Sfântul Paisie Aghioritul: Lumea arde. Pricepeți asta? – Profeție despre cel de al Treilea Război Mondial

Lumea arde. Pricepeți asta?

Cei mai mari mucenici au fost proorocii. Mucenici mai mari decât toți mucenicii, cu toate că n-au murit toți cu moarte mucenicească. Pentru ca mucenicii sufereau pentru puțin, în timp ce proorocii vedeau o situație şi sufereau mereu.

Au strigat, au strigat, şi ceilalţi erau indiferenți. Iar când a venit vremea şi i-a ajuns mânia lui Dumnezeu din pricina nepăsării lor, erau chinuiți şi aceia (proorocii) împreună cu ei. …N-am conștientizat ca diavolul a hotărât să distrugă făpturile lui Dumnezeu. Este hotărât sa lucreze astfel ca să distrugă lumea. A turbat, pentru că a început să intre în lume neliniştea cea bună. Este foarte sălbăticit, pentru că ştie că timpul lui e scurt (Apoc. 12,12). Acum face ca un criminal, care atunci când îl înconjoară, spune: „Nu mai am izbăvire ! Mă vor prinde!” – şi sparge tot. …Lumea arde. Pricepeți asta? Au cuprins-o multe ispite. O astfel de văpaie a aprins diavolul încât de s-ar aduna toți pompierii, n-o pot stinge. Văpaie duhovnicească. N-a rămas nimic. Numai de rugăciune e nevoie, ca să se milostivească Dumnezeu spre noi. Vezi, atunci când se aprinde un foc mare nici pompierii nu mai pot face nimic, ci oamenii sunt nevoiți să se întoarcă la Dumnezeu şi să-L roage să trimită o ploaie puternică, ca să se stingă.

Despre începutul celui de al treilea Război Mondial, la vremea spanacului

Când veţi auzi că apele Eufratului sunt îngrădite de turci în susul lor cu un baraj şi sunt folosite pentru irigare, să ştiţi atunci că deja suntem în proces de pregătire a acelui mare război şi astfel se deschide drumul pentru armata de două sute milioane de oameni a răsăritului, precum spune Apocalipsa. Printre pregătiri va şi aceasta: va trebui să sece râul Eufrat ca să poată trece o armată numeroasă. La o adică, zâmbi Stareţul, dacă două sute de milioane de chinezi, ajungând aici, vor bea câte o cană de apă, îl vor usca pe loc! Mi s-a spus că armata Chinei numără acum două sute de milioane de ostaşi, adică acel număr concret despre care scrie Sfântul Ioan în Apocalipsă. Chinezii pregătesc chiar şi un drum pe care îl numesc miracolul epocii, cu lăţimea unui rând de o mie de ostaşi aliniaţi. Acest drum deja e construit până la hotarele Indiei.

E nevoie, de fapt, de multă atenţie şi luciditate ca să deosebim semnele vremurilor, căci într-un fel sau altul, se întâmplă că cei care nu se îngrijesc de curăţenia inimilor lor să nu le deosebească şi să greşească. Să presupunem că cineva ştie că, pentru venirea unei armate multimilionare, trebuie să se usuce râul Eufrat. Dacă însă va aştepta o minune: de exemplu, să apară o crăpătura care să înghită toată apa, va greşi, pentru că nu s-a îngrijit ca, prin curăţenia inimii sale, să „pătrundă în spiritul” Scripturii[3].

„Câțiva militari așteptau la gardul chiliei Părintelui, la Panagouda. Şi-au ridicat ochii şi l-au văzut venind către ei. A deschis poarta de sârma şi le-a urat bun venit. Le-a pregătit să se așeze sub un copac şi a-nceput să discute cu ei. La un moment dat, unul dintre ei i-a spus:

– Nu mai suport, gheronda. M-am săturat de militărie… Părintele s-a întors, l-a privit şi i-a spus: – – Tu n-o să renunți. Tu o să fii Comandantul Apărării atunci când ne vor ataca turcii… Toți l-au privit plini de uimire.

– Şi când va fi, gheronda, treaba asta?, l-au întrebat.

– Când va fi vremea spanacului, le-a zis, şi a schimbat apoi vorba.

Turcii ne vor lovi dar Grecia nu va suferi prea mult. Nu va trece mult timp după atacul turcilor şi rușii îi vor lovi pe turci şi îi vor căsăpi. Așa cum rupi o coală de hârtie tot așa va fi sfâșiată Turcia. O treime din turci vor fi uciși, o treime se vor încreştina, şi o treime va merge în adâncurile Asiei. Folosirea apelor Eufratului de către turci pentru irigații va fi o preînştiinţare că a început pregătirea marelui război care va urma.” Cum vor fi înfrânţi turcii

Mulţi greci se tem de turci, deoarece populaţia lor e mai numeroasă cu multe milioane. De fapt, aceasta nu are nicio importanţă. Important e că ajutorul lui Dumnezeu vine la cel drept.
Duşmanii noştri o păţesc precum lupii. Lupul, apropiindu-se de o turmă de oi, se apropie încetişor, ca să nu fie simţit. Şi, cu toate că este sălbatic şi puternic, dar, fiindcă îşi simte vina, se teme chiar şi de lătratul unui căţeluş şi o ia la sănătoasa. Simţul vinei îl face să se teamă chiar şi de lătratul unui câine mic şi neputincios. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu turcii. Şi aceştia îşi simt vina. Se tem, deoarece nu au dreptate, iar în război morala decăzută şi vina sunt cei mai mari duşmani. El chiar a spus că turcii, cu toate acestea, au puţine unităţi militare.

Şi, în final a adăugat:

-Turcii poartă coliva (pentru pomenire) în glugi. Ostaşul grec, dacă se va feri puţin de hulire şi amoralitate, nu se va teme de nimic. Îmi amintesc cum în anul 1940 gloanţele goneau după hulitori şi amorali ca după şerpi: când vânătorul observă un şarpe, neavând o ţintă mai bună, îl ocheşte fără de greş, pentru că acesta atrage glontele. Astfel Turcia va fi divizată într-un mod „nobil”.

Fratele l-a întrebat pe Stareţ despre evenimentele din Serbia şi, printre altele, acela a spus:
Europenii acum, de dragul turcilor, fac independente regiunile populate de musulmani (Bosnia şi Herţegovina). Dar văd că Turcia va fi divizată într-un mod nobil: se vor răscula kurzii şi armenii şi europenii vor cere independenţa acestor popoare. Îi vor zice atunci Turciei: v-am făcut un serviciu acolo, acum în acelaşi mod trebuie să obţină independenţa kurzii şi armenii. Astfel Turcia va fi împărţită într-un mod „nobil”.

Dumnezeu va pedepsi pe duşmanii Ortodoxiei

Întâi de toate, Dumnezeu va pedepsi pe marii vrăjmaşi ai Ortodoxiei: Islamul şi Catolicismul. Aceştia care lovesc nemilos Ortodoxia vor fi nimiciţi. Chiar şi cei care au distrus civilizaţia bizantină nu sunt turcii care au cucerit cetatea, ci cruciaţii europenii, catolicii, care i-au încurajat pe turci să distrugă Bizanţul. Aşadar, pe urmaşii lor, Dumnezeu îi va aduna acolo înlăuntru şi vor fi ucişi. Voi sunteţi mai tineri şi veţi vedea, de vreme ce veţi fi în viaţă.

Ceea ce s-a pornit acum în Balcani nu se va opri. Ceea ce-l împiedică să se răspândească este stăpânirea rusească împărţită, care stă în coasta americanilor. Însă poporul rus îi va arunca şi popoarele creştineşti ale Balcanilor vor reveni. Ruşii vor acum să iasă la Marea Mediterană, acesta va fi imboldul. Însă nu va fi acesta adevărul, ci faptul că Dumnezeu îi provoacă precum instrumentele Lui. Aceştia coborând vor stinge şi vor pierde într-o săptămână vijelia turcească. Şi, când vor ajunge prietenii Turciei (adică urmaşii cruciaţilor), adică popoarele din NATO, ca s-o salveze, atunci acolo va fi marea conflagraţie şi vor fi nimiciţi.

Despre refacerea Constantinopolului

Un medic la întrebat pe Stareţ:

– Părinte, vor mai fi războaie mari?

– Ce întrebi fiule? Nici nu-ţi închipui ce va fi! Turcia se va ruina „va veni timpul când o vor păţi. Kurzii şi armenii vor crea state proprii şi vor primi independenţa. Alte popoare mici, deoarece nu respectă normele internaţionale, vor fi asimilate de cele mari într-un mod civilizat. Iar nouă, elenilor, ni se va da Oraşul (Constantinopol) nu pentru că cineva ne va îndrăgi, ci pentru că vom da dovadă de reţinere. Da, vom primi oraşul înapoi.

În timpul procesiunii Drumului Crucii, Mijlocitoarea noastră, în 1992, sublocotenentul V.T. din Ioanina ţinea umbrela deasupra icoanei Panaghiei. Când mergeam, eu eram în dreapta lui, iar în stânga era Stareţul, care într-un moment dat i-a spus ofiţerului:

– Hai, roagă-te binişor şi vei fi stegar când vom intra în Oraş (Constantinopol). Şi adresându-mi-se mie, a zis:

– Ai auzit ce am spus?

– Da, Părinte, am auzit. Amin, i-am răspuns. Atunci el a zâmbit şi a rostit obişnuitul său:

– A! (Bine, anume aşa!)

Peste o zi am coborât în chilia lui şi l-am întrebat referitor la Oraş. Şi el mi-a spus:
Vom lua Constantinopolul, însă nu noi. Noi, din cauza degradării tineretului, nu suntem în stare să facem aceasta. Însă Dumnezeu va face astfel încât alţii vor cucerii Oraşul şi ni-l vor da nouă, ca o soluţie e propriei lor probleme.

Astăzi a citi proorociile e ca şi cum ai citi un ziar – într-atât de limpede e scris totul. …La Constantinopol va fi un mare război între ruşi şi europeni şi se va vărsa mult sânge. Grecia, în acest război, nu va fi pe primele roluri, însă ei i se va da Constantinopolul nu pentru că ruşii vor avea un respect adânc faţă de noi, ci pentru că nu se va găsi o soluţie mai bună; totodată, ei nu vor fi forţaţi de circumstanţe grele. Oraşul va fi dat armatei greceşti, înainte ca aceasta să reuşească să ajungă acolo.

Evreii, având puterea şi ajutorul conducerii europene, se vor obrăznici, îşi vor arăta neruşinarea şi mândria şi vor face tot posibilul pentru a conduce Europa. Atunci şi două treimi din evrei se vor creştina.

„Nu te nelinişti, fiul meu, eu voi pleca în curând, căci toţi suntem trecători, dar voi privi de sus Turcia se va împărţi în trei-patru părţi. Deja a început numărătoarea inversă. Noi ne vom lua ţinuturile noastre, armenii pe ale lor, iar kurzii pe cele ale lor. Acestea se vor petrece nu acum, dar în curând, când va trece această generaţie care guvernează acum Turcia şi va veni un nou guvern la conducere. Atunci Turcia se va destrăma. Foarte curând, rugăciunile care se fac in catacombe se vor face deasupra, pe pământ. Toate acestea le vei vedea, fiul meu. Numai să existe credinţa şi nădejde în Dumnezeu. Mulţi se vor bucura. A venit timpul să se petreacă toate acestea”.

Pacea care va veni nu va fi una ecumenistă

Din păcate, astăzi, în teologie îşi croiesc drum oameni care nu au nimic în comun cu Biserica, care filozofează absolut lumeşte, spun diferite lucruri ciudate şi săvârşesc acţiuni nepermise cu scopul de a îndepărta, prin poziţia lor, creştinii de la credinţă. Astfel au procedat şi ruşii când vroiau să introducă comunismul în ţara lor. … Ei vor face multe intrigi, dar, prin prigoana care va urma, creştinismul se va uni cu desăvârşire. Însă nu aşa cum vor cei care prin uneltiri organizează unirea mondială a Bisericilor, vrând să aibă în frunte o singură conducere religioasă. Se va uni, pentru că, în situaţia creată, se va face despărţirea oilor de capre. Fiecare oaie se va strădui să fie alături de o altă oaie şi atunci se va realiza în faptă zicerea „o turmă şi un păstor”. Înţelegi? Vedem că într-o anumită măsură aceasta deja se realizează: creştinii au început să simtă că se află într-o atmosferă nesănătoasă, se străduiesc să evite situaţiile critice şi vin cu miile la mănăstiri şi biserici. În curând veţi vedea că în oraş există două feluri de oameni: cei care vor duce o viaţă desfrânată, departe de Hristos, şi restul, care vor veni la privegheri şi în locurile de închinare. Nu va exista ca acum, o pătură medie.

Din mărturii ale închinătorilor, despre război şi dezmembrarea Uniunii Europene

„În vara anului 1992 l-am întâlnit pe Stareţul Paisie:

Gheronda, ce influenţă va avea Comunitatea Europeană asupra Greciei?

– Asculta! În America au mers oameni din diferite locuri. Fiecare a adus cu el peticul său şi astfel s-a făcut acolo un covor din petice. În Comunitatea Europeană însă, ţările care intră sunt covoare gata ţesute. Iar aceste covoare, oricât ai încerca să le uneşti, niciodată nu se vor putea potrivi. Aşadar, nu te teme de urmările nefaste venite din partea Comunităţii Europene. Ţările Europei nu se vor putea uni deplin încât să ne poată vătăma”.

Gheronda, suntem din Alexandropolis. Oare ne va prinde şi pe noi furtuna?

– Ascultă! Turcii nu vor intra în Alexandropolis. Vor face Greciei numai o provocare, depăşind graniţele maritime. Noi însă vom suferi de foame. Această furtună va dura câteva luni de zile.
Gheronda, cum îmi voi da seama că războiul se apropie?

– Când vei auzi la televizor de mutarea graniţelor maritime, atunci va veni şi războiul.
Şi care state vor participa la acest război?

– Ascultă, după provocarea turcilor, ruşii vor coborî în strâmtori, dar nu ca să ne ajute pe noi. Ei vor avea alte interese. Însă, fără să vrea, ne vor ajuta pe noi. Atunci turcii, că se apere strâmtorile, care au importanţă strategică, vor concentra acolo şi alte forţe. Pentru aceasta vor retrage trupele din teritoriile ocupate. Atunci celelalte ţări ale Europei, Anglia, Franţa, Italia şi încă cinci-şase state ale Uniunii Europene vor vedea că Rusia va ocupa teritorii şi îşi vor spune: „Nu mergem şi noi acolo ca să luăm nişte teritorii?” Toţi însă vor dori „partea leului”. Şi astfel vor intra şi europenii în război.

Noi ce vom face? Armata grecească va lua parte la acest război?

Nu. Guvernul va hotărî să nu trimită armata. Trupele greceşti vor păzi doar graniţele. Faptul că ele nu vor lua parte la acest război va fi pentru noi o mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Căci cei care vor participa la război se vor pierde… Atunci, fiindcă grecii se vor înfricoşa, mulţi se vor întoarce la Biserică, la Dumnezeu şi se vor pocăi. Şi, pentru că va exista pocăinţă, grecii nu vor păţi nimic rău. Dumnezeu se va milostivi de Grecia, deoarece lumea se va întoarce către Biserica, către monahism şi vor începe să se roage. Mulţi turci se vor boteza creştini. Atunci împăratul Constantin va mijloci ca oraşul Constantinopol să fie dat grecilor. Acest împărat este evlavios, este bun.
Altă dată, Stareţul mi-a spus: Guvernarea cetăţii de către greci va fi atât militară cât şi politică.
Am cunoscut trei ofiţeri care merseseră la Stareţ. Unul dintre ei mi-a spus: „Stareţul Paisie mi-a spus că voi fi conducătorul unităţii militare din Constantinopol”. Celorlalţi doi însă nu le-a spus nimic.
…De aceea, Stareţul ne spunea: „Să aveţi un teren mic şi să-l cultivaţi! Astfel veţi putea ajuta pe alţii care nu vor avea ce să mănânce”.

Stareţul mi-a explicat în continuare că diavolul urmăreşte distrugerea omului, însă Dumnezeu nu îngăduie să se facă aceasta. Dar ce face El? Îngăduie diavolului să facă rău până la un punct, dar numai atunci când din acest rău va ieşi un bine. Apoi a spus că ceea ce a păţit Irakul, va păţi şi Turcia de la o putere aliată şi mai ales de la americani. Îşi va pierde chiar şi prietenii cei mai buni, pe germani.

De asemenea, a spus că în Italia va apărea un nou Musolini, în Germania un nou Hitler, iar Comunitatea Europeană se va dizolva. Comunitatea Europeana, a spus Stareţul, nu are nicio legătură cu America. Statele Unite seamănă cu un război de ţesut care asimilează peticele, în timp ce în Comunitatea Europeană există interese contrare şi împletite.

Ce ne va izbăvi în vreme de prigoană

„Pe timpurile antihristului, când el va vorbi lumii, dacă vreun creştin, în acea clipă, va săvârşi rugăciunea adevărată (se referă la rugăciunea lui Iisus), antihristul, simţind rugăciunea, se va cutremura, deoarece creştinii au o mare putere”.

Revista ATITUDINI

Allte lucruri intersante despre Sfantul Parinte, puteti gasi la categoria: Sfantul Parinte Paisie Aghioritul

Urmariti va rog si:

TURCIA manata de PAPUSARI a facut primul pas spre CONFLICTUL GLOBAL care este pe cale sa inceapa

14 gânduri despre &8222;Sfântul Paisie Aghioritul: Lumea arde. Pricepeți asta? – Profeție despre cel de al Treilea Război Mondial&8221;

 1. Fratilor,avem nevoie sa ne intarim in Hristos.
  Ptr a patrunde proorocirile musai e nevoie sa avem har,si ca sa il avem suntem obligati sa stam in rugaciune si sa urmam Cuvantul Domnului.

  Apostolul iubirii….Pavel spune „…cautati dragostea.Ravniti insa cele duhovnicesti,dar mai ales ca sa proorociti.Ptr ca cel ce vorbeste intr-o limba straina nu vorbeste oamenilor,ci lui Dumnezeu;si nimeni nu-l intelege fiindca el,in duh,graieste taine.Cel ce prooroceste vorbeste oamenilor spre zidire,indemn si mangaiere.Cel ce graieste intr-o limba straina pe sine se zideste,oar cel ce prooroceste zideste Biserica”.

  Eu zic asa…lasati mai incet proorocirile daca vreti ca oamenii sa inteleaga graiul Sfintilor.
  Oile au nevoie de pastori care sa le vorbeasca pe limba lor (iertare,credinta,Hristos,iubire,milostenie,rabdare,smerenie,spovedanie,impartasanie) si apoi sa avem asteptari sa descifram tainele proorociei.

  • Dar pana când să vă hrăniți doar cu lapte și mancare ușoară ? Întăriți-va acum dar, tare în Isus Hristos pentru vremurile ce stau să vină! Prorocii sunt vase a lui Dumnezeu prin care El Dumnezeu vrea să vorbească omului pe înțelesul lui. Cât despre sfinți, doar unul a fost sfânt! adică Isus Hristos. El acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijloceste pentru fiecare persoană care are dorința de a face voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Zic dar ca Dumnezeu sa ne întărească și sa ne binecuvinteze cu înțelepciune și lumină sfântă sa pricepem voia lui Dumnezeu. Amin! Doamne ajută-ne!

 2. Totul se adevereste , mai ales ca au si inceput lucrarile barajului din zona raului Eufrat , am vazut intr-un documentar care prezenta distrugerile care au loc in zona , asezari istorice , antice , care vor disparea odata cu construirea barajului .

  • mai ales acea delta din irak unde se afla o flora si o fauna superba cu siguranta va avea de suferit, aceasta se afla in aval de eufrat daca nu ma insel si asi duc existenta ft multi bastinasi din zona respectiva

  • Se pare ca așa va fi dar știți ce nu înțeleg? Cum poate un creștin ortodox fie el proroc să poarte ură asupra altui creștin catolic?Sunt catolic trăiesc, lucrez cu ortodocși și va simț această mîndrie cu privire la cultul vostru.Ce vină am eu ca m am născut catolic,?Dumnezeu este tatăl tuturor oamenilor(și al celor care stau în copac în Africa.”) Cristos a murit și ptr mine și ptr voi ca să vedem călea.Profeția se termina cu distrugerea poporului creștin ortodox rus credeți ca ptr noi românii ne va fi bine?Noi ptr vest.(aliații nostrii) reprezentam prima linie de apărare a LOR nu a noastră,rachetele balistice rusești vor fi distruse în spațiul aerian românesc sau în apropierea lui ptr a nu ajunge în mările orașe vest europene.Oare ce vor conține ogivele acestora?cauciuc natural?Sistemul american AEGIS este și el limitat interceptorii sunt realizați ptr viteze mari , timpi de ordinul zecilor de secunda raza scurta de actiune .Oficial s a spus ca bază de la Deveselu va va avea 24 interceptori deci posibile 24 ra chete distruse în zonă României dacă acestea vor fi nucleare cine va mai trăii?Dumnezeu să ne ajute.

 3. De ce stergeti ce am scris …va deranjeaza cumva Adevarul ?
  Sau sunteti asemeni ca in circulara de la Petru Voda trimisa pe Napoca News cu aceste cuvinte ” sa nu ne luam de masoni ca sa nu pierdem mantuirea ”
  Dar ce vreti slugi la masonerie …sa ne inchinam voua ca sa nu deranjam pe masoni si sa va cinstim pe voi slugi vandute si pe masonib ca pe ” Sfinti ” ?
  Asta vreti
  Nu
  Adevarul este foarte taios si spre Slava Lui DUMNEZEU mi se arata cine sunteti cu adevarat …serpii sau balaurii care i tineti pe spate este din cauza inchinaciunilor voastre la cei spurcati ,la masonerie si va faceti si sunteti asemenea lor …voi cei care sunteti vanduti cu cin monahal cu tot ce vi l ati spurcat stand la discutie cu dracu sau cu slugile satanei ,slugi ale fiarei antihristice
  De asta Harul si Sfintenia debla voi se vor ridica ….doar martirajul nostru al crestinilor orthodocsi va stavili inchinaciunea voastra spurcata la antihrist

  Dati cu piciorul in tepusa , dar vai voua ca tepusa asta este tare ascutita …

  De Sfintii Inchisorilor stiti a va bate joc acceptand legea fiarei pe acest pamint …cand trebuia sa vorbiti cu toata puterea in Sfintele Biserici sa strangeti poporul roman impotriva oranduirii antihristice ati preferat a fi muti pentru a nu deranja masonii , jidanii ereticii si nici stapinirea antihristica cu cate aveti legatura …ci ati preferat a vinde si a mana acest popor la pierzare
  Sa va Mustre Insasi HRISTOS DUMNEZEU pentru ceea ce ati facut si faceti…ca sa numai ambalati ” in poleiala” raul si mizeria spurcaciunii ca spurcati asemeni v ati facut

  Intoarceti va cat mai este ingaduinta… caci Maica DOMNULUI Plange pentru amagirea voastra cea vicleana ,spurcata si pentru ca ati vrut a ispiti si spurca Sfanta Cruce din Lavra Pecerska ..
  Caut Cruce pentru piept si dau peste cruci facute de masonicu vrajitoriebpevele in dreptul mortii si cu gol in Cruce
  Sfantul Parinte Iustin Parvu este cu mine oricata prigoana antihristica ridicati asupra mea
  Amin.

 4. Corect greseala celor doua Biserici, Ortodoxa si Catolica este urmatoarea din punct de vedere POLITIC
  Catolicismul a ajuns aici, datorita faptului ca preoti au devenit mai mult politicieni decat preoti! Sa dam Cezarului ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ce este al Lui! Cuvantul lui Cristos este vesnic si se refera si la viitor, nu numai la farisei si saduchei. Cerul si pamantul vor trece dar CUVINTELE MELE NU VOR TRECE! Cuvantul Lui Dumnezeu este VIU, A FOST ESTE SI VA FI!

  Greseala Bisericii Ortodoxe este ca a devenit precum Samaria!
  Femeile si Popii au trasnformat crestinismul autentic primar, in obiceiuri de la oameni!

  A cara galeata cu apa la mort, este un lucru din BIBLIE ti-ar spune o femeie de la tara, sau trecerea cocosului peste mormant, ingroparea mortului ca pe Faraon obiceiuri straine de crestinism.
  Popismele si Babismele sunt ‘legi din Biblie’ ??????? Acoperirea oglinziilor cand moare cineva! s.a.m.d

  America curva babilonului ne va aduce pe toti la dezastru, deoarece nucleul masoneriei este acolo. Si ce se intampla cu UE conducerea UE este tradatoare asteptandu-l pe ‘MARELE ARHITECT’ ANTICRIST! ISLAMUL este folosit pe post de berbece, ca apoi oamenii singuri sa ceara legi restrictive. Si sa inceapa dictatura lojelor, in asteptarea ‘mesia diavol’
  Profetul Mincinos este Mohammed, el apare acum in zilele din urma, deoarece pana acum au provocat razboaie musulmanii, dar nu de amploarea celui de acum.

  Semnul Fiarei este un microcip, ce va fi implantat, criza mondiala este provocata intentionat ca sa dispara banii de hartie, Germania a anuntat ca mai devreme de 10 ani bancnotele vor dispare/
  Microcipul semnul fiarei, va conecta mintea umana, la inteligenta artificiala, vor trai in lumea virtuala. Se vor umple de bube, si boli ingrozitoare datorita acestui dispozitiv, radioactiv septicemii galopante.

  12. Dar iata urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta impotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stand inca in picioare, le vor putrezi ochii in gaurile lor si le va putrezi limba in gura.
  Musulmanii vor sa cucereasca Roma, si apoi Ierusalimul!
  Dumnezeu permite venirea anticristului pentru ca sa masoare credinta oameniilor, pe unii i va trada chiar stapanul lor, iar pe altii i va intari. Este el judecatorul din tribul lui Dan?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s