Are legatura anunatata Luna Rosie din ziua de 21 ianuarie 2019, cu profeția prorocului Zaharia despre al 3-lea Templu?

Profeția lui Zaharia: Trump, Cyrus, lunile sângerii și al Treilea Templu

Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele.” Ioil 3:4 (Biblia israeliană)

În luna ianuarie, o super lună sângerie va trece pe deasupra capitalei S.U.A. chiar de o sărbătoare evreiască, într-un fel despre care un pastor susține că se asociază unei profeții din Zaharia, creând o legătură între Donald Trump și regele persan Cyrus, prin construirea Templului evreiesc.

Image result for luna sangerie 2018

Pe 21 ianuarie se va petrece o confluență a lumilor, când o eclipsă lunară va trece peste Washington DC, de sărbătoarea evreiască Tu B’Shevat (a 15-a zi a lunii evreiești Șebat): Anul Nou Arboricol. Este de așteptat ca această eclipsă să aibă condițiile potrivite pentru a crea o lună sângerie, în care aceasta are o pronunțată nuanță roșietică. Dacă este așa, această lună sângerie va fi o superlună, care apare atunci când luna se află la perigeul său, punctul în orbita eliptică lunară care o aduce cel mai aproape de Pământ. În acel moment, luna apare cu până la 14% mai mare și cu 30% mai strălucitoare decât la apogeul său, în cel mai îndepărtat punct față de Pământ.

Această lună sângerie va aduce împreună cerul și pământul, întrucât eclipsa coincide cu sărbătoarea evreiască Tu B’Shevat (a 15-a zi a lunii evreiești Șebat), cu Anul Nou arboricol și cu a doua aniversare a inaugurării lui Donald Trump în funcția de președinte. Considerând aceasta ca pe o întâmplare, trebuie remarcat faptul că Trump s-a născut în noaptea de 14 iunie 1946, în timpul celor cincisprezece minute ale unei eclipse totale de lună și cu 700 de zile înainte de înființarea statului Israel. Șeptarii norocoși ai lui Trump nu s-au terminat acolo. Când a depus jurământul ca președinte, pe 20 ianuarie 2017, avea 70 de ani, șapte luni și șapte zile.

Pastorul Mark Biltz, fondatorul departamentelor El Shaddai, este profund legat de calendarul ebraic și a scris o carte bestseller despre acest subiect. El este, de asemenea, legat de noțiunea de lună sângerie și crede că acestea sunt semne în evoluția mesianică descrisă de profetul Ioil.

Înainte să vină zilele mari și grozave ale lui Hashem [Domnul] vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge și foc şi stâlpi de fum; Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele. Dar oricine va chema numele lui Hashem va scăpa; căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a promis Hashem. Oricine cheamă pe Hashem va fi printre supraviețuitori. Ioil 3:3-5 (Biblia israeliană)

Observând că o lună sângerie a apărut deasupra Ierusalimului de Tu B’Shevat, anul trecut, pastorul Biltz a subliniat că este necesar ca semnul să fie unul complet.

”Legea evreiască cere doi martori pentru ca judecata să fie completă”, a declarat Pastor Biltz pentru Breaking Israel News. ”Așa cum se spune în Facere, soarele și luna sunt semne ale vremii, nu doar faptul că zilele, lunile și anii au trecut, dar vor semnala și când vremurile, era, se schimbă”.

Hashem [Dumnezeu] a zis: ”Să fie luminători pe cuprinsul cerului ca să despartă ziua de noapte;  ei vor sluji ca semne pentru a arăta timpul – zilele și anii; Facerea 1:14 (Biblia israeliană)

”Două luni sângerii, ambele în aceeași zi a calendarului ebraic, mărturisesc că judecata a trecut și că lucrurile minunate sunt pe cale să se întâmple”, a spus pastorul Biltz.

Pastorul Biltz vede că această lună sângerie a fost considerată a fi profetică, în mod deosebit pentru președintele Statelor Unite, în ceea ce privește relația sa cu Israelul, după cum înțelege el primul capitol din Zaharia.

În a douăzeci și patra zi a celei de-a unsprezecea luni a celui de-al doilea an al lui Darius – luna lui Șebat … Într-o noapte, am avut o vedenie. Am văzut un om călare pe un cal roşu; şi stătea între mirţi, în Întuneric … Zaharia 1:7 (Biblia israeliană)

”Aceasta este cea de-a doua domnie a lui Darius, pe care îl cunoaștem ca regele persan Cyrus. care are loc în cel de-al șaptezecelea an al exilului”, a explicat pastorul Biltz. ”Calul roșu sau luna sângerie vor veni în aceeași lună, luna lui Șebat. Acesta va fi al doilea an al președinției lui Trump, așa cum și Zaharia a descris al doilea an al domniei lui Cyrus ca fiind timpul pentru a începe construirea Templului.”

Trump a fost comparat în mod frecvent cu regele persan Cyrus, un conducător ne-evreu care a pus capăt exilului babilonian și i-a ajutat pe evrei să-și construiască al doilea templu, în 516 î.H.

În mod normal, eclipsele lunare sunt considerate un semn de rău augur pentru Israel. În discuția despre eclipse, Talmudul (Sukkot 29a) a descris în mod special acest lucru, deoarece Israel este reprezentat spiritual de lună. Dacă pe parcursul eclipsei lunare luna apare roșie, așa cum va fi la eclipsa viitoare, Talmudul afirmă că acesta este un semn că vor veni mari războaie peste lume.

La sfârșitul acestei secțiuni, care descrie prevestirea conținută în eclipse, Talmudul declară o avertizare: ”Când Israel face voia locului (a lui Dumnezeu), ei nu au de ce să se teamă de toate acestea”, citându-l pe Profetul Ieremia ca sursă.

Aşa zice Hashem [Domnul]: ”Nu deprindeţi căile neamurilor şi nu vă îngroziţi de semnele din cer; Lăsați neamurile să se îngrozească de ele!” Ieremia 10:2 (Biblia israeliană)

Pastorul Biltz continuă cu interpretarea sa a profeției.

Şi a răspuns îngerul Domnului şi a zis: ”O Doamne al Oștilor cerești ! Până când vei întârzia să arăţi milă Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, pe care Tu le-ai pus sub blestem cu şaptezeci de ani în urmă? Zaharia 1:12 (Biblia israeliană)

”Acum suntem din nou la sfârșitul celor 70 de ani de când Israelul înflorește ca un smochin!”, a spus pastorul Biltz. ”Profetul spune că este timpul să reconstruiască Templul, dar adaugă un avertisment.”

Pentru aceasta, aşa zice Hashem [Domnul]: ”Mă întorc cu milostivire către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită în el” – zice Domnul Oștilor cerești – ”şi linia de măsurat se va întinde peste Ierusalim!” Zaharia 1:16 (Biblia israeliană)

”Ierusalimul nu poate fi împărțit”, a avertizat pastorul Biltz. ”Hahem spune că națiunile nu vor determina frontierele Ierusalimului. De făcut acest lucru, este pentru Dumnezeu!” – ortodoxinfo.ro

Urmariti va rog si:

cat si celelalte subiecte de la categoria: Vremurile din Urma

Publicitate

3 gânduri despre &8222;Are legatura anunatata Luna Rosie din ziua de 21 ianuarie 2019, cu profeția prorocului Zaharia despre al 3-lea Templu?&8221;

 1. Si acesta
  Înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului, soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele [Ioil 2:10; 3:4].
  Sfântul Chiril al Ierusalimului îi combate pe cei care spun că lumea va pie¬ri cu totul. El susţine că Domnul va crea lumea din nou, „atunci când va veni întru slavă, în ziua cea de pe urmă. Căci lumea aceasta are început şi sfârşit, însă ea va fi făcută din nou […]. Sfânta Evanghelie spune că soarele se va întu¬neca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer [Matei 24:29]. Dar noi să nu plângem pentru aceasta, de parcă numai noi ne-am cunoaşte atunci sfârşitul; şi stelele apun, însă după un timp răsar din nou. Dumnezeu va face cerurile să se cutremure nu ca să le distrugă, ci ca să le facă din nou, încă şi mai frumoase […]. Privim spre înviere, cuprinzând aici restaurarea în¬tregii creaţiuni.”
  Sfântul Vasile (cca 330-379) întăreşte că „Domnul a prezis că la pieirea lu¬mii au să se arate semne în soare şi lună şi stele: soarele se va preface în sânge, iar luna nu-şi va mai da lumina ei [cf. Ioil 2:11; 3:4]. Acestea sunt semnele sfârsitului lumii.”
  Sfântul Ioan Gur de Aur face următorul comentariu: „Prin expresia ziua cea mare şi înfricoşătoare a Domnului [Ioil 2:10; 3:4] înţelegem atât ziua Po¬gorârii Duhului Sfânt (Cincizecimea), cât şi ziua când Domnul va veni din nou, la sfâsitul lumii.”
  Drept pentru care Venerabilul Beda adaugă: „Cuvântul soarele se va întu¬neca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşă¬toare a Domnului [Faptele Apostolilor 2:20; Ioil 2:10, 3:4] – este de înţeles cu referire pe de o parte, la cele întâmplate cu prilejul Patimilor Domnului [cf. Matei 27:45], iar, pe de altă parte, la ceva ce se va petrece în viitor, înainte de Ziua Domnului, adică înainte de ziua judecăţii.”

  Pt restul materialului, viata prorocului Ioil aici https://doktorkingduke.blogspot.com/2014/09/sfproroc-ioil-viata-si-prorociile-in.html

 2. Si mai era si citatul asta dar vad ca nu a aparut din pacate, era primul.

  Şi vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului [Ioil 2:30-31; 3:3-4].
  Venerabilul Beda aminteşte, la rândul lui, cuvântul lui Ioil: vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum [Faptele Apostolilor 2:19; Ioil 2:30-31, 3:3-4] – la care adaugă: „minuni în cer, care s-au vădit la Naşterea Domnului, când o nouă stea a răsărit [cf. Matei 2:2], şi la înălţarea Lui pe Cruce, când soarele a pălit şi cerurile s-au întunecat [cf. Matei 27:45]; semne pe pământ, ca atunci când Mântuitorul, strigând cu glas mare, Şi-a dat duhul, iar pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat [cf. Matei 27:50-53].

  Sânge, foc şi stâlpi de fum [Ioil 2:30; 3:3] – sângele din coasta Domnului, focul Duhului Sfânt şi stâlpul de fum care s-a ridicat din căinţă şi din lacrimi, căci aşa după cum fumul este produs de către foc, la fel şi în cazul de faţă fu¬mul este rezultatul înflăcărării de către Duhul. Şi, de vreme ce sângele ţâşneşte cu putere din trupul mort al Domnului [cf. Ioan 19:34] – ceea ce este contrar firii trupurilor noastre putem deduce de aici că aceasta se întâmplă astfel,pentru ca noi să înţelegem că este vorba despre un semn. Ce fel de semn, dacă nu unul referitor la mântuirea noastră si la viata care izvorăşte din moartea lui Hristos? Focul mai poate fi înţeles şi ca luminare a omului credincios, iar stâlpul de fum ca semn al orbirii iudeilor, care văd, dar nu înţeleg nimic. Aceasta pentru că şi atunci când s-a dat Legea, Domnul Dumnezeu S-a pogorât în foc şi în fum [cf. Ieşirea 19:18], căci, prin strălucirea slavei arătării Sale, Domnul îi luminează pe cei smeriţi; iar cu fumul cel înţepător al rătăcirii, El îi orbeşte pe cei ce se lasă cuprinşi de mândrie.”

  În Cartea Faptele Sfinţilor Apostoli aflăm următoarea descriere a reacţiei pe care au avut-o mulţimile la predica Sfântului Petru: Ei, auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi Apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru [Faptele Apostolilor 2:37-39]. La aceste cuvinte, Venerabilul Beda face următorul comentariu: „Iată împlinirea prorociei lui Ioil! Luaţi aminte la faptul că focul Sfântului Duh este urmat de stâlpul de fum, pentru că fumul ne aduce lacrimi în ochi. Cei care mai înainte râdeau şi se bucurau în starea ridicolă în care se aflau, acum plâng, îşi lovesc pieptul, se nevoiesc în rugăciune către Dumnezeu, astfel încât, ca oameni ce doresc mântuirea, să se poată împărtăşi din sângele despre care, atunci când zăceau în întunecarea minţii, au cerut să fie asupra lor şi asupra copiilor lor [cf. Matei 27:25]. Şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete [Faptele Apostolilor 2:41].”

  În Duminica de după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, întreaga Biserică dreptmăritoare cântă: „Sângele şi focul şi fumegarea de fum sunt semnele pe care mai înainte le-a văzut Ioil pe pământ [cf. Ioil 3:3]; sângele este întruparea, focul dumnezeirea, iar fumegarea de fum Duhul Sfânt, Care S-a pogorât peste Fecioara şi a umplut lumea de plăcută mireasmă. Mare este taina întrupării Tale, Doamne, slavă Ţie!”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s