Aberatiile blasfemiatoare din dogma papistasa a Conciliului I Vatican