Fecioara Curata, pe tine te fericim, de Sfantul Nectarie din Eghina(Imagini din Sfantul Munte Athos – Manastirea Prodromu)

Fecioară Maica Maria, Stăpînă Împărăteasă,
Pe tine te fericim
Curată fiică din Adam, parfum de floare-aleasă.
Pe tine te fericim

Aleasă fiică de-mpărat, fecioară nenuntită,
Pe tine te fericim
Smerenia te-a ridicat şi te-a făcut slăvită.
Pe tine te fericim

Mai sus de ceruri te-ai suit prin naşterea străină,
Pe tine te fericim
Pe heruvimi i-ai covîrşit în cinste şi-n lumină
Pe tine te fericim

Şi serafimii-n zborul lor, la slava ta cu dor privesc,
Pe tine te fericim
Arhanghelii şi ceata lor, de frumuseţea ta doresc.
Pe tine te fericim

Cîntarea heruvimilor spre tine se îndreaptă,
Pe tine te fericim
Iar ceata serafimilor în ode se desfată.
Pe tine te fericim

Arhanghelii neîncetat cu toate oştile cereşti
Pe tine te fericim
În dorul lor nesăturat, din laudă nu se opresc.
Pe tine te fericim

Eşti bucuria cetelor de îngeri, laudată,
Pe tine te fericim
Eşti pacea şi sfinţitul dor a sfinţilor, Curată.
Pe tine te fericim

Eşti mîngîierea tuturor ce ţie se închină,
Pe tine te fericim
Eşti Maica ortodocşilor şi-a lor nadejde bună.
Pe tine te fericim

A rînduielilor cereşti Stăpînă mult cîntată,
Pe tine te fericim
Esti şi a celor pămînteşti scăpare-ntemeiată.
Pe tine te fericim

Din aurorile cereşti făcile luminată,
Pe tine te fericim
Şi nouă ne împărtăşeşti lumina cea curată.
Pe tine te fericim

Potir sfinţit ce dăruieşti izvor de nemurire;
Pe tine te fericim
Adapă-ne pe noi, cei reci, cu veşnica-ţi iubire,
Pe tine te fericim

Şi ne hrăneşte neîncetat cu Pîinea de viaţă
Pe tine te fericim
Ce dintru tine s-a luat, Fecioară preacurată.
Pe tine te fericim

O, Maica fară de păcat, balsam de mîngîiere
Pe tine te fericim
Ne fii celor ce-am apucat cărarea spre-nviere.
Pe tine te fericim

Fecioară Maica, te avem liman de mîntuire
Pe tine te fericim
Şi bucurie şi îndemn şi cale de suire.
Pe tine te fericim

Bucură-te, roză de mai şi floarea curăţiei,
Pe tine te fericim
Bucură-te sfinţite Rai, sălaşul fecioriei.
Pe tine te fericim

Mireasa sfîntă, al tău dor ne umple de iubire
Pe tine te fericim
Şi ni se face tuturor urcuş spre-mpărăţie.
Pe tine te fericim

Şi cu căldură te rugăm, Stăpînă prea sfinţită,
Pe tine te fericim
Păzeşte-ne, te implorăm, de-a celui rău ispită.
Pe tine te fericim

Ne apără şi te fă zid şi turn de apărare
Pe tine te fericim
Ca să-ţi aducem ca prinos a noastră mulţumire.
Pe tine te fericim

Şi-mpărăţia lui Hristos ne-o dă ca moştenire,
Pe tine te fericim
Ca să-ţi aducem ca prinos a noastră mulţumire.
Pe tine te fericim

Şi să-ţi cîntăm neîncetat cîntarea ta-n vecie
Pe tine te fericim
Cuvine-se cu-adevărat să te slăvim, Marie!
Pe tine te fericim

Urmariti va rog si mesajul Parintilor din Sf. Munte Athos catre Romania:

Părinții români din Sfântul Munte Athos, Către poporul dreptcredincios român 

Publicitate