul pt un concert simfonic, rugaciunile la comun cu eretici (exemple in acest sens teodosie si teofan), dragnea a fost decorat recent cu ordinul martirilor brancoveni de patriarh si i sa cantat vrednic este, mergeti pe la facultatile de teoligie sa vedeti ce fel de oameni vin sa se faca preoti, recent in grecia in prag de marea sarbatoare al Nasterii Domnului sa legiferat pacatul sodomiei, si asta in ciuda opozitiei biserici, si un lucru ciudat la tipras, oare cu ce scopuri pe la muntele athos daca tu iesti ateu convins si nu ai pus piciorul in viata intro biserica decat la botez si cununie caci asi anuntase vizita pe acolo, decanul facultati de teologie din thesaloniki ce sia permis sa dea jos icoana Mantuitorului depe fatada cladiri si multe altele care daca am sta sa le amintim near lua ft mult timp. In ceea ce ai priveste pe cei 2 comentaci/raspindaci de mai sus ionut si razvan le zic in felul urmator: ducetiva fratilor si uitativa pe minimax, antenele lui felix , la neagu giuvara la profeti de baba vanga si silviu brucan, alexandru mironov pt ca acolo este de voi, in ceea ce priveste acel memorandum acesta va fi aplicat incetul cu incetul si cu pasi marunti incat sa treaca neobservat intrun mod cat mai viclean cu putinta ca doar viclenia este specifica diavolului si invataceilor acestuia care zburda nestingherit

 9. Nimic nu este intaplator,viata de „aici”isi cere dreptul! Nu uitati un lucru,nici noi nu suntem a’i nostrii! Viata este un dat,pentru ea sunt necesare si sacrificii . Sunt enorme cele de spus!Parsdoxa,l zilnic ,ne confruntam cu varii situatii ,oarecum asemanatoareTreziti’va! Aceste momente au fost amintite de oameni sfinti de o verticalitate de netagaduit B.Pascal, sf Macarie,sf Ieronim, sf Serafim Sarov, dragul sfArsenie Boca, sf Nil Doronantu,marele pusnic Zosima,pr Iustin Pavu, ierom Ilie Cleopa si multi multi , altii.Fiind si numai partial adevarat,trebuie actionat in consecinta.Nihil sine Deo!

 10. Mai fratilor !!! Cum sa nu fie adevarat ? Doar asta-i Apocalipsa ! Asa scrie ca se va intampla , asta-i prigoana de care vorbesc toti sfintii , Antihrist nu poate veni daca nu-si „netezeste ” calea , nu poate fi instalat ca unicul conducator al lumii , daca nu distruge credinta in Dumnezeu . Ce e asa de greu de inteles , cand se vorbeste despre asta in toate proorociile ??? A , daca nu ati citit si nu stiti , cei care sunt sceptici pe aici , este alta problema , cred ca ar fi bine sa nu va mai dati cu parerea daca nu cunoasteti continutul acestor proorocii sau cele scrise in Apocalipsa , sau daca nu vedeti clar ce se intampla acum in lume .
  Cum sa vina el , antihrist daca in mii de biserici ortodoxe se savarseste Sfanta Liturghie , nu poate ca il ard rugaciunile , atunci lucratorii antihristi , s-au gandit sa distruga prin ce au hotarat in articolele Memorandumului , in biserici sa se slujeasca cu orchestra , preotii sa-si taie barba si parul , sa nu mai poarte vesminte , sa nu se mai slujeasca Utrenia , sa se desfiinteze patriarhiile , etc etc , cititi cu atentie , apoi , in scoli educatia sexuala obligatorie la copiii din gradinite si scoli , etc etc . cate un pic din toate deja a inceput , nu e clar ? Spitalele vor fi centre de detentie si experimente , nu e clar ?
  Papusarii stapanesc Lumea si il vor instala pe antihrist . Cand Templul din Ierusalim va fi gata , cand in biserici nu se va mai savarsi Sf Liturghie , il vom vedea pe Antihrist la tv . Un preot de la o manastire din Rusia , parintele Hristofor , inainte de a muri in anul 1996 , a proorocit fiind intrebat de maicile manastirii , printre multe altele care coincid cu cele scrise in Memorandum , ca vor mai trece doar 27 de ani , pana la Antihrist , asta ar insemna ca prin 2023 , sa se implineasca cele spuse .
  Anca
  Tu crezi ca o sa ne intrebe pe noi , sau pe tine , daca esti de acord ???
  N-ai vazut ca se va infiinta armata multinationala ???
  Nu va mai exista Romania , Franta , America , Rusia , Anglia etc , ci tara lui Antihrist cu Guvernul Mondial .

  • Maria sora draga degeaba incerci sa le explici pt ca cei mai multi sunt mai orbi decat orbi, ei sunt mai mult preocupati de horoscoape, se uita la fel de fel chestii din acestea fantasmagorice, ce le spun lor pe la diverse tembeliziuni este sf. pt ei si ca atare nu ai poti scoate din ce este a lor, ma refer la cei 3 comentaci de mai sus, iarasi observam cum aceste zile biserica este facuta in fel si chip, mai nou acum in grecia un ,,refugiat” a incendiat o biserica, iar la pireu Mitropolitul Serafim a fost jignit de un nimeni de parvenit sa-si deie crucea jos http://www.lonews.ro, iarasi in scoli a aparut manuale pt educatia sexuala pt copii ca le postase cjneva pe blogul saccsiv, insa nu poti descrie in cuvinte, iata ca la cluj respectiv oradea in ciuda impotrivirilor enoriasilor si al parohiilor respective sau ridicat crematorii (daca este comentatori pe blog din zonele respective rog sa confirme), mai poate fi observat un fenomen ingrijorator recent a aparut o stire in care MApN-ul vrea sa recruteze pt trupe speciale recrutarile sau anuntat de catre ministrul aparari si interviurile se vor tine in bacau, tg. mures si buzau ce so urmari prin asta nu stim, prin presa si in media se face propaganda pt legi similare ca in tarile nordice precum barnevernet, mai este reclama vaticanului pro guvern mondial de catre fostul papa si mai nou dupa papa francisc oricine si oricum se poate mintui si ca iad nu exista si cand ai auzi pa cate uni cum asi dau ei cu parerea parca nustiu cum ati vine dar ei sunt total paraleli. Ami fine fiecare crede ce vrea cum vrea, vrea sa creada bine, nu vrea sa creada iarasi. Sf. Parintii siau facut datoria de a ne avertiza vizavi de ceea ce ne asteapta si de vremurile care vor veni. Noua nu ne ramine decat sa procedam precum noe si lot care si in vremea respectiva lumea proceda ca in ziua de azi in special sodoma si gomora care va fi la nivel planetar

 11. Asa cum nici acest document nu a fost dat publicitatii ci a fost piratat , tot asa si semnaturile au fost protejate deocamdata , sa nu se sminteasca lumea , probabil , iar daca ne gandim ca Antihrist va veni odata si odata , nu stim cand dar va veni asa cum spune Sfanta Scriptura , nimic nu-i va sta impotriva si va obtine cate semnaturi va voi , ca asa ii este ingaduit .

 12. După cum scrie Apocalipsa totul e în pregătire acum. Trebuie să înceapă cu Grecia că acolo este un obstacol împotriva Noi Ordini Mondiale, prin biserica ortodoxă. Biserica trebuie să fie măturată, distrusă, că împiedică instaurarea lui Anticrist.
  Noi trebuie doar să veghem și să nu ne lăsăm duși de valul ecumenic, și cu ce putem să protestăm. Trebuie să rămânem fermi în credința apostolilor, nu în cea a omului, indiferent cine e el.

 13. parca trebuia ca Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
  ahahahaah

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s