Parintele Cleopa – O minune de la Sfânta Icoană a Mântuitorului

Am să vă spun o istorioară, ca să vedeti că taina Crucii s-a mai repetat uneori si în chip văzut. Iată ce s-a întâmplat.

Într-o casă oarecare bolea un biet crestin sărac si era aproape de moarte. Neavând cui să vândă casa, a lăsat-o cu chirie unui evreu pentru un timp, spunându-i:

– Uite, rămâi în casa mea, că eu acum mor si la urmă va rămâne la niste nepoti ai mei.

Când a murit crestinul acela, a rămas în casa aceea o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos. Evreul acela, nefiind cu ură către crestini, a lăsat icoana pe perete si îsi vedea de treburile lui. Dar a venit într-o zi la dânsul alt evreu si i-a zis:

– Cum stai tu, măi, cu icoana în casă? Uite icoana lui Hristos!

Iar el a răspuns:

– Asa am găsit casa când am venit si n-am îndrăznit să iau icoana de la locul ei, că am auzit că acela-i lucru sfânt. Este Hristos!

Însă evreul acela, fiind rău si necredincios, a cerut icoana, si nu s-a lăsat până ce nu i-a dat-o. Si a luat icoana Mântuitorului de acolo, a dus-o la el acasă, departe, a chemat si pe altii si le-a zis:

– Să facem si noi cu icoana lui Hristos, cum au făcut părintii nostri!

Si au pus icoana pe un stâlp si au răstignit-o cu cuie. Unde erau mâinile Mântuitorului pictate au bătut cuie si după ce au pus sfânta icoană acolo au început a o lovi în fată, bătându-si joc de ea. Unii Îl scuipau, altii strigau: Hoo, coboară-Te de pe cruce! Si în fel si chip ziceau. După cum au făcut părintii lor, asa au făcut si icoanei Mântuitorului, ca să facă măcar simbolic din ceea ce au făcut părintii lor, să le urmeze răutatea. Iar unul din ei a zis:

– Eu am auzit că unul L-a împuns cu sulita în coastă!

Si în batjocură, cum râdeau ei acolo, au luat o sulită si au împuns icoana. Dar deodată, când au împuns-o, a început să curgă sânge mult, încât i-au cuprins spaima pe toti, si au fugit la scoala lor si au spus rabinului:

– Iată ce am făcut noi! Am răstignit icoana lui Iisus Hristos si, când am împuns-o, a curs sânge!

Si a venit învătătorul lor, rabinul, si a văzut adevărul. Apoi a zis:

– Vedeti? Acum s-a stabilit mai tare si mai clar decât toate că părintii nostri au fost ucigători de Dumnezeu Cel Viu si de Omul Iisus Hristos! Deci, dacă a curs sânge din icoana aceasta uscată de lemn, suntem toti vinovati de sângele Lui si trebuie să ne botezăm!

Si, ducându-se la scoală cu icoana însângerată, s-au botezat toti aceia, toată scoala lor, si mult popor evreiesc a trecut la dreapta credintă, văzând sângele lui Hristos curgând din Preasfântul Său Trup zugrăvit pe icoană, după atâtea sute de ani de la răstignirea Sa pe Golgota. – ganduridinierusalim.com

Ne vorbeste Parintele Cleopa

Alte invataturi duhovnicesti de la Parintele Cleopa puteti citi la rubrica: Parintele Ilie Cleopa

Cititi va rog si alte subiecte interesante despre frumusetea ortodoxiei la categoria: Ortodoxie

Publicitate

Cum sa ne tinem mintea atintita la Dumnezeu cand facem o rugaciune

In biserica

Puterea rugăciunii se găsește nu în înfățișarea exterioară, ci în conținut, în duhul ei.

Străduiți-vă să trăiți rugăciunea! Este exact ceea ce trebuie. (…)

Cineva l-a întrebat pe un pustnic: „Cum să stau la rugăciune?”. Și acela i-a răspuns: „Să stai ca la Judecată, cu privirea ațintită la buzele Domnului, Care în următorul moment – așa să crezi – va pronunța ultima sentință pentru tine: „Vino la Mine!” sau „Pleacă departe de la Mine!”. Și să strigi: „Doamne, miluiește!”.

Cred însă că rugăciunea lui Iisus este cea mai bună sau mai puternică rugăciune pentru orice situație, numai că nu trebuie s-o rostim mecanic, fără simțire, ci cu participarea minții și a inimii. – ganduridinierusalim.com

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Călăuzire către viața duhovnicească, traducere de Preot Victor Manolache, Editura Egumenița, pp. 64-65)

Rugaciuni orodoxe frumoase si folositoare, puteti citi la categoria: Rugaciuni.

2 Martie Sfintii zilei de astazi. Pomenirea sfântului sfinţitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru

În această lună, în ziua a doua, pomenirea sfântului sfinţitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.

Sfântul Mucenic Teodot, născut în Galaţia – Asia Mică, era Episcopul Cirenei din Cipru.  În timpul unei persecuţii a creştinilor din timpul păgânului împărat Liciniu (311-324), Sf. Teodot îl mărturisea pe Hristos fără oprelişti, cerându-le păgânilor să lase deoparte idolii şi să se închine la adevăratul Dumnezeu. Sabin, ighemonul insulei Cipru, a ordonat arestarea episcopului şi aducerea sa la judecată.

Auzind de porunca ighemonului, episcopul n-a mai aşteptat după soldaţi ci s-a dus singur la ighemon, spunându-i: „Eu, cel pe care-l cauţi, sunt aici. Am venit să-l propovăduiesc pe Domnul Dumnezeul meu. ”  Ighemonul a hotărât să fie bătut fără milă, să-l suspende de un copac şi să-i scrijelească trupul cu obiecte ascuţite, după care l-a aruncat în închisoare. După cinci zile, Sf. Teodot a fost dus în faţa ighemonului care, a presupus că după atâtea chinuri, sfântul a renunţat la credinţa lui ca să nu mai sufere mai mult.

Cu toate acestea, Sf. Teodot nu a încetat să-L proslăvească pe Hristos. La început, l-au pus pe un grătar de fier sub care au aprins un foc; apoi i-au bătut cuie în tălpi şi l-au pus să meargă. Mulţi dintre martorii suferinţelor martirului au fost atât de impresionaţi de răbdarea cu care acesta îndura chinurile şi de inspiraţia divină a cuvintelor sale, încât au crezut ei înşişi în Hristos. Auzind acestea, Sabin a ordonat să oprească tortura şi să-l arunce pe sfânt în închisoare.

În timpul Sf. Constantin Cel Mare (prăznuit în 21 mai), creştinilor li s-a permis să-şi manifeste credinţa şi printre cei eliberaţi din închisori s-a aflat şi Sf. Teodot. Acesta s-a întors în Cirene şi după doi ani în scaunul episcopiei, a adormit întru Domnul în pace prin anul 326.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Isihie Sincliticul.

Acesta a trăit pe vremea împăratului Maximilian, fiind întâiul slujitor al palatului împărătesc şi făcând totodată parte şi din senat. După porunca împăratului ca toţi creştinii care erau în armată, dacă nu se vor lepăda de Hristos, să fie dezbrăcaţi de uniformă şi să petreacă viaţă de rând, Isihie a fost dezbrăcat de veşmintele cele de mult preţ cu care era îmbrăcat, a fost îmbrăcat mai departe cu o haină proastă de lână fără de mâneci şi a fost dus ca să trăiască laolaltă cu femeile. După aceasta, împăratul chemându-l la sine l-a întrebat dacă nu se ruşinează că a fost coborât din cinstea de magistru la felul acela de vieţuire cu totul necinstit, de vreme ce el, ca împărat, nu poate să aşeze pe creştini în vredniciile şi la puterea pe care Isihie o avea mai înainte. Dar sfântul Isihie spunând că cinstea din veacul acesta este trecătoare şi că numai cinstea pe care o are cineva înaintea Domnului Hristos este veşnică şi nesfârşită, împăratul a poruncit să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în râul care se cheamă Oronte şi în care sfântul şi-a găsit sfârşitul său fericit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Cvint, făcătorul de minuni.

Acest sfânt s-a născut în Frigia şi a învăţat acolo dreapta credinţă. Ducându-se apoi în satul Neolida, împărţea milostenii celor lipsiţi. Dar în vremea împăratului Aurelian, ighemonul Rufin îl îndemna să jertfească idolilor, sub ameninţarea cu moartea. Cum însă sfântul Cvint cu rugăciunea lui a vindecat pe ighemon de demonul de care era cuprins, acesta l-a lăsat în pace. Şi iarăşi fiind prins de cei ce se aflau la templul idolilor, deoarece întâmplându-se la un cutremur, templul şi toate statuile care se găseau în el au căzut la pământ, cei ce-l ţineau prins pe sfânt au fugit şi l-au lăsat slobod. La patruzeci de zile de la cutremur venind în fruntea locului aceluia conducător Clearh şi acesta fiind om superstiţios şi plin de teamă faţă de religia idolilor, a poruncit ca sfântul Cvint să fie din nou prins şi să i se zdrobească fluierele picioarelor. Dar acestea îndată, cu puterea lui Hristos, s-au făcut din nou sănătoase. Iar după zece ani, de la zdrobirea picioarelor lui, timp în care mergând din loc în loc vindeca toată boala şi toată slăbiciunea şi ajuta pe săraci, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nestor şi a sfântului mucenic Tribimiu.

Aceşti sfinţi erau de fel din cetatea chiverioţilor din Pergam. În vremea împărăţiei lui Decius cel nelegiuit, fiind aduşi de închinătorii de idoli înaintea conducătorilor cetăţii şi mărturisind pe Hristos au fost chinuiţi în multe chipuri; dar pentru că au rămas neînduplecaţi în credinţa lor, li s-au tăiat capetele cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Parmena, unul din cei şapte diaconi.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Troadiu şi a celor împreună cu dânsul, care au pătimit mucenicia pe vremea împăratului Decius.

Sfântul Mucenic Troadiu a suferit pentru Hristos în Pontus Neocezareea, sub împăratul Decius (249-251), îndurând torturi oribile. Sf. Grigorie al Neocezareei (prăznuit în 17 noiembrie) i-a proorocit acestuia mucenicia şi i-a văzut suferinţele printr-o viziune. De asemenea, el i-a văzut sufletul cum ieşea din trup, odihnindu-se în bucuria cea cerească.

Tot în această zi pomenirea sfintei fecioare Eutalia, care de sabie s-a săvârşit.

Sf. EutaliaSfânta Eutalia a trăit în Sicilia şi avea mamã pe o femeie greacă după neam, care era bolnavă de curgere de sânge şi care îşi găsise în cele din urmã vindecarea în urma rugăciunilor sfinţilor mucenici Alfiu, Filadelf şi Ciprin. Pentru aceasta, crezând în Hristos, s-a botezat împreună cu Eutalia, fiica ei. Un alt fiu al ei, cu numele Sermilian, auzind aceasta, a prins-o şi a voit să o strângă de gât, dar scoasă fiind din mâinile lui de către o slujitoare a ei, a fugit. Sora lui, Eutalia, defăimând cu cuvinte aspre fapta cea cu totul urâtă pe care o încercase asupra mamei lor, acesta a întrebat-o: nu cumva şi tu eşti creştină? Da, i-a răspuns sfânta. Iar nelegiuitul acela, dezbrăcând-o, a biciuit-o cumplit şi a dat-o unuia dintre servitori, ca să o batjocorească. Rugându-se însă sfânta, servitorul a orbit. Văzând aceasta Sermilian i-a tăiat capul cu sabia.

Tot în această zi pomenirea sfinţilor mucenici Andronic şi Atanasia, care de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi pomenirea sfântului părintelui nostru Nicolae, preotul din Plana (Grecia).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/martie/martie02.htm

Imagini foarte clare din SATELIT care demonstreaza ca avionul Maleizian Boeing MH17 a fost doborât de un AVION MILITAR UCRAINEAN și nu de o racheta trasa de pe sol

Experții ruși sustin ca avionul Maleizian Boeing MH17 a fost doborât de un avion militar ucrainean și nu de o racheta trasa de pe sol.
Aceasta ipoteza urmeaza dupa ce am vazut „scurgeri” de  imagini din satelit, care arată o rachetă trasa direct spre avionul de pasageri, si difuzate de principalul radiodifuzor de stat a Rusiei.
S-a susținut că imaginile spațiale au provenit de la un satelit britanic sau american.

Russian Channel 1 has released satellite images which suggest Malaysian Boeing MH17 (top of picture) was shot down by a Ukrainian warplane (bottom left)

Televiziunea rusă Canal 1 a lansat imagini din satelit care sugerează ca avionul malaiezian Boeing MH17 (partea de sus a imaginii) a fost doborât de un avion militar ucrainean (stanga jos)

Zborul de la Amsterdam la Kuala Lumpur a trecut peste regiunea de conflict când a dispărut de pe radar.
Un total de 283 de pasageri, inclusiv 80 de copii, și 15 membri ai echipajului au fost uciși.

Prezentatorul TV Mihail Leontiev a susținut că sursa misterioasa care a furnizat imaginiile  demonstreaza ca „un avion de vânătoare Mig-29 trage in avionul de pasageri Boeing”.
Occidentul a sugerat în repetate rânduri ca avionul a fost doborât de rebelii pro-Moscova, folosind un sistem rusesc de rachete BUK.

It was claimed that the mysterious source who provided the images concluded they showed 'how a Mig-29 fighter plane (pictured) destroys the Boeing passenger plane'

S-a afirmat că sursa misterioasa care a furnizat imaginile au arătat „cum un avion de vânătoare Mig-29((foto)) ataca avionul de pasageri Boeing”

A total of 283 passengers, including 80 children, and 15 crew members were killed after MH17 was shot down

Un total de 283 de pasageri, inclusiv 80 de copii, și 15 membri ai echipajului au fost uciși.

Rusia a susținut ca un avion neidentificat a fost vazut în apropiere in momentul accidentului și că Ucraina și Occidentul au mușamalizate acest fapt.
Prezentatorul televiziunii din Kremlin, a declarat: „Astăzi avem toate motivele să presupunem că un act criminal a fost comis de către cei care au distrus în mod deliberat avionul. Iar cei care ascund cinic aceste lucruri, au informația completă. ”
Imaginile au fost prezentate chiar înainte ca liderii occidentali, inclusiv David Cameron sa-l confrunte pe Vladimir Putin in legatura cu accidentul la un summit în Australia.
Channel One a afirmat: „Avem la dispozitie imagini senzaționale, care au fost făcute de catre un satelit spion străin, captand ultimele secunde ale avionului MH17.”

Ivan Adrievskiy, vice president of Russian Engineers Union, suggested the image was taken by an American or British satellite

Ivan Adrievskiy, vice-presedintele Uniunii Inginerilor Rusi, a sugerat ca imaginea a fost captata de un satelit american sau britanic

An 'expert' called George Bilt was cited as saying the Boeing was shot out of the sky in 'a classic fighter jet attack from the rear'

Un „expert” pe nume George Bilt a fost citat spunand ca avionul Boeing a fost mitraliat din cer într-un „atac clasic de la spate, de catre un avion de vânătoare”

S-a raportat oficial ca o rachetă BUK este cauza tragediei.
„Pe scurt, se pare ca nu a existat nici o racheta BUK lansata de la sol. Au fost zeci de mii de profesioniști cat și martori amatori, și nimeni nu a înregistrat vreo racheta, „a afirmat Leontiev.
Ivan Adrievskiy, vice-presedintele Uniunii Inginerilor Rusi, a declarat: „Vedem o fotografie făcută din spațiu dintr-o orbită joasă. De obicei, astfel de imagini sunt facute cu scopul recunoașterii in general a aerului și a solului.
„Coordonatele fotografiei ne face sa presupunem că imaginea a fost captata de catre un satelit american sau britanic.
„Am studiat această imagine în detaliu și nu am găsit nici un semn ca ar fi falsa.”

The flight from Amsterdam to Kuala Lumpur was travelling over the conflict-hit region when it disappeared from radar 

The burning wreckage of the passenger flight after it crashed near the town of Shaktarsk, in rebel-held east Ukraine

Resturile avionului de pasageri, care inca mai ardeau după ce s-a prăbușit în apropierea orașului Shaktarsk

Vladimir Putin a acuzat ucrainenii de „bombardarea în mod constant” a locului unde s-a prabusit avionul MH17, totul pe fondul preocuparilor Occidentului in legatura cu întăririle militare masive destinate pentru a susține forțele rebele pro-Moscova.
Cel puțin 21 de camioane, șase tancuri și 14 tunuri obuziere s-au observat traversand teritoriul fortelor rebele spre Donetsk, în timp ce locuitorii au raportat un convoi de 12 camioane militare nemarcate.
Ucraina susține că ultimele zile au sesizat o creștere uriașă în tehnologie militara, militarii de carieră și puști de asalt AK-74 dotate cu laser si care se îndreaptă din Rusia spre Donetsk. – dailymail.co.uk/

Pentru a intelege care a fost scopul distrugerii acestui avion, urmariti va rog articolul:

Coincidente sau scenarii bine pregatite?

Sa vedem ce au spus si expertii olandezi despre ce s-a intamplat cu avionul MH17:

A venit si dovada care confirma ca avionul MH17 a fost doborat de ucrainieni

Urmariti si o ipoteza socanta, dar bine documentata:

BOMBA! E posibil ca zborul MH17 sa fi fost de fapt zborul disparut MH – 370???

Sa urmarim de asemnea ce face si vestul dupa pactul de incetare a focului de la Minsk: