11 Septembrie Sfintii zilei de astazi

În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.

Cuvioasa TeoduraPrecum împărăţia cerurilor s-a asemănat cu zece fecioare, după pilda lui Hristos în Evanghelie, în acelaşi chip şi zece femei, asemănându-se cu schima bărbaţilor, au zdrobit boldurile ucigătorului de oameni diavol. Una dintre aceste zece a fost şi Teodora ce se prăznuieşte acum, având numele de dar al lui Dumnezeu. Ea se trăgea din cetatea Alexandriei, şi a trăit pe vremea lui Zenon împăratul în anul 472. Însoţindu-se prin nuntă cu bărbat legiuit, trăia viaţa cu bună rânduială şi neprihănită. Dar, din pizma urâtorului de bine diavol, a căzut pe ascuns în preacurvie, şi cugeta a căuta şi a-şi afla mântuirea. Auzind cuvintele Domnului că nu este nimic ascuns, care să nu se facă arătăt la judecata cea de apoi: „Că nu este lucru de taină, care să nu se arate” (Luca 8, 17), îndată a cunoscut greutatea păcatului ce a făcut. şi lepădând îmbrăcămintea femeiască, şi luând îngerească schima a monahilor, şi în loc de Teodora s-a numit Teodor, a mers într-o mănăstire bărbătească, şi acolo se pocăia şi plângea pentru păcatul său.

După ce a petrecut, fericită, doi ani întregi, ostenindu-se cu slujbe grele şi nevoindu-se la aducerea lucrurilor celor trebuincioase mănăstirii, din pizma urâtorului de suflet diavol, a fost clevetită cum că a făcut desfrânare cu o femeie, de către unii care au adus un prunc şi aruncându-l afară la poarta mănăstirii, spunând mincinos că era al ei. Pentru aceasta Fericita Teodora, primind prihănirea aceasta ca fiind adevărată, a luat pruncul şi-l hrănea pe el cu curăţenie ca şi când era al său. Aşa se sârguia, de trei ori fericită, a se tăinui pe sine că era femeie după fire.

După aceea, pentru dragostea lui Dumnezeu şi pentru canonul păcatului său, i-au îngăduit să locuiască lângă mănăstire şapte ani întregi, luptându-se cu gerul iernii şi cu arşiţa verii şi cu culcarea pe jos, şi abia cu greu mai pe urmă a intrat în mănăstire. De atunci, uscându-şi trupul cu desele rugăciuni, cu osteneli şi cu starea şi privegherea cea de toată noaptea, şi cugetând la moştenirea împărăţiei cerurilor, a ajuns la ţelul pe care l-a iubit. Căci femeie fiind după fire, a vieţuit împreună cu bărbaţii fără a fi cunoscută, şi s-a nevoit ca un bărbat, strălucind prin pustnicie ca un mare luminător. Pentru aceasta, fiind împovărată de ostenelile sale cele vrednice de plată, s-a suit cu bucurie către Hristos, Mirele său Cel dorit. Iar monahii văzând minunea aceasta preamărită, s-au spăimântat şi au mărit pe Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Eufrosin bucătarul.

Eufrosin BucatarulAcest cuvios s-a născut din părinţi ţărani şi fiind crescut fără de învăţătură, a venit la mănăstire. şi îmbrăcându-se în schima monahicească, s-a făcut slujitor monahilor. Fiindcă petrecea totdeauna în bucătărie ca un om simplu, era defăimat şi luat în râs de către toţi monahii. Dar fericitul suferea toate defăimările cu bărbăţia inimii şi a cugetului şi cu liniştea gândului, fără a se tulbura cât de puţin. Căci, cu toate că era simplu după cuvânt, însă nu era simplu şi cu înţelegerea. Căci în mănăstirea aceea, unde se afla fericitul acesta Eufrosin, era şi un preot iubitor de Dumnezeu, care se ruga cu sârguinţă pentru ca să-i arate Dumnezeu bunătăţile, pe care le vor dobândi cei ce-L iubesc pe El. Sf. Eufrosin bucătarul.

Într-o noapte, dormind preotul, i se arătă în somnul lui că se află într-o grădină şi privea cu mirare şi cu spaimă la bunătăţile cele veselitoare ce se aflau acolo. şi văzu acolo şi pe Eufrosin bucătarul mănăstirii, care sta în mijlocul livezii şi se desfăta de bunătăţile acelea. Apropiindu-se de el, îl întreba: „A cui este grădina aceea? şi cum s-a aflat el acolo?” Iar Eufrosin a răspuns: „Grădina aceasta este locuinţa aleşilor lui Dumnezeu, iar eu pentru multă bunătatea Dumnezeului meu, sunt iertat a mă afla aici”. Iar preotul i-a zis lui: „şi oare ce faci în această grădină?” Eufrosin a răspuns: „Eu stăpânesc toate câte vezi aici şi mă bucur şi mă veselesc de privirea şi câştigarea acestora”.

Atunci preotul i-a zis: „Poţi să-mi dai ceva din bunătăţile acestea?” Eufrosin a răspuns aşa: „Ia cele ce voieşti din acestea, prin darul Dumnezeului meu”. Atunci preotul i-a arătat merele, şi cerea să-i dea din acelea. Eufrosin luând câteva mere, le-a pus în rasa preotului, zicând: „Iată ai dobândit merele, pe care le-ai cerut”. şi fiindcă atunci a lovit în toacă pentru ca să se scoale părinţii la Utrenie, s-a trezit preotul.

şi în vremea când socotea că vedenia ce a văzut era vis, a întins mâna la rasa sa, şi, o, minune! a aflat în fapt merele. şi minunându-se de acea preamărită bună mireasmă, a rămas nemişcat multă vreme. După aceea mergând în biserică, şi văzând stând acolo pe Eufrosin, l-a luat la un loc osebit şi l-a jurat ca să-i spună unde a fost în noaptea aceea. Eufrosin a zis: „Iartă-mă, părinte, nicăieri n-am mers în noaptea aceasta, ci acum am venit la Utrenie”. şi preotul a zis: „Pentru aceasta eu te-am legat mai întâi cu jurământ, pentru ca să descoperi la toţi măririle lui Dumnezeu, şi tu nu voieşti să arăţi adevărul?” Atunci a răspuns smerit-cugetătorul Eufrosin: „Acolo, părinte, am fost, unde sunt bunătăţile pe care vor a le moşteni cei ce iubesc pe Dumnezeu, pe care şi tu de mulţi ani ai dorit să le vezi. Acolo m-ai văzut şi pe mine desfătându-mă cu bunătăţile livezii aceleia. Pentru că voind Domnul să te încredinţeze pe sfinţia ta despre bunătăţile celor dorite drepţilor, a lucrat prin mine smeritul această minune”. Atunci a zis preotul: „Părinte Eufrosine, şi ce mi-ai dat din bunătăţile livezii?” Iar Eufrosin a răspuns: „Merele cele frumoase şi mirositoare pe care le-ai pus acum în patul tău. Însă, părinte, iartă-mă că eu sunt vierme şi nu om”.

Atunci preotul a povestit la toţi fraţii vedenia ce a văzut. şi printr-aceasta a îndemnat pe toţi a se minuna şi a se spăimânta, şi spre dorinţa binelui şi a faptelor bune. Iar fericitul Eufrosin fugind de mărirea oamenilor, s-a dus pe ascuns din mănăstire. şi s-a depărtat fugind şi rămânând necunoscut până în sfârşit. Iar din merele acelea mâncând mulţi bolnavi, s-au vindecat de bolile lor, întru mărirea lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Diodor, Diomid şi Didim.

Aceştia au fost din Laodiceea Siriei şi fiind prinşi de domnitorul locului şi mărturisind cu îndrăzneală adevărul, au fost bătuţi fără milă şi aşa au primit sfârşitul vieţii lor.

Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfintei Muceniţe Ia, cea bătrână de vârstă.

Sfânta Martiră Ia a fost prinsă împreună cu 9000 de creştini de către împăratul Persan Sapor II şi au fost duşi în oraşul Persan Bisada. şeful vrăjitorilor persani a cerut sfintei să renuţe la Hristos dar ea a rămas neclintită şi a fost supusă torturii. Apoi ei au aruncat-o în închisoare, şi după torturi repetate i-au tăiat capul.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Dimitrie şi Evantia soţia sa şi Dimitrian fiul lor, care fiind chinuiţi cu foamea, s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Xenia cea nebună în Hristos, de la Sankt Petersburg (Rusia).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie11.htm

Publicitate

Minciuna atentatelor din 11 septembrie 2001 – retrospectiva evenimentelor

Pe 11 septembrie 2014 se implinesc 13 ani de la conspiratia atentatelor din SUA – cea mai mare farsa din istoria ultimilor 25 de ani care a dus la invazia din Iraq si Afganistan si a schimbat harta geopolitica a lumii.

Urmariti va rog si alte informatii interesante despre 9/11 Septembrie 2001, la categoria: 9/11.

Senatorul Valer Marian, dezvaluiri si acuze dure la adresa lui Victor Ponta

Apariţia volumului „România penală văzută de un senator fost procuror” de Valer Marian (Editura Compania, Bucureşti, 2013) este  evenimentul editorial al anului. Fără a avea valenţe literare, ceea ce autorul nici nu şi-a propus, cartea este, în ansamblu, un rechizitoriu sobru şi corect, dar cumplit, la adresa preşedinţiei, a guvernanţilor vechi şi noi, partidelor politice şi mahărilor ce taie şi spânzură prin ţară, cocoţaţi în diverse funcţii publice, prin numire directă sau aleşi de un electorat care, din păcate, se mai lasă ademenit de promisiunile mincinoase.

Valer Marian

Autorul rechizitoriilor necruţătoare, procuror de meserie, a fost exclus din magistratură în urma demisiei în semn de protest faţă de iliescienele manipulări din comisia de anchetă constituită în 1990 pentru a cerceta „crimele” lui Nicu Ceauşescu de la Sibiu. În acelaşi an a ajuns, volens nolens, în ziaristică, iar mai apoi în politică. Seria dezvăluirilor din acest volum începe cu puşlamalele aduse la putere de Traian Băsescu, oameni de care acesta avea nevoie vitală pentru a-şi clădi sinistrul eşafodaj al unei dictaturi perverse ce a sfârşit prin a-i cuceri chiar şi pe liderii Comisiei Europene, după ce, într-o primă etapă „romantică”, aceştia începuseră prin a-i întoarce spatele marinarului, cu un dispreţ deloc sau foarte prost disimulat.

Rând pe rând, personajele cărţii despre care vorbim, personaje al căror ridicol e întrecut doar de caracterul nefast al „sacerdoţiului” lor în slujba dărâmării definitive a statului de drept şi a subminării, până la neantizare, a economiei naţionale –Sorin Blejnar, Traian Igaş, Codruţa Kovesi, Daniel Morar, „Hăimă(nea)la de la CSM”, şefii serviciilor secrete etc. – sunt chemate la bară prin intermediul unor declaraţii politice, interpelări, scrisori deschise şi denunţuri penale ce, prin conţinutul lor exploziv, fac să ţi se ridice părul în cap.

Dar nu numai şleahta băsistă se bucură de atenţia autorului. Senator şi, o vreme, preşedinte al organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD, Valer Marian s-a ridicat împotriva propriului său partid şi a conducătorilor de la vârf, încă „în pită fiind”, mai precis după ce Victor Ponta s-a hotărât să o pună şefă la DNA pe Codruţa, devotată trup şi suflet lui Băsescu. Pentru a-şi putea ataca şefii de partid, s-a autosuspendat din calitatea de membru al PSD chiar cu două săptămâni înainte de congresul de pomină al partidului. Pe timpul acestei autosuspendări i-a trimis lui Ponta o scrisoare deschisă în care îi punea întrebări cu privire la cele 8, mi se pare, păcate capitale de care îl suspecta.

Nu ştim dacă actualul prim-ministru l-a asasinat pe procurorul Panait sau doar a avut un rol decisiv în moartea acestuia, nu ştim dacă e reală apartenenţa lui ca ofiţer acoperit la serviciile secrete, caltate în care s-a ocupat de Carla del Ponte, dacă şi-a maltratat tatăl aflat pe patul de suferinţă în chiar faza terminală a bolii, sau dacă a participat într-adevăr la orgiile sexuale de o orientare sau alta, în ţară şi la Paris, după cum nu ştim nici în ce măsură sunt reale celelalte presupuse păcate. Ceea ce ştim este că nici până acum Victor Ponta nu a catadicsit să răspundă punctual la nici una din întrebări. S-a mulţumint să-l catalogheze pe autor drept bolnav psihic şi să-i interzică nu numai să ia cuvântul la congres, dar chiar să voteze pentru alegerea sau nealegerea noului preşedinte al PSD, invocând mai apoi faptul că acesta n-ar mai fi fost membru al partidului, cu toate că, ceva mai târziu, a regizat în mod cu totul nestatutar excluderea sa, recunoscând implicit că nu îşi pierduse această calitate. Nici nu avea cum, de vreme ce îşi încheiase autosuspendarea cu o zi înainte de congres.

Continuă lectura

Masonii Pavel Corut si Oreste sustin si promoveaza Noua Ordine Mondiala si doctrina New Age

Cei carora va place sa dati citate si sa-i ridicati in slavi pe Pavel Corut si in special pe Oreste, poate dupa acest filmulet o sa va razganditi.

Cititi va rog si alte subiecte interesante la categoriile Noua Ordine Mondiala si Masonerie 

Noile telefoane Iphone 6 poarta pecetea lui Antichrist?

Urmariti va rog si: