DINU C. GIURESCU: “Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre.”

DINU C. GIURESCU: “Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre.”

Dinu C GiurescuIniţiativa de a desfiinţa judeţele se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională.
Se anulează, cu o trăsătură de pix, toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa noastră, a mea. Eu sunt din Vlaşca mai întâi, apoi din Argeş, şi pe urmă, evident, sunt din România, fiindcă Vlaşca şi Argeşul sunt parte din România.

Ce facem? Ştergem cu buretele, ştergem cu pixul – tot? Unde voi fi?

Din regiunea 1, cetăţeanul cu codul numeric personal cutare, pe care îl înscriu cu două-trei semne acolo, într-o listă şi, în felul acesta, am robotizat întreaga Românie. Eu nu mai aparţin unui judeţ, nu mai aparţin României.
Aparţin unor sigle, unor numere înscrise… E trist!

Aşadar, ce se întâmplă acuma cu desfiinţarea judeţelor se înscrie în două tendinţe foarte clare din ultimii ani. Pe de o parte destrămarea teritorială a României şi, pe de altă parte, ştergerea identităţii noastre ca români. Am să enumăr câteva argumente:

● Primul: regiunile de dezvoltare

Acel faimos proiect, din păcate al UDMR-ului: 50.000 Km², taie Transilvania în două, pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din ’40. Acesta este un fapt.

● Al doilea: statutul minorităţilor care se pregăteşte.

Dacă se adoptă, prin formulă magică a asumării răspunderii, vom crea zeci de autonomii teritoriale, sub pretextul autonomiilor culturale. Autonomii teritoriale în Transilvania care vor face tranziţia de la judeţele secuieşti, şi până la graniţa cu Ungaria.

● Al treilea argument: legea arhivelor

În speţă întoarcerea arhivelor la emitent!Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă asta? Să le întorc unde?
Emitentul a fost până în 1918 Ungaria sau Austria. Acolo le întorc? Eu cred că nu-şi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc României.
Dacă le-aş propune Statelor Unite să întoarcă arhivele de la Arhivele Naţionale Central din Washington DC la diferiţii emitenţi, eu cred că s-ar uita şi ar spune probabil că este un act de trădare naţională, de destrămare a unităţii Statelor Unite.

● Al patrulea argument: legea educaţiei

Suntem educaţi după moda nouă europeană, în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. E bine că au minoritarii drepturi, dar vreau ca şi majoritarii să aibă aceleaşi drepturi! Aceeaşi lege enumeră 22 de principii directoare, unul din principii este şi cultura, identitatea şi istoria românească, dar în lege nu se află nimic pentru promovarea acesteia.

ROMÂNIA FOR SALEMai mult decât atâta: finanţarea este favorizantă pentru minoritari: dacă sunt 10 elevi minoritari români într-un sat, desfiinţăm şcoala respectivă, iar dacă sunt zece minoritari într-un sat, facem o şcoală specială. Iată, deci, ce înseamnă legea educaţiei europene…
Nu mai vorbesc de autonomia universitară, care acolo e proclamată cu litere groase dar, în realitate, universităţile sunt supravegheate, acuma, cum nu au fost niciodată înainte, după bunul plac al rectorului şi al altora.

● Al cincilea argument: nu mai avem manual de istoria românilor

Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie Istorie, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care trebuie s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost desfiinţat.

● Al şaselea argument: eu pot să insult acuma drapelul ţării sau personalităţile marcante…
În lege nu mai există incriminare penală pentru acest lucru, pentru profanarea sau batjocorirea simbolurilor naţionale. Fac ce vreau şi ce păţesc? În cazul cel mai bun,dacă acţionează guvernul sau autoritatea, primesc o amendă.

● Al şaptelea argument: Am aflat cu stupoare că asociaţia culturală Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, nu primeşte un leu de la Guvern pentru acţiunile sale culturale.

● Al optulea argument: ora de istorie la televiziunea romană nu mai este
Nu mai există, pur şi simplu.

● În al nouălea rând
Desprinderea propagandistică, şi chiar mediatică, a celor două judeţe şi jumătate secuieşti.

● În al zecelea rând: reforma sistemului sanitar. Care poate să ducă foarte departe, spre dezastru…
Peste toate – şi cu asta am terminat – vine anularea Parlamentului. Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară, ca să nu mai conteze Parlamentul. Marea Adunare Naţională era mult mai logică decât Parlamentul de astăzi. Spune Constituţia din ’65: „forţa conducătoare din Republica Socialistă România este Partidul Comunist Român” – monopolul puterii. Era clară puterea. Deputaţii votau aşa cum spunea Partidul.

Acuma nu! Avem un regim, chipurile, pluralist şi, în schimb, ne asumăm răspunderea încât orice lege poate să treacă în momentul de faţă, fiindcă Guvernul beneficiază de o majoritate aritmetică, care nu mai corespunde în niciun fel cu opţiunile şi cu sentimentele populaţiei.
Revin la judeţe. Acestea nu sunt o creaţie a lui Mircea cel Bătrân.

Judeţele erau acolo şi Mircea le-a întărit. Nu sunt o creaţie a lui Carol I sau a lui Alexandru Cuza Erau acolo. Domnitorul unirii şi fondatorul monarhiei le-au întărit doar.

Culmea este că Uniunea Europeană nu ne cere această desfiinţare a judeţelor. Este o mistificare grosolană, urâtă de tot, să spui oamenilor că UE ne cere aşa ceva. Dar nu este adevărat! Franţa şi-a menţinut zeci, sute de departamente, Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo, numai noile desfiinţăm.

Partea cea mai gravă e că vor să ne şteargă memoria, vor sa ne şteargă identitatea. Prin toate aceste răsturnări, prin toate aceste acţiuni de buldozer, pur şi simplu, vor să fiu ca frunza pe apă – căci frunza este acum un simbol – să nu mai ştiu ce e cu mine, să fiu un fel de cetăţean, aşa, al nimănui, care locuiesc într-o regiune desemnată printr-o cifră romană, şi care voi fi, încă o dată, înscris, printr-un indicativ numeric, într-o listă.

Acest tip de om nu are decât nevoi imediate: trebuie să se ducă la mall, să cumpere o maşină şi să călătorească, poate, în străinătate, şi să se îmbrace bine.
Asta este tot, dar în cazul ăsta România: adio! Aici este partea cea mai gravă. Prin desfiinţarea judeţelor îmi iei baza mea teritorială care de sute de ani există acolo. Bunicul meu s-a născut în Buzău, şi judeţul Buzău există şi astăzi.

De patru generaţii suntem buzoieni prin naştere. Ăla este primul loc. Îmi ştergi şi Buzăul? Ce fac Unde sunt născut? În raionul Stalin din Bucureşti?
Se vehiculează teoria că noi am ajuns în Transilvania prin secolul XII-XIII… Asta este o veche temă de propagandă: neputând să conteste majoritatea absolută a românilor, au început să spună: „da, dar voi aţi venit după noi, şi noi am fost primii ocupanţi” şi alte teorii din acestea.

Cât priveşte judeţele, să luăm două exemple: Maramureşul şi Bihorul. Sunt forme vechi de organizare pe care regatul maghiar, în momentul în care a încorpo-rat Transilvania, le-a preluat şi le-a transformat în comitatele regatului. Iar mai târziu, când Ungaria a făcut dualismul cu Austria, a reînfiinţat toate judeţele.

Judeţele din Transilvania sunt judeţele care s-au constituit de-a lungul vremilor. Atât de puternică era instituţia, încât Austro-Ungaria a extins această instituţie a comitatelor, echivalentă cu judeţele, pe toată Ungaria mare, aceea din 1867.

Tot ce am înşirat până acuma, acei paşi mai mari sau mai mici pentru destrămarea unităţii teritoriale şi a demnităţii româneşti, merg toate ca un şuvoi către o singură ţintă, suprimarea articolului 1 din Constituţie: România este stat naţional, unitar, suveran şi indivizibil. Asta le trebuie, asta vor să suprime. Şi o suprimă în momentul în care, în conştiinţa elevilor din liceu, dispare Istoria românilor ca materie de învăţământ, sau când cetăţenii dintr-o urbe nu mai au conştiinţa că sunt români.

Poate nici măcar că sunt bucureşteni sau braşoveni, ci aşa, nişte cetăţeni în derivă printr-o regiune de dezvoltare, numerotată cu 1,2,3, 4 sau 5.

Dacă doriţi să rememoraţi, sau să vedeţi pentru prima oară, cine au fost cei care au distrus judeţele României, să ne întoarcem în 1950, ca să vă arăt o lege adoptată de Marea Adunare Naţională, chiar în anul care reprezenta debutul obsedantului deceniu.
Aş spune cel mai urât, cel mai trist şi cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. E vorba de Legea nr. 5 din 1950, cea care desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub
conducere sovietică.

Astăzi, la Punctul de Întâlnire am adus un extras: „Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Române.

În temeiul art. 38 din Constituţia Republicii Populare Române, văzând Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 935 din 31 august 1950, adoptă următoarea lege pentru raionarea administrativ-economică a teri-toriului Republicii Populare Române – Articolul 1”
… Fiţi foarte atenţi la acest articol 1, fiindcă argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50 seamănă foarte mult cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie, actuala coalitie (regimul Băsescu – “USL” (n.n.) – UDMR).

Tot sub masca bunăstării economice şi a atragerii unor fonduri şi a cooperării dintre tot felul de persoane fizice şi juridice, sub aceeaşi motivaţie ne este propusă acum, ca şi atunci, desfiinţarea judeţelor.

Iată aşadar ce spune acest articol 1:

„Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii, în scopul construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, TERITORIUL ROMÂNIEI SE ÎMPARTE ÎN: REGIUNI; ORAŞE; RAIOANE. Regiunile din Republica Populară Română şi capitalele lor sunt:…”

Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de beneficiarii regimului, depinde de ce se joacăacuma. Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentului că eşti român, se joacă apărarea ţării.

Statul de astăzi nu mai apară România. Statul de astăzi apară pe altcineva, dar nu obştea românească.
De aceea fiecare dintre noi, cu mijloacele pe care le are, trebuie să spună NU. „Nu!” – la ceea ce se pregăteşte în momentul de faţă şi să revenim la tradiţiile noastre, să revenim la puterea noastră dintotdeauna.” – expunere.com

Totul despre distrugerea sistematica a Romaniei, puteti citi la categoria: Distrugerea Romaniei

Publicitate

7 gânduri despre &8222;DINU C. GIURESCU: “Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre.”&8221;

 1. Rog faceti un scurt articol si cu aceasta luare de pozitie a mea privitor la legea anti-legionara:

  Subsemnatul, Daniel Focşa, istoric, îmi exprim indignarea şi stupefacţia în faţa adoptării unei legi – aşa-numita lege anti-legionară – care instituie din nou cenzura şi adevărul unic. Consider că această lege este incompatibilă cu cercetarea istorică, care se bazează pe documente şi pe cercetare onestă, pe dezbatere argumentată, adevărul fiind întotdeauna rodul acestora şi neputând fi prestabilit. O lege care interzice memoria unor intelectuali martiri ca Mircea Vulcanescu sau Nichifor Crainic nu poate fi decât o lege scelerată şi ruşinoasă, care ne întoarce înapoi în bezna dictaturii staliniste din anii 50. Mă raliez opiniei colegilor istorici care au înţeles să denunţe caracterul aberant al acestei legi, o lege cu adevărat anti-românească.

  Daniel Focşa
  istoric
  3 august 2015
  Bucureşti

 2. Asa este dle profesor!
  Dar noi,ca popor,de ce nu facem nimic?
  Ce asteptam?
  Asa e! Romania va dispare din cauza indiferentei si lipsei de reactie a poporului, care DOARME SOMNUL DE VECI!!!
  NIMENI nu ne doreste binele, iar noi romanii care mai simt romaneste, avem OBLIGATIA sa RIPOSTAM la EXPERIMENTUL CARE SE FACE: DE DISTRUGERE A ROMANIEI,DE PULVERIZARE :…Daca te duci la Viena si spui ca esti roman, te considera tigan,pardon…rrom.
  Nu trebuie sa mai acceptam aceasta politica antiromaneasca care cauta sa ne desfiinteze ca natie!!!
  Ni s-au inoculat toate prostiile in subconstient subliminal,ca am fi noi romanii :tigani,hoti,inculti,necivilizati..etc
  AJUNGE!!!
  Este cazul sa ne trezim pana nu este prea tarziu!!!
  ROMANIA TREZESTE-TE!!!

 3. Daca ne vom hotara sa schimbam ceva,am un sentiment puternic ca v-a curge mult sange.
  Vad incet incet cum nationalismul se intoarce in inimile Romanilor poate chiar mai puternic ca niciodata.

 4. Aceasta tara Romania este demult cumparata de catre oculta masonica iudeeo-crestina jidaneasca Israel,ei controleaza inclusiv pe metru patrat tot ce misca in tara asta pentru a detine un control fascist si transformarea ei ca monarhie si principat al Noului Ierusalim prin intermediul si ajutorul serviciilor secrete romane (SRI). Lor sa le multumiti pentru schimbarea actuala a viitorului stat principat si controlului TOTALITAR in noua tara numita Noul Ierusalim cu scopul inducerii si pierderii identitatii ca om national in propria tara, sub efectul spalarii mintii intregii Romanie.Programul securitatii evreiesti lucreaza in forta acum ca niciodata in creearea unui stat federal primar.

 5. Si cine le a dat voie de a se ajunge aici ?
  Oare cine le adat girul pentru ca Romania sa fie colonia iudeo americana si pentru stergerea identitatii de tara crestina orthodoxa ?
  Insasi i cei multi de pe acest pamint sau cu radacini pe acest pamint cum se numesc diaspora cei multi pentru ca nici dreptul de a ne numi popor nu l mai avem ci doar o adunatura ,o adunatura de caini sau de vite in cel mai fericit caz …

  De profesie sunt inginer dar pentru simplu fapt de a fi nationalista de a pleda pentru cinstirea Sfintilor din inchisori si de a marturisi Dreapta Credinta Orthodoxa pentru a ne fi bine celor care traim pe acest pamint ieri si astazi a avut si are repercusiuni nu tocmai placute asupra mea dar care te indeamna sa spui
  Slava Tie Dumnezeule Slava Tie Doamne pentru toate
  Astazi s a ajuns la aproapele pe aproape sa vanda precum la tarla …daca dai cu biciul Adevarului Curat si arati te clasifica ca esti paranoia sau cine esti pentru a spune acestea
  Citisem ca Sfanta Irina plinge cu lacrimi de sange in samos Grecia poate pentru cele ce vor urma …
  Si acum o intrebare pentru cei care stiu a ingropa Adevarul
  Daca Sfanta Teodosia nu ar fi ridicat piatra asupra iconoclastului patriarh din vremea sa cel persecutor al Sfintelor Icoane oare astazi o mai cinsteam ca Sfanta Teodosia sau Biserica lui Hristos nu este zidita si pe sangele martiric al Sfintelor Mucenite intru Hristos ?
  Este foarte usor de a vinde pe aproapele si apoi de a arunca cu laturi in el pe falsitatea cuvintelor ce se eticheteaza cu iubire in Hristos
  Si iuda „l a iubit ” pe Hristos pina l a vandut …de asta am spus Stie Dumnezeu mai bine toate si asemeni Dumnezeu vede toate
  Insa mana intinsa spre ajutor ieri ,
  astazi aceasta mana este muscata
  Insa merg si mergem Cu Dumnezeu Inainte
  Si de va vrea intr adevar Sfantul Ilie sa fie inchise cerurile pentru lepadarea din Botezul Orthodox al celor multi care isi iau semnu fiarei pe acte de pe acest pamint si pentru batjocorirea Sfintilor Legionari sau Sfintii Inchisorilor , cerurile vor fi inchise spre a nu ploua .
  Si pentru ca Adevarul Curat spus si aratat prin Sfanta Cruce care o am de la Lavra Pecerska este cea mai puternica arma de Biruinta asupra procletului antihrist sau fiara intrucat asa este ;
  si vine de la Lavra Pecerska unde se afla Sfanta Teodora de la Sihla ale carei Sfinte Moaste au fost vandute pentru hainele popilor de la acea vreme Preoti Adevarati neputand fi numiti ;
  Insasi Sfintitul Parinte Ioanichie Balan a spus acestea pentru cine vor sa auda si sa inteleaga ca ” blestemul draconic „cum a spus Sfintia Sa sta pe spatele acestui popor …si atunci cand moastele Sfintei Teodora vor binevoi a veni pe pamintul Romaniei se va ridica aceasta pedeapsa de la Dumnezeu ….restul din cele spuse sunt in acel interviu cu pictorul Sorin G
  Si acuma poate intelegeti de ce pentru mine mine mai importanta este Apararea Sfintilor caci prin ei si prin ajutorul lor putem dainui pe acest pamint …cine nu intelege asta va suporta chinul si urgia trimise de la Dumnezeu pentru ca a refuzat pe casnicii Sai si s a ridicat asupra Casnicilor lui Dumnezeu care sunt Sfintii acestui pamint
  si pentru slujirea cu diabolica simtire la fiara antihristica
  Si pentru incheiere redau profetia spusa de Sfantul Nil al Egiptului
  „Am vazut boul pe movila si a inceput a rage apoi am vazut si pe tulburatorul tot pe movila si am auzit apoi trei focuri de arma pe movila ”
  Romania este tara boului ,tulburatorul este antihristul ce se afla pe acest pamint si chiar in guvernarea tarii ,poate il veti cunoaste mai bine dupa cum a spus si Sfantul Parinte Iustin Parvu in 2016 …
  insa nu totul este pierdut
  „Cea mai mare si ultima batalie se va da in tara Scitiei impotriva lupilor in piei de oaie si va fi vai de tine om rosu ” om rosu sau om al iadului
  De asta Bucurestiul are sa fie starpit de pe fata pamintului cand spurcaciunea mare se afla intr o cetatea atunci toata cetatea este asemenea sodomei si gomorei
  Si trecuta prin foc va fi spre starpirea spurcaciunii

 6. Pentru cine nu stie si nu intelege crestinul orthodox este lupta pentru Hristos este Orthodox numele meu este pentru aceasta lupta de marturisire a Orthodoxiei in cuvant si fapta
  Semnez teodor stela

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s